Voľba krajiny/regiónu a jazyka
historická snímka prvého obrábacieho stroja firmy TRUMPF so systémom s numerickým riadením

Svoje víťazné ťaženie začína numerické riadenie

1967-1977
Historická snímka Bertholda Leibingera a Christiana Trumpfa

1967

Neustály rast

Podnik narastá v roku 1967 na 440 zamestnancov a obrat 20 mil. DM.

historická snímka stroja TruMatic 20 firmy TRUMPF
TRUMATIC 20 sa v Paríži stáva senzáciou

TRUMPF prezentuje predstavením stroja TRUMATIC 20 prvý stroj na obrábanie plechu s numerickým riadením dráhy. Prvýkrát umožňuje, až na výmenu nástrojov, plnoautomatický pracovný proces. Všetky informácie, ktoré sú potrebné na obrábanie obrobku, sú uložené na diernych páskach. TRUMATIC 20 sa stáva senzáciou 11. európskej výstavy obrábacích strojov v Paríži, v roku 1968.

historická snímka prvého pevnolátkového lasera firmy Haas

1971

Štruktúra vývoja pevnolátkových laserov

Carl Haas sa zaoberal laserovou technikou od konca 60tych rokov. V roku 1971 nastupuje  do podniku Paul Seiler a buduje vlastný vývoj pevnolátkových laserov.

historická snímka budovy sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko

1972

TRUMPF premiestňuje svoje sídlo do mesta Ditzingen

Podmienky výroby a dopravno technická infraštruktúra v predmestí Stuttgartu, v časti Weilimdorf už nie sú pre podnik vyhovujúce. Berthold Leibinger a Hugo Schwarz získavajú v priebehu rokov podiely od manželov Trumpfových a v roku 1977 sa po ich skonaní stávajú výlučnými vlastníkmi podielov firmy TRUMPF.

Vo firme TRUMPF je zamestnaných 800 zamestnancov. Podnik dosahuje obrat 73 mil. DM a prihlásil medzitým viac ako 100 patentov. Takmer dve tretiny produkcie sa exportuje do viac ako 100 krajín.

historická snímka zobrazujúca budovu sídla firmy TRUMPF v Japonsku

1977

Dcérska spoločnosť v Yokohame

Z informatívnej cesty po USA sa nový predseda vedenia podniku TRUMPF Berthold Leibinger vracia naspäť so špeciálnou batožinou: laserom CO2. V tom istom roku zakladá TRUMPF dcérsku spoločnosť v Yokohame, Japonsko

historická snímka zobrazujúca pracovníka s frézou na úkosovanie hrán
1960-1967

Nové procesy

historická snímka zobrazujúca vysekávacie-laserové zariadenie firmy TRUMPF
1978-1984

Skombinovanie jestvujúceho s novým: vysekávacie stroje s laserom

Kontakt
Servis & Kontakt