You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Senzorika | TRUMPF

Senzorika

Senzorika TRUMPF sleduje kvalitu Vašich procesov. Neustále Vám poskytuje údaje a reguluje proces podľa Vašich zadaní. Inteligentná senzorika procesu Vám pomáha ušetriť náklady vo výrobe, pričom je možné zrýchliť nastavenie procesov alebo zvýšiť rýchlosť pohybu počas obrábania. Okrem toho sa môžete vyhnúť tvorbe nepodarkov ako aj zbytočnému prebytku laserového výkonu. Senzoriku TRUMPF je možné optimálne integrovať do optík, laserov a systémov - všetko dostanete z jednej dielne, od jedného dodávateľa celého systému.

TRUMPF spracovanie obrazu, spoľahnite sa na Váš proces

Spracovanie obrazu

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine vylepšíte schopnosti Vašich procesov. Rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa vytváral zvar alebo popis na správnom mieste. Takisto je možné rozpoznanie a vyhodnotenie 1D a 2D kódov.

.NEW

3D rozpoznanie charakteristických znakov

V senzorovom systéme TRUMPF VisionLine OCT Detect perfektne spolupracujú kamera a OCT. Pomocou optickej koherentnej tomografie sa zviditeľnia výškové profily. Tak vyťažíte z Vášho obrobku stále to najlepšie.

Regulácia hĺbky prevarenia, TRUMPF senzorika

Kontrola hĺbky prevarenia

Kontrola hĺbky prevarenia TRUMPF upozorňuje užívateľa, ak sa proces odchyľuje od prednastavenej hĺbky prevarenia. Vďaka tomu je možné priblíženie sa hraniciam procesu.

Fügewegüberwachung, TRUMPF Sensorik

Kontrola priebehu štrbiny

TRUMPF kontrola priebehu štrbiny vypína laser po stanovenom roztavení materiálu pri zváraní plastových dielcov laserom prežiarením vrchného termoplastu. Zlepšuje to kontrolu procesu a napomáha vyrovnávať výrobné tolerancie.

Jednoduché a bezpečné kalibrovanie pomocou CalibrationLine firmy TRUMPF

Kalibrácia

CalibrationLine firmy TRUMPF kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či poloha ohniska a výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá Vašim zadaniam. V prípade potreby upraví kalibračný nástroj polohu ohniska v smere osi X, Y a Z ako aj výkon lasera a tak naspäť zladí program so skutočnosťou.

Senzorika TRUMPF SeamLine na reguláciu polohy zvaru

Regulácia polohy zvaru

TRUMPF regulácia polohy zvaru detekuje počas procesu zvárania miesto spoja a reguluje umiestnenie pozície zvárania. Bezdotykový proces umožňuje vysoké rýchlosti pohybu. Prídavná kontrola vopred zvareného švu prispieva k maximálnej kvalite.

Regulácia teploty

Regulácia teploty

Regulácia teploty TRUMPF registruje intenzitu tepelného žiarenia na povrchu obrábaného dielca a reguluje výkon lasera na požadovanú teplotu. Pri zváraní plastov je tým možné vytvárať opticky rovnomerné švy aj pri zložitých geometriách obrobkov. Pri kalení povrchových vrstiev laserom je tým možné docieliť rovnomerné hĺbky prekalenia pri definovanom stupni prekalenia.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt