Voľba krajiny/regiónu a jazyka
3D-Merkmalserkennung
.NEW
3D-Merkmalserkennung
Senzorika

3D rozpoznanie charakteristických znakov

Spoľahnite sa na Váš proces pomocou senzorových systémov TRUMPF.

Bezpečne vďaka 3D informáciám

VisionLine OCT Detect spája svet spracovania obrazu pri umelom osvetlení s optickou koherentnou tomografiou (OCT) a rozpozná tak charakteristiky v troch rozmeroch. Snímač OCT posúva obrobok v taktoch koaxiálne voči obrábaciemu laseru a pracuje pritom nezávisle od konkrétnej situácie osvetlenia a upnutia. Takto vytvorené 3D informácie je možné použiť na nastavenie polohy a na kontrolu charakteristík obrobkov, napríklad na výškové presadenie dvoch obrobkov.

Spoľahlivo skontrolované

Vopred sa bezpečne rozpozná, či má pár bodov spojenia (hairpin) tú istú výšku.

Intuitívne ovládanie

Dráha laserového lúča OCT je zakreslená priamo do záznamu kamery.

Riešenie ušité na mieru

Tím expertov TRUMPF vyvíja algoritmy vyladené pre Váš obrobok.

Dôsledné spätné odsledovanie

Pomocou prídavného softvéru QDS-2 (Quality Data Storage) sa synchrónne s procesom odovzdávajú nasnímané údaje.

TRUMPF snímače merania výšky profilu OCT Detect

Naskenovanie výškového profilu

Typický príklad aplikácie 3D rozpoznania charakteristiky VisionLine OCT Detect je snímanie výškového profilu bodov spojenia v statoroch. Body spojenia (hairpin) sa používajú v elektromotoroch.

TRUMPF snímače VisionLine Detect

Rozpoznanie chyby polohovania

Máte v držiaku vidlicu? VisionLine OCT Detect to dokáže jednoducho rozpoznať. Pri zváraní konektorov na doske plošných spojov je tak možné zareagovať už vopred.

3D rozpoznanie charakteristických znakov, rozpoznanie preklopenia

Detekcia preklopenia

Je kryt správne uložený na svojom mieste? VisionLine OCT je možné použiť aj pri výrobe batérií, napríklad pri zváraní ich telies a krytov.

Visionline OCT Detect
Konfigurácia  
Dostupné lasery TruDisk, TruFiber
Dostupné doplnkové výbavy Detect, Project
Dostupné ohniskové vzdialenosti 265 / 345 / 450 mm HB (PFO 33)
Osvetlenie LED, λ = 625 nm
Snímač OCT SLED, λ = 820 nm - 860 nm Klasse 3B, P0 = 30 mW
Parameter  
Meracia frekvencia snímača OCT 250 kHz
Typ. doba spracovania obrazu 60 ms - 80 ms
Typ. presnosť relatívnej 2D identifikácie polohy ± 15 μm im Bildzentrum
Typ. presnosť relatívnej 3D identifikácie polohy ± 20 μm im aktuellen TCP, im gesamten AR
Typ. presnosť relatívneho 3D merania výškového rozdielu 25 μm im Bildzentrum (OCT)
TRUMPF snímače VisionLine OCT Detect
VisionLine OCT Detect

3D rozpoznanie charakteristík ponúka možnosť jednoduchým spôsobom integrovať do výrobného procesu programy OCT a programy na spracovanie obrazu. Z knižnice predlôh je možné zvoliť vhodné rozpoznávacie charakteristiky pre mnohé prípady použitia a nakonfigurovať ich cez ovládaciu plochu panelového počítača.

VisionLine Project
VisionLine OCT Project

Pomocou doplnkového balíka služieb poskytuje TRUMPF kompletné riešenie pre zložité zadania OCT alebo zadania spracovania obrazu. S výhradou úspešného vykonania štúdie vyrobiteľnosti nasleduje programovanie riešenia na mieru vrátane podrobnej dokumentácie.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Odvetvia, TRUMPF GmbH + Co. KG
Riešenia v odvetví

TRUMPF má pre mnoho odvetví presné riešenia a špecialistov, ktorí presne poznajú špecifické požiadavky a aplikácie.

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt