Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Služby

Doplnkové výbavy

Od nás dostanete nie len produkt – ale výrobný systém s možnosťami rozširovania.

Chceli by ste na jestvujúcich strojoch, systémoch alebo laseroch TRUMPF realizovať nové aplikácie? Vďaka doplnkom strojov môžete realizovať nové požiadavky zákazníkov, pracovať ziskovejšie alebo cielene zvyšovať Vašu tvorbu hodnôt. 

Pripravení na zmeny

Pomocou doplnkových výbav môžete v krátkom čase flexibilne reagovať na zmeny na trhu.

Získajte viac

Stavte cielene na doplnkové výbavy, aby ste znížili Vaše náklady a boli viac ziskoví.

Produktívnejšia výroba

Skráťte vedľajšie časy a vyrábajte produktívnejšie – napríklad vďaka automatizácii.

Lepšie výsledky procesu

Vylepšite Vaše výsledky procesov doplnením inovatívnych senzorík.

Buďte hospodárnejší, vylepšite procesy – zvýšte výkon Vašej výroby pomocou doplnkových výbav

Individuálne riešenia

Máte nápad alebo požiadavky, ktoré nie je možné realizovať pomocou štandardných funkcií a jestvujúceho riešenia automatizácie? Spoločne s nami rýchlo nájdete individuálne riešenie, ako rozšíriť rozsah funkcií Vašich strojov, laserov a laserových zariadení podľa nových požiadaviek.

Kontaktujte nás!

Štandardné doplnkové výbavy

Nekomplikované rozšírenie rozsahu funkcií: Môžete do Vášho produktu TRUMPF integrovať štandardné doplnky stroja aj dodatočne bez náročných špeciálnych postupov alebo rozsiahlych nastavovacích prác. Všetky funkcie, ktoré prichádzajú do úvahy sú individuálne definované a optimálne zladené s Vašim strojom. Vyberte si teda z modulovej stavebnice a môžete sa stále spoľahnúť na bezchybnú prevádzku.

Príklady

CoolLine

CoolLine

Konštantná teplota pri rezaní laserom a dobré výsledky rezania aj pri hrubej oceli. Funkcia CoolLine koaxálne postrekuje vodu cez špeciálnu dýzu na miesto obrábania. Vďaka energii odparovania vody je odoberané teplo z plechu. Dosiahne sa tým ochladenie materiálu a teplota ostane počas procesu rezania takmer konštantná. Vďaka tejto funkcii môžete uložiť dielce bližšie k sebe. Menej odpadu – vyšší zisk.

Observe Line

ObserveLine

Najrozličnejšie dôvody môžu viesť k tomu, že sa odpad rezania laserom zakliesni v hotovom dielci, čo vedie k problémom pri nasledujúcich operáciách. ObserveLine je optický proces merania, pomcou ktorého je možné skontrolovať každú geometriu či je úplne vyrezaná. Oproti meraniu s rguláciou vzdialenosti má optické meranie výhodu, že je rýchlejšia a presnejšia. Takto je možné zaznamenať dokonca aj otvory menších priemerov a šikmo zakliesnený odpad rezania.

Abgänge eines Festkörperlasers

Flexibilné výstupy a inteligentný manažment lúča

Vďaka stavebnicovému systému väčšiny laserových zariadení s pevnolátkovým laserom ich môžete opatriť aj po zakúpení ďalšími výstupmi. Zvyšuje to produktívne použitie lasera, pretože môžete postupne alebo súčasne obsluhovať až šesť rôznych pracovných staníc.

Automatizačné komponenty

Automatizované stroje sa rýchlo zaplatia, pretože zrýchľujú pracovné kroky, obrábajú v tom istom čase väčšie počty kusov a produkujú nepretržite spoľahlivo. Zabezpečte si tieto výhody pomocou riešení automatizácie vyladených pre Vaše produkty TRUMPF – od prípojky stroja cez poloautomatické možnosti nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku.

Príklady automatizačných komponentov

LiftMaster Compact, náš najlepší vo svojej triede

LiftMaster Compact

Pomocou zariadenia LiftMaster Compact skráťte časy nakladania a vykladania materiálu do Vášho stroja TruLaser. Jeho extrémne krátka doba cyklu kratšia ako 90 sekúnd sa okrem iného docieli aj vďaka paralelnému nakladaniu a vykladaniu materiálu. LiftMaster Compact pritom transportuje surové tabule k meniču paliet laserového stroja, súčasne sa odoberú už vyrezané dielce samostatným rámom s hrablicami a uložia na vrchnú stranu prísavkového rámu.

Automatisierungsschnittstellen

Prípojky automatizácie

Produkty TRUMPF Vám umožňujú, aj po ich zakúpení, pripojenie automatizačnej techniky. Využite pri tom prípojky pre mnoho štandardov bežných na trhu. V rámci tohto rozširovania doplnkov stroja môžete zapojiť aj Vaše laserové zariadenia do nadradeného ovládacieho alebo riadiaceho systému.

TRUMPF Laser Network

TRUMPF LaserNetwork

TRUMPF LaserNetwork zvyšuje flexibilitu Vašej výroby. Laserové zariadenie je možné využiť až pre šesť pracovných staníc, vďaka čomu máte možnosť použiť ich pre rozličné aplikácie. Možná je aj paralelná prevádzka, ako aj rýchlo sa striedajúce pracovné stanice.

Senzoriky

Nie je podstatné akým výzvam budete čeliť vo Vašej výrobe v budúcnosti, vďaka vysoko inteligentným senzorikám procesov ostanete optimálne nastavení.

Príklady senzorík

SeamLine Pro

SeamLine Pro

Pred, počas a po zváraní plynulo zbiera SeamLine Pro údaje pre absolútne opakovateľné výsledky. Rozsiahla senzorika procesov sleduje celý proces zvárania a súčasne zaznamenáva miesta spojov, miesto zaostrenia lúča a zvarový spoj. Mimoriadna výhoda: SeamLine Pro stále automaticky nastavuje ohnisko. Po zváraní kontroluje senzorika výšku a šírku zvaru ako aj odsadenie hrany.

VisionLine

VisionLine

VisionLine vykonáva optické rozpoznanie obrobku a prispieva k vykonaniu procesu zvárania alebo rezania stále na správnom mieste. Môžete sa spoľahnúť na vyššiu bezpečnosť procesov, jednoduchú obsluhu a systematické spätné odsledovanie vytvorených obrobkov.

CalibrationLine

Doplnok CalibrationLine v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či poloha ohniska a výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá zadaniam riadenia lasera. V prípade potreby CalibrationLine upravuje namerané hodnoty, čím zosúladí program so skutočnosťou za účelom vytvorenia perfektného výsledku zvárania.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Key visual of TRUMPF Services Financing
Financovanie

Stroje a financovanie z prvej ruky: Naše riešenia financovania presahujúce krajinu sú ušité na mieru podľa Vašej situácie a Vášho trhu.

Senzorika

Ako dodávateľ celkového systému Vám ponúka TRUMPF aj senzoriku procesov. Vďaka plynulému sledovaniu procesov spoľahlivo zvýšite Vašu kvalitu a presne regulujete Váš proces.

Automatizácia

Pri vysoko automatizovanej výrobe budete pracovať aj v budúcnosti hospodárne a efektívne.

Kontakt
Spotrebné a náhradné diely
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt