Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Skupina študentov stretávajúcich sa v areáli firmy TRUMPF

Študujúci

Ste teoreticky pripravení a chceli by ste teraz presadiť Vaše nápady v praxi? Ako inovatívna spoločnosť sme odkázaní na mladé talenty, ktoré prinášajú čerstvé impulzy a odvahu niečím pohnúť – aj mimo vychodených cestičiek.

Naša ponuka – taká zaujímavá a individuálna ako Vy sami

Hľadáme angažované, motivované osobnosti so schopnosťou nadchnúť sa, ktoré sa tešia z nových technológií a sú otvorené novým výzvam. Získate praktické skúsenosti počas štúdia na praktikantskej stáži, pri činnostiach študentskej praxe alebo pri záverečnej diplomovej práci – vo všetkých našich oblastiach podnikania po celom svete. A to je ešte len začiatok. Činnosť počas štúdia môže byť základným kameňom Vašej neskoršej kariéry vo firme TRUMPF. Pretože si ceníme dlhodobé vzťahy.

Čo Vám ponúkame

Skupina medzinárodných študentov firmy TRUMPF

Pri našich cca. 70 operatívnych dcérskych spoločnostiach po celom svete Vám ponúkame medzinárodné pracovné prostredie – nie len pre zahraničné praktiká.

študent firmy TRUMPF s odborníkom na shop floor

Ak ste sa rozhodli pre získanie praktických skúseností vo firme TRUMPF, garantujeme Vám rýchly nábeh učiva: Budete profitovať z expertízy a zo studnice skúseností zamestnancov podniku s dlhou tradíciou, zameraného na špičkové technológie.

Niektorí študenti TRUMPF rozprávajúci o stroji

Od prvého dňa budete plnohodnotným členom nášho tímu. Spolurozhodovanie a vlastná zodpovednosť namiesto varenia kávy a kopírovania – to Vám sľubujeme!

Skupina zhovárajúcich sa študentov firmy TRUMPF

Popri odborným znalostiach môžete vo firme TRUMPF rozširovať aj Váš osobnostný rast. Aktívne podporujeme výmenu medzi študentami – tak počas ako aj mimo pracovného času.

Kontakt
Tu nájdete naše voľné pracovné miesta
Burza pracovných miest
Servis & Kontakt