Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF Programovateľné zaostrovacie optiky (PFO) pre diaľkové zváranie laserom
TRUMPF Programovateľné zaostrovacie optiky (PFO) pre diaľkové zváranie laserom
Obrábacie optiky

Programovateľné zaostrovacie optiky

Optiky pre diaľkové obrábanie

Optiky TRUMPF pre diaľkové obrábanie

Programovateľné zaostrovacie optiky rady PFO sú skenerové optiky na zváranie a rezanie na diaľku. Pomocou dvoch zrkadiel je možné meniť polohu laserového lúča na každú zadanú polohu vnútri poľa alebo priestoru obrábania alebo viesť laserový lúč po ľubovoľných geometriách švov. Tieto je možné zvárať bez toho, aby sa obrobok alebo zaostrovacia optika pohybovali. Nie je potrebný naviac žiaden ochranný / procesný plyn.

Rýchle a presné

Najmodernejšie digitálne riadené pohony sa starajú o tempo.

Priebežné zváranie

Robot, laser a PFO sú synchronizované a presne polohované v reálnom čase.

Veľký výber

V portfóliu PFO nájdete riešenie pre každú aplikáciu - od oblasti nízkych až po vysoké výkony.

Absolútne bezpečné procesy

Zvýšená bezpečnosť procesov a kvalita vďaka napojeniu inteligentných riešení senzoriky (na želanie).

Intuitívne ovládanie

Programy zvárania a rezania laserom pomocou aplikácie PFO SmartTeach je možné zriadiť intuitívne, mobilne a rýchlo.

PFO SmartTeach Vám ušetrí pri nastavovaní mnoho času, v závislosti od obrobku sa výrobný čas môže skrátiť až na polovicu. PFO SmartTeach si bezplatne stiahnete v obchode App Store (Apple).
PFO so spracovaním obrazu
PFO so spracovaním obrazu

Rozšírte si programovateľné zaostrovacie optiky TRUMPF o doplnkové výbavy pre spracovanie obrazu. PFO je schopná rozpoznať geometrie na povrchu obrobku a upraviť laserový proces podľa individuálnych situácií obrábania.

Skenerom zvárané dvere automobilu

Dvere automobilu

Programovateľné zaostrovacie optiky (PFO) firmy TRUMPF sú vhodné najmä na rýchle a spoľahlivé obrábanie veľkých obrobkov. Kombinácia robota a PFO zlučuje to najlepšie z oboch svetov: veľký pracovný priestor s vysokou dynamikou a presnosťou ako aj dlhú ohniskovú vzdialenosť, ktorá umožňuje veľké pracovné vzdialenosti od obrobku.

Skenerové zváranie dverí automobilu

Skenerové zváranie dverí automobilu

Pomocou dvoch zrkadiel je možné meniť polohu laserového lúča na každú zadanú polohu vnútri poľa alebo priestoru obrábania alebo viesť laserový lúč po ľubovoľných geometriách. Keďže sa pritom nemusí pohybovať ani obrobok, ani optika, umožňuje PFO vysokú produktivitu súčasne s minimálnymi nákladmi na obrábanie a spoľahlivými výsledkami procesov. Pomocou špeciálnej riadiacej jednotky je možné realizovať dokonca aj obrábanie "za pohybu" (priebežné zváranie)

Skenerom zváraná zadná stredná časť karosérie automobilu.

Zadná stredná časť karosérie automobilu

Vysoká presnosť a presnosť opakovania vo veľkej pracovnej oblasti – robotom vedené skenerové zváranie vedie pri veľkých obrobkoch k obrovským nárastom produktivity.

Skenerové zváranie s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO 3D.

Skenerové zváranie s PFO 3D

Zrkadlá v programovateľnej zaostrovacej optike PFO 3D pracujú vysoko dynamicky. Rýchle vychyľovanie lúča výrazne skracuje čas obrábania a prísunu materiálu.

Laser-Kunststoffschweißen mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO 20

Lasergeschweißte Kunststoffteile

Mit den programmierbaren Fokussieroptiken von TRUMPF können nicht nur metallische Werkstoffe geschweißt werden, sondern auch Kunststoffe. Die Optik PFO 20 ist optimal für das Laser-Kunststoffschweißen ausgelegt und erzeugt dichte und ästhetische Schweißnähte.

Zváranie plastov laserom s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO 20.

Laserom zvárané plastové dielce

Pomocou programovateľných zaostrovacích optík TRUMPF je možné zvárať nie len kovové materiály, ale aj plasty. Optika PFO 20 je určená najmä na zváranie plastov laserom a vytvára tesné a estetické zvarové spoje.

viewport test images /w Retina support

Teleso batérie

Parametre lasera          
Vlnová dĺžka - - - - -
Výkon do 2000 W (cw) do 2000 W (cw) do 12000 W (cw) do 80000 W (cw) do 8000 W (cw)
Numerická apertúra typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Typ laserového optického kábla Opt.kábel LLK-D, LLK-B, LLK-A Opt.kábel LLK-D, LLK-B, LLK-A
Opt.kábel LLK-D, LLK-B, LLK-A
LLK-D Opt.kábel LLK-D, LLK-B LLK-D
Konfigurácia optiky 1          
Kolimácia 35 / 56 mm 35 / 56 / 80 / 90 / 100 mm 140 mm (TruDisk & TruFiber viacrežimové)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber jednorežimové)
150 mm 138 mm
Ohnisková vzdialenosť 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm 90 / 100 / 135 / 160 / 163 / 200 / 254 / 264 / 280 / 330 / 395 / 420 / 560 / 740 mm 255 / 345 / 450 mm (štandard)
160 / 265 / 345 / 450 / 600 mm (HighBrightness)
150 / 200 / 300 mm 255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm
Zdvih Z pri ohniskovej vzdialenosti objektívu - - - - f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm
f600: ± 100 mm
f900: ± 220 mm
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm
f163: 110 mm x 70 mm
f254: 170 mm x 120 mm
f330: 220 mm x 178 mm
f420: 286 mm x 230 mm
f100: 50 mm x 36 mm
f135: 70 mm x 50 mm
f160: 86 mm x 66 mm
f264: 180 mm x 136 mm
- - f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0)
f450: 320 mm x 190 mm (z=0)
f900: 525 mm x 340 mm (z=0)
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu pre TruDisk/TruMicro - - f255:  180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm
f450: 320 mm x 196 mm
- -
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu pre objektívy HighBrightness - - f160: 80 mm x 57 mm
f265: 140 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm
f450: 306 mm x 208 mm
f600: 388 mm x 257 mm
- -
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu TruFiber - - f265: 140 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm
f450: 306 mm x 208 mm
f600: 388 mm x 257 mm
- -
Veľkosť poľa (elipsa Y x X) pri ohniskovej vzdialenosti objektívu pre TruDisk 515 nm - - f160: 77 mm x 56 mm
f265: 140 mm x 102 mm
f345: 202 mm x 144 mm
f450: 312 mm x 190 mm
- -
Konštrukcia          
Rozmery (Š x V x H) 278 mm x 391 mm x 202 mm (príklad konfigurácie s fc56 a f160) 278 mm x 296 mm x 202 mm (príklad konfigurácie s fc90 a f264) 336 mm x 340 mm x 227 mm (príklad konfigurácie s fc140 a f450) 227 mm x 562 mm x 229 mm 412 mm x 266 mm x 366 mm
Hmotnosť 15 kg 15 kg < 35 kg
< 38 kg so skenerom OCT
12,5 kg 35 kg
Kompatibilita          
Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruMicro TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse TruDisk, TruFiber, TruMicro TruDiode, TruDisk TruDisk
Dostupná senzorika - VisionLine, CalibrationLine, regulácia teploty pre zváranie plastov a kalenie VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect, CalibrationLine - VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, regulácia polohy zvaru OCT
Doplnkové výbavy          
Dostupné doplnkové výbavy Prúdenie vzduchu Crossjet, sledovanie kamerou Prúdenie vzduchu Crossjet, rozhranie senzoriky, osvetlenie Prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár, protidymový zvon, sledovanie kamerou, rozhranie senzoriky, osvetlenie, kontrola ochranného skla Prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár, prívod ochranného plynu, sledovanie kamerou, rozhranie senzoriky, osvetlenie, kazetový modul, kontrola ochranného skla Vyhotovenie ako inteligentná programovateľná zaostrovacia optika, prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár, protidymový zvon, osvetlenie
Dostupné softvérové doplnkové výbavy TruTops PFO, aplikácia PFO Smart Teach TruTops PFO, aplikácia PFO Smart Teach TruTops PFO, aplikácia PFO Smart Teach - TruTops inteligentná programovateľná zaostrovacia optika a TruTops PFO, aplikácia PFO Smart Teach
Programovateľná zaostrovacia optika PFO 1D

PFO 1D

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 1D združuje výhody dvoch svetov: odolnosť pevných optík TRUMPF osvedčených v priemysle a funkcionalitu skenovania programovateľných zaostrovacích optík (PFO). Vďaka individuálne nastaviteľnému 1D kmitavému pohybu laserového lúča dosiahnete najvyššiu kvalitu zvarového švu tak pri teplovodivom zváraní, ako aj pri hĺbkovom zváraní.

Laser: TruDisk
Max. výkon lasera: 8 kW (cw)

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 14

PFO 14 / PFO 20-2

Programovateľné zaostrovacie optiky PFO 14 a PFO 20-2 sú ideálne na bodové zváranie alebo priebežné zváranie s vysokými požiadavkami na rýchlosť obrábania. 2D skenery fungujú na princípe skenera pred objektívom. Takto dosiahnte pri takmer konštantnej pracovnej vzdialenosti na všetky body v oblasti obrábania skenera s vysokou dynamikou a konštantnou kvalitou lúča. Okrem toho získavajú vďaka nekomplikovanej výmene objektívu, pretože údaje kalibrácie sú uložené v pamäťovej jednotke na objektíve. Zložité obrobky môžete spájať jednoducho pomocou viacerých zvarových spojov.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
Max. výkon lasera: 300 W (TruDiode), 2000 W (TruDisk, TruFiber, TruMicro)

PFO 33

Tretia generácia optiky PFO 33 predstavuje najvyššiu produktivitu. Jej využitie je možné v aplikáciách s výkonom lasera až do 12 kW. Zrkadlo odľahčenej konštrukcie ako aj nová konštrukcia pohonu umožňujú dosahovať maximálnu dynamiku. Odolnosť optiky voči spätnému odrazu je zároveň vylepšená vďaka optimalizovaným mechanickým a optickým konštrukčným častiam. Pohotovosť Vašej výroby pomáhajú maximalizovať doplnkové výbavy ako monitorovanie ochranného skla a monitorovanie stavu Condition Monitoring.

Laser: TruDisk, TruFiber, TruMicro
Max. výkon lasera: 12 kW (cw)

PFO 3D-2

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 3D-2 je 3D skener, ktorý pracuje takisto na princípe skenera pred objektívom. Takto je možné pri premenlivej pracovnej vzdialenosti dosiahnuť na všetky body v oblasti obrábania skenera s vysokou dynamikou a konštantnou kvalitou lúča. Všetky programy obrábania sú uložené lokálne v PFO, čo umožňuje aj prevádzku bez počítača. 3D skener dostanete na požiadanie spolu s TRUMPF offline simulačným softvérom TruTops I-PFO, sledovaním zvarov pomocou trigonometrie SeamLine Remote a kalibračným nástrojom CalibrationLine.


Laser: TruDisk
Max. výkon lasera: 8 kW (cw)

Obrázok produktu I-PFO, programovateľná zaostrovacia TRUMPF

I-PFO

Perfektné softvérové riešenie pre zváranie zložitých obrobkov laserom. Softvér TruTops I-PFO zjednodušuje nastavovanie a úpravu zložitých úloh, ktoré je nutné riešiť pomocou priemyselných robotov a PFO, 3D zváracia hlava.

Obrázok produktu TruTops PFO

TruTops PFO

TruTops PFO je ofline softvér na 2D a 3D programovanie Vašich optík PFO. Ľubovoľné cesty, hrany alebo plochy vytvorené v CAD editore, alebo externe načítané objekty nadefinujete ako zvarové spoje. Zároveň môžete zohľadniť upínacie zariadenia, aby ste mohli optimalizovať poradie zvárania a tým aj dobu obrábania. Softvér Vám okrem toho umožňuje programovanie rozličných metód Wobble. TruTops PFO prepojíte cez sieť s riadením TruControl.

Obrázok produktu TruTops I-PFO

TruTops I-PFO

Ak chcete využívať výhody inteligentného diaľkového obrábania, programujte I-PFO pomocou TruTops I-PFO. Offline 3D vývojársky nástroj stanoví ideálny proces a optimalizuje cestu ako aj rýchlosť. Zároveň môžete zohľadniť upínacie zariadenia, aby ste mohli optimalizovať dráhu robota, poradie zvárania a tým aj dobu obrábania. Softvér okrem toho zanalyzuje dobu taktu a virtuálne ju zobrazí.

Obrázok produktu aplikácie Smart Teach

PFO SmartTeach

PFO SmartTeach je aplikácia pre Vašu programovateľnú zaostrovaciu optiku série PFO. Zjednodušuje vytváranie a nastavovanie programov laserového zvárania a rezania laserom. Kamera namontovaná na c-mount objektíve optiky prenáša obraz priamym prenosom do aplikácie. Takto môžete komfortne učiť (teach) pohyb priamo na dielci. Ak chcete vytvoriť a naučiť PFO geometrie, môžete to vykonať na tablete pomocou intuitívneho ovládania gestami.

TRUMPF Vám popri množstve obrábacích optík ponúka k nim aj vhodné stroje a zdroje lúča. Nájdete tak pre Vaše aplikácie a vaše požiadavky presne tú správnu kombináciu – a to všetko z jednej dielne. V oblasti zdrojov lúča disponuje TRUMPF všetkými lasermi potrebnými v priemysle. Spoľahnite sa na našich špecialistov a dôverujte nám, aby sme Vám mohli ponúknuť stále to najlepšie riešenie pre Vaše zadania vo výrobe a úplne nezávisle navrhnúť preferovanú technológiu.

Rozšírte programovateľnú zaostrovaciu optiku PFO o množstvo inovatívnych funkcií.

Integrovaný kamerový systém pre PFO
Pripojenie kamery

Priamo do programovateľnej zaostrovacej optiky je možné adaptovať rôzne kamery. Digitálny farebný kamerový systém umožňuje ostré rozpoznanie obrysov a hrán. Softvér PFO podporuje ovládanie kamery prostredníctvom dotykovej obrazovky, digitálne nastaviteľný zameriavací kríž alebo ukladanie obrázkov. Koaxiálne a preto na smere nezávislé osvetlenie sa dokonca aj pri tmavých svetelných pomeroch stará o úplný prehľad.

I-PFO

Inteligentná zaostrovacia optika PFO (I-PFO) pozná svoju vlastnú polohu v pracovnom priestore robota ako aj polohu a orientáciu miest obrábania. Na základe informácií o aktuálnom pohybe robota I-PFO samočinne spustí obrábanie hneď keď to je geometricky a procesne technicky možné. Vďaka tomu je možné diaľkové obrábanie za pohybu "on-the-fly", ktoré výrazne skracuje tak doby polohovania robota, ako aj doby taktov vo Vašej výrobe.

PFO SmartTeach

PFO SmartTeach je aplikácia pre Vašu programovateľnú zaostrovaciu optiku série PFO. Zjednodušuje vytváranie a nastavovanie programov laserového zvárania a rezania laserom. Kamera namontovaná na c-mount objektíve optiky prenáša obraz priamym prenosom do aplikácie. Takto môžete komfortne učiť (teach) pohyb priamo na dielci. Ak chcete vytvoriť a naučiť PFO geometrie, môžete to vykonať na tablete pomocou intuitívneho ovládania gestami.

Zníženie znečistenia a prskancov vďaka doplnkovej výbave Crossjet Option
Crossjet

Crossjet je kolmo na laserový lúč privádaný prúd stlačeného vzduchu. Odvádza nečistoty a prskance a predlžuje tým životnosť ochranného skla. Laserový proces je robustnejší.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.
  • Ďalšie vlnové dĺžky sú možné na požiadanie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Senzorika

Ako dodávateľ celkového systému Vám ponúka TRUMPF aj senzoriku procesov. Vďaka plynulému sledovaniu procesov spoľahlivo zvýšite Vašu kvalitu a presne regulujete Váš proces.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt