Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Produktbild TruTops I-PFO
Produktbild TruTops I-PFO
Softvér

TruTops I-PFO

Inteligentné diaľkové obrábanie "on-the-fly"

Zjednodušenie diaľkového obrábania „On-The-Fly“

Pomocou ofline simulačného softvéru TruTops I-PFO môžete v ére Priemysel 4.0 simulovať celý Váš kompletný proces zvárania na diaľku. Tento softvér Vám umožňuje virtuálne zobrazovať komponenty zváracej bunky (robot, PFO, upínacie zariadenie, obrobok so zváranými geometriami a zváraciu bunku so stenami) a tak ich vzájomne prepojiť, aby ste mohli v PC simulovať časovú optimalizáciu pohybov so zohľadnením všetkých podstatných parametrov procesu. Profitujete z presného plánovania Vášho výrobného zariadenia, optimálneho vyťaženia zariadenia a presného prepočtu dôb taktu. Vďaka tomu budete môcť kalkulovať náklady pri zváraní, skôr ako začnete so samotnou výrobou.

Najlepší proces pre Vás

TruTops I-PFO virtuálne zobrazí Váš proces zvárania laserom na diaľku a optimalizuje ho.

Úplná kontrola

Simulácia, vizualizácia procesu a jednoduchá optimalizácia doby taktu

Optimalizácia plánovania výroby

3D simulácia Vás podporuje pri plánovaní Vašej výroby vopred.

Virtuálne procesy

Prenesiete Vaše procesy z virtuálneho do reálneho sveta a naspäť.

Flexibilná voľba typu robota

TruTops I-PFO je kompatibilný s väčšinou bežných typov priemyselných robotov.

Jednoduché a flexibilné programovanie

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt