Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Produktbild TruTops I-PFO
Produktbild TruTops I-PFO
Softvér

TruTops I-PFO

Inteligentné diaľkové obrábanie "on-the-fly"

Zjednodušenie diaľkového obrábania „On-The-Fly“

Pomocou ofline simulačného softvéru TruTops I-PFO môžete v ére Priemysel 4.0 simulovať celý Váš kompletný proces zvárania na diaľku. Tento softvér Vám umožňuje virtuálne zobrazovať komponenty zváracej bunky (robot, PFO, upínacie zariadenie, obrobok so zváranými geometriami a zváraciu bunku so stenami) a tak ich vzájomne prepojiť, aby ste mohli v PC simulovať časovú optimalizáciu pohybov so zohľadnením všetkých podstatných parametrov procesu. Profitujete z presného plánovania Vášho výrobného zariadenia, optimálneho vyťaženia zariadenia a presného prepočtu dôb taktu. Vďaka tomu budete môcť kalkulovať náklady pri zváraní, skôr ako začnete so samotnou výrobou.

Najlepší proces pre Vás

TruTops I-PFO virtuálne zobrazí Váš proces zvárania laserom na diaľku a optimalizuje ho.

Úplná kontrola

Simulácia, vizualizácia procesu a jednoduchá optimalizácia doby taktu

Optimalizácia plánovania výroby

3D simulácia Vás podporuje pri plánovaní Vašej výroby vopred.

Virtuálne procesy

Prenesiete Vaše procesy z virtuálneho do reálneho sveta a naspäť.

Flexibilná voľba typu robota

TruTops I-PFO je kompatibilný s väčšinou bežných typov priemyselných robotov.

Jednoduché a flexibilné programovanie

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF
Zváranie laserom

Laserový lúč otvára nové možnosti spájania kovov a plastov: dokáže presne zvárať dokonca aj materiály s vysokou teplotou tavenia a vysokou tepelnou vodivosťou.

Rôznorodosť využitia ponuky TRUMPF
Aplikácie

Nájdite pre Vaše aplikácie správny produkt TRUMPF - perfektne prispôsobený pre Vás!

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt