Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Programming Tube
Programming Tube
Softvér

Programming Tube

Programovanie rúr v 3D

Váš program pre svet rúr

Pomocou 3D softvéru Programming Tube* vytvoríte NC programy rýchlo, jednoducho a intuitívne. Užitočné automatizmy znižujú Vaše náklady na programovanie. Softvér ponúka flexibilný import dát a výkonnú konštrukciu – a podporuje Vás krok za krokom.

Produktívne programovanie

Ešte rýchlejšia cesta k NC programu aj so závitmi, vďaka vylepšeným automatizmom.

Mnohostranné obrábanie

Importuje všetky bežné súbory a umožňuje zmeny priamo v 3D.

Intuitívna obsluha

Ľahko sa učí vďaka modernému intuitívnemu ovládaniu a priamej manipulácii v 3D.

Redukovanie odpadu

Spoje rúr, kompletne vytvorené závity a technologicky vyzreté programy zmenšujú množstvo Vášho odpadu.

Jednoduché konštruovanie v 3D

Importujte dáta všetkých bežných formátov a konštruujte rúry a konštrukčné skupiny. Obratom ruky vytvoríte zalomené spoje, spojovacie a fixovacie prvky medzi rúrami. Zjednodušuje to následnú montáž alebo zváranie. Máte obrobky s množstvom závitov? Softvér automaticky vytvorí z parametrov závitov NC programy vrátane nástrojov a poradia obrábania.  

Automatická cesta k NC programu

Programujte kompletne v 3D – a to extrémne rýchlo: Softvér vytvorí Vaše programy automaticky na základe konštrukcie. Zjednodušuje Vašu prácu programátora a tiež stanovuje, ako má stroj na rezanie rúr laserom vyhadzovať dielce alebo vytvárať závity. Obrábajte priamo a intuitívne Vaše dielce vďaka modernej ovládacej ploche a 3D simulácii.

Pozrite sa na softvér Programming Tube

Programming Tube vybaví programovanie automaticky pri načítaní dielca.

Intuitívna obsluha: Technologické parametre a dráhy rezu je možné upraviť myšou priamo na dielci zobrazenom v 3D.

Vďaka obsiahnutému 3D CAD je možné flexibilne importovať diely a konštrukčné skupiny a obratom ruky vytvoriť rúrové spoje.

Programovanie sa vykonáva automaticky, vrátane obrábania závitov. Zmeny je možné kedykoľvek vykonať intuitívne.

*Programming Tube je nový programovací softvér pre stroje na rezanie rúr laserom. Máte na výber: Aj naďalej je dostupný softvér TruTops Tube.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synaptický obrázok ako zobrazenie Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Optimalizácia dielcov, vytváranie dielcov z rúr, príklad 2
Tube part design

Tubes and profiles are used everywhere – from mechanical engineering and system construction all the way to the furniture industry. Laser tube cutting can save you entire process steps, which means you can save money too.

Laserové stroje na rezanie rúr

Stále viac konštruktérov profituje z nových priestorov na manévrovanie rezania rúr laserom pomocou strojov TRUMPF TruLaser Tube.

Kontakt
Sales Digital Services
E-mail
Služby
Licenčné podmienky a požiadavky na systém Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt