Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruTops Weld
TruTops Weld
Softvér

TruTops Weld

Rýchlejšie programovanie, súbežná výroba

Zatiaľ čo stroj vyrába, Vy môžete vytvárať programy

Vytvorte Váš program zvárania rýchlo a bez komplikácií: Pomocou softvéru TruTops Weld minimalizujete vedľajšie neproduktívne časy zariadenia TruLaser Weld 5000, pretože program sa vytvára offline, na počítači. Využívajte pri offline programovaní výhody osvedčených technologických znalostí firmy TRUMPF: TruTops Weld obsahuje parametre geometrie ako aj parametre zvárania pre teplovodivé zváranie, hĺbkové zváranie, BrightLine Scan a FusionLine. Okrem toho sú v ňom už integrované mnohé nápomocné funkcie stroja akými sú otočný modul, TeachLine alebo FusionLine. Od offline programu cez senzoriku až k stroju – softvér je celý optimalizovaný pre jednoduché a rýchle programovanie.

Rýchlejšia cesta k hotovému programu

Technologické vedomosti firmy TRUMPF a prepracované funkcie uľahčujú prácu.

Menej vedľajších časov na stroji

Vytvoríte program offline na počítači, zatiaľ čo Váš stroj zvára.

Cielené nasadenie zamestnancov

Programovanie na počítači, výroba na stroji. Zamestnajte Vašich pracovníkov podľa ich silných stránok.

Rýchlejšie ziskové menšie počty kusov

Budete vyrábať produktívnejšie, pretože programovanie sa vykonáva plynulejšie a stroj nie je blokovaný.

Zložité zadania sa stanú jednoduchšími

Pomocou TruTops Weld virtuálne otestujte zložité obrobky a nájdite možné riešenia.

Od CAD modelu k programu zvárania len v štyroch krokoch

TruTops Weld, od CAD modelu k programu zvárania len v štyroch krokoch
  • Krok 1: Načítajte Váš dielec do softvéru TruTops Weld a zvoľte miesta, ktoré je potrebné zvárať.
  • Krok 2: Vyberte potom parametre zvárania vhodné pre Váš požadovaný výsledok.
  • Krok 3: Teraz virtuálne umiestnite obrobok s prípravkom na polohovač obrobku a zistite možné miesta kolízií.
  • Krok 4: Vezmite optimalizovaný program na stroj TruLaser Weld 5000. Riešenie senzoriky TeachLine rozpozná presnú polohu obrobku na stroji a automaticky prispôsobí program. Vďaka tomu skrátite časovo náročné načítanie rozmerov dielca. Alternatívne môžete bežným spôsobom dodatočne načítať rozmery dielca do programu.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Keyvisual Services
Služby

TRUMPF Services Vás podporuje ako partner individuálne nastavenými riešeniami a výkonových balíkov – aby ste stále vyrábali na špičkovej úrovni.

Synaptický obrázok ako zobrazenie Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Technologický obrázok, stroje na zváranie laserom
Zariadenia na zváranie laserom

S našimi laserovými zváracími zariadeniami získate ideálny nástroj, na spájanie kovov, plastov alebo iných materiálov bez deformácií a s perfektnými švami.

Služby
Licenčné podmienky a požiadavky na systém Zistite viac
Servis & Kontakt