Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruTops Tube
TruTops Tube
Softvér

TruTops Tube

Vstup do obrábania rúr

Programovanie strojov na rezanie rúr

Váš vstup do obrábania rúr a 3D konštruovania rúr: TruTops Tube je predchodca nového programovacieho softvéru Programming Tube. Pre staršie stroje na rezanie rúr laserom a pre os na rúrové profily na 2D a 3D laserových obrábacích zariadeniach je aj naďalej dostupný TruTops Tube. TruTops Tube je softvér špecializovaný na programovanie procesov na obrábanie rúr a profilov. Vďaka mnohým automatizmom mimoriadne efektívne vytvoríte Vaše NC programy.

Zvládanie zložitých konštrukcií rúr

Integrované 3D konštruovanie rúr umožňuje vytvárať rúrové konštrukcie z viacerých rúr.

Rýchle programovanie

Automatizmy podporujú zložité zadania ako napr. obrábanie v rohoch.

Flexibilné importovanie

Prevezmite Vaše jestvujúce CAD súbory vo všetkých bežných formátoch.

Technologicky bezpečné programy

V softvéri sa skrývajú všetky technické vedomosti firmy TRUMPF.

TruTops Tube, efektívne a bezpečné programovanie

Efektívne a bezpečné programovanie

V softvéri TruTops Tube je už uložených mnoho štandardných prípadov ako napr. prieniky každého druhu. Takto si ušetríte nákladný čas na programovanie. Spolu s programovacími systémami dostanete aj stále najaktuálnejšie laserovú tabuľky a predpisy stroja. Tým si zabezpečíte, aby Váš stroj vyrábal vo veľmi dobrej kvalite pri pokiaľ možno efektívnych a bezpečných procesoch obrábania.

TruTops Tube, 3D konštrukcia

Pohodlné 3D konštruovanie

Pomocou integrovaného 3D konštruovania rúr vytvoríte aj rúrové konštrukcie z viacerých rúr. Dosiahnete pritom najvyššiu bezpečnosť a presnosť vo výrobe. Vďaka možnosti nastavenia parametrov dĺžky, šírky, alebo hrúbky steny rúr vytvoríte veľmi rýchlo rôzne varianty Vašej rúrovej konštrukcie.

TruTops Tube, TubeNest

Optimálne využitie rúr alebo profilov

Pomocou funkcie TubeNest môžete na rúru rýchlo a jednoducho rozmiestňovať rôzne dielce a spoločne ich vyrábať. Vďaka tomu optimálne využijete materiál. Pomocou grafického a tabuľkového zobrazenia budete mať stále prehľad o výsledkoch rozmiestnenia. Takto vytvoríte pre Váš stroj TruLaser Tube rozsiahly program osadenia rúr vrátane plánu osadenia.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synaptický obrázok ako zobrazenie Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Laserové stroje na rezanie rúr

Stále viac konštruktérov profituje z nových priestorov na manévrovanie rezania rúr laserom pomocou strojov TRUMPF TruLaser Tube.

Keyvisual Services
Služby

TRUMPF Services Vás podporuje ako partner individuálne nastavenými riešeniami a výkonových balíkov – aby ste stále vyrábali na špičkovej úrovni.

Služby
Licenčné podmienky a požiadavky na systém Zistite viac
Servis & Kontakt