Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Obrázok produktu TruTops PFO
Obrázok produktu TruTops PFO
Softvér

TruTops PFO

Komfortné programovanie Vašich optík PFO

Opracovanie materiálu bez hraníc

Offline softvér TruTops PFO slúži na programovanie 2D a 3D laserových procesov. V editore vytvárate ľubovoľné geometrie ako napr. čiary, C-tvary alebo kružnice. Okrem toho môžete načítať jestvujúce obrobky z externých CAD programov a na ich základe naprogramovať zvarové spoje. Je tu možnosť naprogramovania procesov zvárania špecifických podľa zákazníka, ako rozmietanie frekvencie.

Pohodlne z kancelárie

Pomocou TruTops PFO vytvoríte jednoducho a rýchlo programy PFO priamo z PC alebo laptopu.

Importovanie CAD súborov

Importujete Vaše CAD súbory a upravujete ich pomocou grafického editora.

Kompatibilita je zaručená

Softvér je kompatibilný so všetkými modelmi TRUMPF PFO.

Flexibilné prepínanie

Pomocou integrovaného počítačového systému „on board“ sú v PFO k dispozícii dostatočné zdroje pamäte. Po vytvorení programov v TruTops PFO sa požadované geometrie zvárania s parametrami špecifickými pre proces uložia do PFO stlačením tlačidla, takže je možné počas výroby rýchle prepínanie medzi rôznymi úlohami zvárania a programami PFO. Týmto spôsobom môžete plnoautomaticky reagovať na meniace sa výrobné zákazky.

Jednoduchý import dát

V prípade potreby je ešte možné v komfortnom grafickom editore vykonať zmeny zákazníkom špecifikovaných parametrov. TruTops PFO je kompatibilný so všetkými programovateľnými zaostrovacími optikami (PFO) TRUMPF.

Dostupné CAD formáty pre import: 
dxf, dwg, dxb, step, iges, brep

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF
Zváranie laserom

Laserový lúč otvára nové možnosti spájania kovov a plastov: dokáže presne zvárať dokonca aj materiály s vysokou teplotou tavenia a vysokou tepelnou vodivosťou.

Rôznorodosť využitia ponuky TRUMPF
Aplikácie

Nájdite pre Vaše aplikácie správny produkt TRUMPF - perfektne prispôsobený pre Vás!

Kontakt
Servis & Kontakt