Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Obrázok produktu TruTops PFO
Obrázok produktu TruTops PFO
Softvér

TruTops PFO

Komfortné programovanie Vašich optík PFO

Opracovanie materiálu bez hraníc

Offline softvér TruTops PFO slúži na programovanie 2D a 3D laserových procesov. V editore vytvárate ľubovoľné geometrie ako napr. čiary, C-tvary alebo kružnice. Okrem toho môžete načítať jestvujúce obrobky z externých CAD programov a na ich základe naprogramovať zvarové spoje. Je tu možnosť naprogramovania procesov zvárania špecifických podľa zákazníka, ako rozmietanie frekvencie.

Pohodlne z kancelárie

Pomocou TruTops PFO vytvoríte jednoducho a rýchlo programy PFO priamo z PC alebo laptopu.

Importovanie CAD súborov

Importujete Vaše CAD súbory a upravujete ich pomocou grafického editora.

Kompatibilita je zaručená

Softvér je kompatibilný so všetkými modelmi TRUMPF PFO.

Flexibilné prepínanie

Pomocou integrovaného počítačového systému „on board“ sú v PFO k dispozícii dostatočné zdroje pamäte. Po vytvorení programov v TruTops PFO sa požadované geometrie zvárania s parametrami špecifickými pre proces uložia do PFO stlačením tlačidla, takže je možné počas výroby rýchle prepínanie medzi rôznymi úlohami zvárania a programami PFO. Týmto spôsobom môžete plnoautomaticky reagovať na meniace sa výrobné zákazky.

Jednoduchý import dát

V prípade potreby je ešte možné v komfortnom grafickom editore vykonať zmeny zákazníkom špecifikovaných parametrov. TruTops PFO je kompatibilný so všetkými programovateľnými zaostrovacími optikami (PFO) TRUMPF.

Dostupné CAD formáty pre import: 
dxf, dwg, dxb, step, iges, brep

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt