Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruTops Bend
TruTops Bend
Softvér

TruTops Bend

Sústredené vedomosti o ohraňovaní

Bezpečné programy ohýbania

TruTops Bend podporuje Vaše procesy všetkými vedomosťami firmy TRUMPF v oblasti ohraňovania. Pomocou tohto softvéru intuitívne vytvárate programy pre automatizované pracovné bunky ohýbania. Mimoriadne praktické: Softvérom TruTops Bend naprogramujete Vašu pracovnú bunku ohýbania nie na stroji, ale ofline – teda na pracovisku, súbežne s hlavným výrobným časom popri výrobe. Výrazne to zníži vedľajší neproduktívny čas, čím narastá Vaša pohotovosť stroja.

Inteligentné programovanie

TruTops Bend prepočítava optimálne poradie ohraňovania a stanovuje správnu kombináciu nástrojov.

Efektívne obrábanie

Moderné algoritmy prepočítavajú optimálne dráhy pohybu.

TruTops Bend, Hauptzeitparallele Programmierung

Programovanie súbežne s hlavným výrobným časom

Softvérom TruTops Bend naprogramujete Vašu pracovnú bunku ohýbania nie na stroji, ale ofline – teda na pracovisku, súbežne s hlavným výrobným časom popri výrobe. Výrazne to zníži vedľajší neproduktívny čas, čím narastá Vaša pohotovosť stroja. Odpadá časovo náročné načítanie rozmerov dielca na stroji. Pracovná bunka ohýbania tak pracuje produktívne bez prestávok.

Minimálna doba programovania

Všetky komponenty Vašich procesov ohýbania ako ohraňovací lis, BendMaster a chápadlá sú integrované v ovládacej ploche pri programovaní. Automatické prepočty podporujú a optimalizujú voľbu nástrojov, stanovenie poradia ohraňovania a presnú polohu chápadiel. Moderné algoritmy okrem toho prepočítavajú optimálne dráhy pohybu. minimalizuje to dobu potrebnú na programovanie.

Programovanie TruBend Cell 5000 pri použití prísavkového chápadla

Programovanie TruBend Cell 5000 pri použití kliešťového chápadla

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synaptický obrázok ako zobrazenie Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Ohraňovacie stroje, technologický obrázok
Ohraňovacie stroje

Pre každú technológiu obrábania plechu je možnosť výberu vhodného ohraňovacieho stroja, na presnú a hospodárnu výrobu jednoduchých až zložitých dielcov v každom formáte.

Keyvisual Services
Služby

TRUMPF Services Vás podporuje ako partner individuálne nastavenými riešeniami a výkonových balíkov – aby ste stále vyrábali na špičkovej úrovni.

Služby
Licenčné podmienky a požiadavky na systém Zistite viac
Servis & Kontakt