Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Licencovanie softvéru

Nové cesty spravovania licencií

Zistite si všetko o zmene licencovania softvéru.

TRUMPF License Expert na stiahnutie

TRUMPF License Expert (V2.2.0)

  1. Stahnutie najaktuálnejšej verzie.
  2. Uložte TRUMPF License Expert lokálne na Vašom počítači.
  3. Spustite setup.exe ako administrátor.

Licenčné podmienky používania softvéru

Všeobecné licenčné podmienky TRUMPF pre používanie softvéru (platné od 04/2022)
Všeobecné licenčné podmienky TRUMPF pre používanie softvéru (platné od 04/2022)

Softvér - požiadavky na systém

Požiadavky na systém pre používanie softvéru
Požiadavky na systém pre používanie softvéru
Servis & Kontakt