Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Obrázok produktu aplikácie Smart Teach
Obrázok produktu aplikácie Smart Teach
Softvér

Aplikácia PFO SmartTeach

Mobilné učenie (teach)

Šikovné obrábanie laserom

Pomocou aplikácie PFO SmartTeach obratom ruky vytvoríte laserové programy pre Vaše programovateľné zaostrovacie optiky (PFO). Či už pre zváranie, rezanie alebo čistenie laserom - načítate parametre komfortne priamo z dielca. Kamera zabudovaná do PFO pritom prenáša živý obraz priamo do aplikácie. Vďaka PFO SmartTeach ušetríte pri nastavovaní drahocenný čas, v závislosti od obrobku až do 50 % oproti konvenčnému načítavaniu (teach).

Mobilné učenie (teach)

Využite Váš tablet na vytvorenie geometrií PFO a nastavenie Vášho obrobku.

Výrazná úspora času

V závislosti od obrobku sa skráti Vaša časová náročnosť až o polovicu.

Jednoduchá obsluha

Vyvolajte všetky funkcie intuitívnymi gestami.

Vytvorte rýchlo a komfortne Váš program PFO

Na vytvorenie programu PFO sú dve možnosti: Buď odmeriate obrysy zvárania na obrobku a manuálne zadáte hodnoty do pamäte programov PFO. Alebo ich načítate z dielca Znamená to: Nastavíte zrkadlo skenera tak, aby sa ohnisko nachádzalo na jednotlivých bodoch obrysu zvárania. Ak je ohnisko presne v bode geometrie zvárania, môžu sa súradnice bodu "stlačením tlačidla" prevziať do pamäte programov. Týmto spôsobom je množné zadať aj geometrické tvary ako čiary a kružnice a zložiť z nich kompletný obrys zvárania.

Vďaka PFO SmartTeach ušetríte mnoho času pri zoraďovaní. V závislosti od obrobku sa výrobný čas môže skrátiť až na polovicu. PFO SmartTeach synchronizuje vytvorené alebo zmenené programy s laserom. Užívatelia riadiaceho softvéru TruControl sa rýchlo zorientujú. Ostanú zachované známe vlastnosti pre vytvorenie programu PFO a tým aj obvyklé priebehy a funkcie.

Stiahnite si teraz priamo a bezplatne!

Aplikáciu PFO SmartTeach si môžete bezplatne stiahnuť v App Store od Apple: Otestujte aplikáciu bez rizika. Pre produktívne používanie si odblokujte doplnkovú výbavu PFO SmartTeach App.

K sťahovaniu

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF
Zváranie laserom

Laserový lúč otvára nové možnosti spájania kovov a plastov: dokáže presne zvárať dokonca aj materiály s vysokou teplotou tavenia a vysokou tepelnou vodivosťou.

Senzorika

Ako dodávateľ celkového systému Vám ponúka TRUMPF aj senzoriku procesov. Vďaka plynulému sledovaniu procesov spoľahlivo zvýšite Vašu kvalitu a presne regulujete Váš proces.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt