Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zaostrovacie optiky TRUMPF optického radu BEO, RFO a CFO pre rezanie a zváranie laserom
Zaostrovacie optiky TRUMPF optického radu BEO, RFO a CFO pre rezanie a zváranie laserom
Obrábacie optiky

Zaostrovacie optiky

Vhodná optika pre Vaše aplikácie

Vhodná optika pre Vaše aplikácie

Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce. Optiky je možné flexibilne použiť s pevnolátkovými lasermi TRUMPF a sú optimálne zladené s lasermi. Vďaka stavebnicovým modulom TRUMPF je možné individuálne prispôsobiť pevné optiky podľa Vašich požiadaviek.

Spoľahlivý v každodennej priemyselnej praxi

Zaostrovacie optiky TRUMPF presviedčajú vysokými životnosťami a spoľahlivosťou.

Modulová stavebnicová konštrukcia

Množstvo doplnkových výbav Vám garantuje správne riešenie pre každé zadanie.

Jednoduchá integrácia

Rôzne konštrukcie optík prinášajú možnosti špecifického prispôsobenia podľa pracovnej situácie a okolia.

Dobrá kvalita švu

Premyslená technológia umožňuje vytváranie švov špecifikovaných zákazníkom vo vynikajúcej kvalite.

Nenáročné na obsluhu

Dôležité pracovné parametre je možné jednoducho a individuálne nastaviť podľa danej aplikácie.

Laserom zvárané konštrukčné časti prevodovky a komponenty spojky

Konštrukčné časti prevodovky

Optika Vás pritom podporuje pri presnom zaostrovaní laserového lúča na miesto zvárania. Prínosom súčasne privádzaného ochranného plynu sú výsledky zvárania v ešte vyššej kvalite, čím sa redukujú časovo náročné následné úpravy zvarových spojov.

Laserom zváraná jednotka dvojitej spojky

Jednotka dvojitej spojky

Obrábacie optiky TRUMPF podávajú v nepretržitej prevádzke najvyšší výkon pričom ostáva kvalita výsledkov Vášho zvárania trvalo stabilná.

Überlappschweißung Mittendifferential

Mittendifferenzial

Gerade beim Schweißen im Stumpfstoß oder Überlappstoß ist eine präzise Fokussierung des Laserlichts wichtig. Die TRUMPF Fokussieroptiken spielen in diesem Feld ihre Stärken aus und schweißen beispielsweise ein Mittendifferenzial im Überlappstoß in hervorragender Qualität.

Preplátované zváranie stredového diferenciálu

Medzinápravový diferenciál

Práve pri zváraní tupých zvarov alebo preplátovaných zvarov je dôležité presné zaostrenie laserového lúča. Zaostrovacie optiky TRUMPF v tejto oblasti ukazujú svoje silné stránky a zvárajú napríklad stredový diferenciál preplátovaným zvarom vo vynikajúcej kvalite.

Robotické zváranie pomocou zaostrovacích optík TRUMPF

Robotické zváranie

Pomocou kombinácie zaostrovacej optiky TRUMPF, napríklad motorickej zaostrovacej optiky a robota môžete výrazne zväčšiť pracovný priestor Vašej optiky a využiť dobré vlastnosti zaostrovania.

TruDisk Pulse, Lasergeschweißte Kontaktierung zweier Direct Copper Bonds

Kupferschweißen

Mit TRUMPF Fokussieroptiken können Sie auch Kupfer bearbeiten. So lassen sich zum Beispiel Kontakte auf Leiterplatten geschweißt werden.

viewport test images /w Retina support

Laserové naváranie

Generatívne laserové naváranie pomocou zaostrovacích optík TRUMPF

viewport test images /w Retina support

Zváranie medi

Pomocou zaostrovacích optík TRUMPF môžete obrábať aj meď. Takto je možné zvárať napríklad kontakty na doskách plošných spojov.

Parametre lasera            
Vlnová dĺžka - - - - - -
Výkon do 150 W (cw) do 4000 W (cw) do 8000 W (cw) do 8000 W (cw) od 16000 W (cw) do 8000 W (cw)
Numerická apertúra typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Typ laserového optického kábla Opt.kábel LLK-A LLK-Q, LLK-D, LLK-B, LLK-A, PIPA-Q Opt.kábel LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D Opt.kábel LLK-D, LLK-B
Konfigurácia optiky 1            
Kolimácia 90 mm 35 / 80 / 100 mm 35 / 100 / 125 mm 150 / 200 mm - 200 mm
Ohnisková vzdialenosť 48 / 60 / 90 / 135 mm 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm 150 / 200 / 250 / 300 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm 600 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm
Konštrukcia            
Rozmery (Š x V x H) 25 mm x 198 mm x 25 mm (príklad konfigurácie) 166 mm x 313 mm x 62 mm (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet) 128 mm x 407 mm x 100 mm (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet) 189 mm x 524 mm x 78 mm (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet) 123 mm x 446 mm x 176 mm (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet) 163 mm x 519 mm x 114 mm (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet)
Hmotnosť 0,3 kg (príklad konfigurácie) 2,5 kg (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet) 3,5 kg (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet) 6 kg (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet) 6,5 kg (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet) 8,5 kg (príklad konfigurácie so sledovaním kamerou a Crossjet)
Kompatibilita            
Dostupné lasery TruPulse TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruPulse TruDisk TruDiode, TruDisk, TruPulse
Dostupná senzorika - - VisionLine, CalibrationLine Power VisionLine, CalibrationLine Power, senzorika hĺbky zvarenia - VisionLine, CalibrationLine Power
Doplnkové výbavy            
Dostupné doplnkové výbavy Verzia 90°, bifokálny modul, sledovanie kamerou, rozhranie senzoriky, vyhotovenie 15 g Verzia 90°, prúdenie vzduchu Crossjet, prívod ochranného plynu, bifokálny modul, sledovanie kamerou, rozhranie senzoriky, osvetlenie, kazetový modul, vyhotovenie 15 g Verzia 90°, prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár, prívod ochranného plynu, bifokálny modul, sledovanie kamerou, rozhranie senzoriky, osvetlenie, kazetový modul Verzia 90°, prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár, prívod ochranného plynu, bifokálny modul, rozhranie senzoriky, osvetlenie, kazetový modul, kontrola ochranného skla, kazeta merania výkonu, pilotný laser, kompenzačná kazeta, multifokálny pr Prúdenie vzduchu Crossjet, sledovanie kamerou, kazetový modul, kontrola ochranného skla Verzia 90°, prúdenie vzduchu Crossjet, dýza efektu kovových pár, prívod ochranného plynu, bifokálny modul, sledovanie kamerou, rozhranie senzoriky, osvetlenie, kazetový modul, kontrola ochranného skla, meracia kazeta výkonu, pilotný laser, kompenzačná kaz
Zaostrovacia optika BEO D25

BEO D25

BEO D25 je najmenšia optika v ponuke a je mimoriadne vhodná na aplikácie laserového zvárania s pulznými lasermi. Odolná konštrukcia umožňuje zrýchlenia do 15g.

Laser: TruPulse
Výkon lasera: max. 200 W

Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom

BEO D35

Zaostrovacia optika BEO D35 sa používa na zváranie a rezanie pomocou pulzných alebo cw pevnolátkových laserov (vláknový a diskový laser) až do oblasti kilowattov.

Laser: TruDisk, TruPulse, TruFiber
Výkon lasera: max. 4 kW

Obrábacia optika BEO D50

BEO D50

Novou obrábacou optikou BEO D50 vyvinul TRUMPF odolnú a kompaktnú optiku, ktorú je možné použiť až do výkonu 8 kW. Funkcia Crossjet bola zoptimalizovaná a rozšírená o nové funkcie akými sú sledovanie prietoku plynu, vody a kontrola teploty.

Laser: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Výkon lasera: max. 8 kW

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou

BEO D70

Zaostrovacia optika BEO D70 ukazuje svoje silné stránky pri zváraní laserom s veľkými pracovnými vzdialenosťami a minimálnym priemerom ohniska.
Pomocou dodatočnej doplnkovej výbavy elementov Multifokus pre optiku je možné vytvárať plynotesné zvarové spoje.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulse
Výkon lasera: 8 kW a vyšší

BEO D70 zaostrovacia optika s otočným objektívom

Zaostrovacia optika s otočným objektívom sa skladá zo zaostrovacej optiky BEO D70 a otočného modulu. S pohonom, ktorý môže pripojiť zákazník a prepojením otočného modulu na Váš systém stroja je zaostrovacia optika s otočným objektívom kompatiblná s OEM. V závislosti od konštrukcie zaostrovacej optiky je možné použiť zváraciu optiku na 2D a 3D obrábanie zváraním.

Laser: TruDisk (1030nm), TruFiber, TruDiode, TruPulse
Výkon lasera: do 8kW

Zaostrovacia optika TRUMPF CFO pre laserové aplikácie v obrábaní plechu

CFO

Pri sledovaných zaostrovacích optikách rady CFO sú v každom okamihu obrábania zaznamenávané parametre týkajúce sa procesu, akými je teplota vody a prietok ochranného plynu. Doplnené o kontrolu ochranného skla je táto obrábacia optika mimoriadne vhodná na automatizované procesy. K dispozícii máte početné doplnkové výbavy: napr. Crossjet, dýzu MDE (efekt kovových pár), prívod ochranného plynu, kontrolu ochranného skla, alebo kompenzačnú kazetu.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulse
Výkon lasera: max. 8 kW

Vysoko výkonná zrkadlová optika RFO

RFO

Vysoko výkonná zrkadlová optika RFO je optika pre minimálny tepelný posun. Pomocou nej sú možné konštantné, opakovateľné výsledky aplikácií dokonca aj pri vysokých výkonoch lasera.

Laser: TruDisk
Výkon lasera: až do 16 kW

Obrábacia prstencová optika

Zaostrovacia optika na simultánne zváranie plastov s prstencovým ohniskom je optimálna pre vysoko produktívne systémy. Priemer prstenca prepočíta konštrukčná skupina v stavebnicovom systéme obrábacej optiky BEO individuálne podľa zákazníka. Vďaka tomu je možné vytvoriť radiálne alebo axiálne zvarové spoje bez pohybu obrobku alebo laserového lúča.

Laser: TruDiode
Výkon lasera: < 1kW

TRUMPF Vám popri množstve obrábacích optík ponúka k nim aj vhodné stroje a zdroje lúča. Nájdete tak pre Vaše aplikácie a vaše požiadavky presne tú správnu kombináciu – a to všetko z jednej dielne. V oblasti zdrojov lúča ponúka TRUMPF všetky priemyselne relevantné lasery. Spoľahnite sa na našich expertov a dôverujte nám, aby sme Vám mohli ponúknuť stále to najlepšie riešenie pre Vaše zadania vo výrobe a úplne nezávislo poradiť preferovanú technológiu.

Vďaka množstvu doplnkových výbav môžete prispôsobiť Vašu zaostrovaciu optiku na každú prácu. Okrem toho dostanete špeciálne optiky na laserové naváranie s prísunom prášku alebo pre lineárne laserové lúče.

BEO D70 multifokálna optika
Multifokus, doplnková výbava pre BEO D70

Multifokus, doplnková výbava pre optiku BEO D70, ponúka v kombinácii s doplnkovou výbavou BrightLine Weld inovatívne riešenie pre zvary tesné voči všetkým médiám. Laserový lúč sa pri tom rozdeľuje na obrobku na štyri samostatné body lúča. Výsledkom je odolnejší a stabilnejší proces zvárania s vylepšenou kvalitou zvaru vďaka menšiemu množstvu pórov, prskancov a trhlín. Zároveň Vám to umožní väčšiu hĺbku prevarenia.

Laser: TruDisk
Výkon lasera: do 12kW

Pevná optika kombinovateľná s laserom TruDiode
Programovateľné motorické zaostrovanie

Vďaka motorickému polohovaniu kolimačnej šošovky je možné komfortne nastaviť bod ohniska v smere osi Z. Zmeny zadajte buď priamo cez riadenie lasera TruControl alebo prostredníctvom externého riadenia stroja. Takto je možné bez námahy vykonávať práce, pri ktorých je nutné často meniť polohu ohniska.

Kazeta s ochranným sklom a kazeta merania výkonu
CCD kamera

CCD kamera sleduje proces v mieste obrábania a umožňuje komfortné nastavovanie procesu obrábania laserom. Je základom pre sledovanie procesu.

Kazeta s ochranným sklom a kazeta merania výkonu
Kazeta s ochranným sklom a kazeta merania výkonu

Počas prevádzky a pri výmene ochranného skla zabraňuje znečisteniu tesnenie a vnútorné odvetranie ochranného skla. Samotná výmena ochranného skla sa vykonáva fixne a nekomplikovane, bez náradia. Namiesto kazety s ochranným sklom môžete zasunúť aj kazetu merania výkonu. Pomocou nej pohodlne a jednoducho skontrolujete výkon lasera.

Doplnková výbava Crossjet, zaostrovacie optiky TRUMPF
Crossjet

Crossjet je kolmo na laserový lúč privádaný prúd stlačeného vzduchu. Odvádza nečistoty a prskance a predlžuje tým životnosť ochranného skla. Optika je robustnejšia a laserový proces spoľahlivejší.

Dýza efektu kovových pár (MDE) stabilizuje proces zvárania.
Dýza MDE (dýza efektu kovových pár)

Aby ste efektívnejšie vytvorili Váš proces zvárania, pripojte ešte ku Crossjet ešte aj prúdenie vzduchu z dýzy efektu kovových pár (dýza MDE). Prúdiaci vzduch udržiava konštantný plameň kovovej pary vznikajúci pri zváraní a tým aj energiu privádzanú do materiálu. Stabilizuje to hĺbku prevarenia pre dosiahnutie vyššej presnosti obrábania laserom. Takto zároveň znížite Vaše náklady pri vyšších životnostiach ochranných skiel.

Technologický obrázok, stroje na zváranie laserom
Dýza ochranného plynu

Pre dosiahnutie vysoko kvalitných výsledkov zvárania privádza samostatná dýza ochranný plyn. Vďaka tomu zvarový spoj menej oxiduje. Môžete si zvoliť z rôznych dýz: perličkujúca dýza, lineárna dýza alebo dýza z viacerých rúr.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.
  • Ďalšie vlnové dĺžky sú možné na požiadanie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Senzorika

Ako dodávateľ celkového systému Vám ponúka TRUMPF aj senzoriku procesov. Vďaka plynulému sledovaniu procesov spoľahlivo zvýšite Vašu kvalitu a presne regulujete Váš proces.

Odvetvia, TRUMPF GmbH + Co. KG
Riešenia v odvetví

TRUMPF má pre mnoho odvetví presné riešenia a špecialistov, ktorí presne poznajú špecifické požiadavky a aplikácie.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

Kontakt
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Servis & Kontakt