Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov
Pevné optiky, Vhodná optika pre Vaše aplikácie
Pevné optiky, Vhodná optika pre Vaše aplikácie
Obrábacie optiky

Zaostrovacie optiky

Vhodná optika pre Vaše aplikácie

Vhodná optika pre Vaše aplikácie

Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce. Optiky je možné flexibilne použiť s pevnolátkovými lasermi TRUMPF a sú optimálne zladené s lasermi. Vďaka stavebnicovým modulom TRUMPF je možné individuálne prispôsobiť pevné optiky podľa Vašich požiadaviek.

Spoľahlivý v každodennej priemyselnej praxi

Zaostrovacie optiky TRUMPF presviedčajú vysokými životnosťami a spoľahlivosťou.

Modulová stavebnicová konštrukcia

Množstvo doplnkových výbav Vám garantuje správne riešenie pre každé zadanie.

Jednoduchá integrácia

Rôzne konštrukcie optík prinášajú možnosti špecifického prispôsobenia podľa pracovnej situácie a okolia.

Dobrá kvalita švu

Premyslená technológia umožňuje vytváranie švov špecifikovaných zákazníkom vo vynikajúcej kvalite.

Nenáročné na obsluhu

Dôležité pracovné parametre je možné jednoducho a individuálne nastaviť podľa danej aplikácie.

Laserom zvárané konštrukčné časti prevodovky a komponenty spojky

Konštrukčné časti prevodovky

Optika Vás pritom podporuje pri presnom zaostrovaní laserového lúča na miesto zvárania. Prínosom súčasne privádzaného ochranného plynu sú výsledky zvárania v ešte vyššej kvalite, čím sa redukujú časovo náročné následné úpravy zvarových spojov.

Laserom zváraná jednotka dvojitej spojky

Jednotka dvojitej spojky

Obrábacie optiky TRUMPF podávajú v nepretržitej prevádzke najvyšší výkon pričom ostáva kvalita výsledkov Vášho zvárania trvalo stabilná.

viewport test images /w Retina support

Preplátované zváranie stredového diferenciálu

Medzinápravový diferenciál

Práve pri zváraní tupých zvarov alebo preplátovaných zvarov je dôležité presné zaostrenie laserového lúča. Zaostrovacie optiky TRUMPF v tejto oblasti ukazujú svoje silné stránky a zvárajú napríklad stredový diferenciál preplátovaným zvarom vo vynikajúcej kvalite.

Robotické zváranie pomocou zaostrovacích optík TRUMPF

Robotické zváranie

Pomocou kombinácie zaostrovacej optiky TRUMPF, napríklad motorickej zaostrovacej optiky a robota môžete výrazne zväčšiť pracovný priestor Vašej optiky a využiť dobré vlastnosti zaostrovania.

viewport test images /w Retina support

Laserové naváranie pomocou zaostrovacích optík TRUMPF

Laserové naváranie

Generatívne laserové naváranie pomocou zaostrovacích optík TRUMPF

TruDisk Pulse, laserom zváraný spoj dvoch DCB

Zváranie medi

Pomocou zaostrovacích optík TRUMPF môžete obrábať aj meď. Takto je možné zvárať napríklad kontakty na doskách plošných spojov.

-/-
Parametre lasera       
Vlnová dĺžka 1030 nm - 1070 nm 1030 nm - 1070 nm 1030 nm - 1064 nm 1030 nm - 1070 nm 1030 nm - 1070 nm 1030 nm - 1070 nm
Max. výkon 150 W 4000 W 8000 W 8000 W 16000 W 8000 W
Konfigurácia optiky       
Štandardná kolimácia 90 mm 35 / 100 mm 35, 100, 125 mm 200 mm - 200 mm
Dostupné ohniskové vzdialenosti 48 / 60 / 90 / 135 mm 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm 150 / 200 / 250 / 300 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm 600 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm
Inštalácia       
Druh krytia IP54 IP54 IP54 IP54 - IP54
Teplota okolia - - 15 °C - 40 °C - - -

Vďaka množstvu doplnkových výbav môžete prispôsobiť Vašu zaostrovaciu optiku na každú prácu. Okrem toho dostanete špeciálne optiky na laserové naváranie s prísunom prášku alebo pre lineárne laserové lúče.

Pevná optika kombinovateľná s laserom TruDiode
Programovateľné motorické zaostrovanie

Vďaka motorickému polohovaniu kolimačnej šošovky je možné komfortne nastaviť bod ohniska v smere osi Z. Zmeny zadajte buď priamo cez riadenie lasera TruControl alebo prostredníctvom externého riadenia stroja. Takto je možné bez námahy vykonávať práce, pri ktorých je nutné často meniť polohu ohniska.

Kazeta s ochranným sklom a kazeta merania výkonu
CCD kamera

CCD kamera sleduje proces v mieste obrábania a umožňuje komfortné nastavovanie procesu obrábania laserom. Je základom pre sledovanie procesu.

Kazeta s ochranným sklom a kazeta merania výkonu
Kazeta s ochranným sklom a kazeta merania výkonu

Počas prevádzky a pri výmene ochranného skla zabraňuje znečisteniu tesnenie a vnútorné odvetranie ochranného skla. Samotná výmena ochranného skla sa vykonáva fixne a nekomplikovane, bez náradia. Namiesto kazety s ochranným sklom môžete zasunúť aj kazetu merania výkonu. Pomocou nej pohodlne a jednoducho skontrolujete výkon lasera.

Kazeta s ochranným sklom a kazeta merania výkonu
Crossjet

Crossjet je kolmo na laserový lúč privádaný prúd stlačeného vzduchu. Odvádza nečistoty a prskance a predlžuje tým životnosť ochranného skla. Optika je robustnejšia a laserový proces spoľahlivejší.

Dýza efektu kovových pár (MDE) stabilizuje proces zvárania.
Dýza MDE (dýza efektu kovových pár)

Aby ste efektívnejšie vytvorili Váš proces zvárania, pripojte ešte ku Crossjet ešte aj prúdenie vzduchu z dýzy efektu kovových pár (dýza MDE). Prúdiaci vzduch udržiava konštantný plameň kovovej pary vznikajúci pri zváraní a tým aj energiu privádzanú do materiálu. Stabilizuje to hĺbku prevarenia pre dosiahnutie vyššej presnosti obrábania laserom. Takto zároveň znížite Vaše náklady pri vyšších životnostiach ochranných skiel.

Dýza efektu kovových pár (MDE) stabilizuje proces zvárania.
Dýza ochranného plynu

Pre dosiahnutie vysoko kvalitných výsledkov zvárania privádza samostatná dýza ochranný plyn. Vďaka tomu zvarový spoj menej oxiduje. Môžete si zvoliť z rôznych dýz: perličkujúca dýza, lineárna dýza alebo dýza z viacerých rúr.

TRUMPF Vám popri množstve obrábacích optík ponúka k nim aj vhodné stroje a zdroje lúča. Nájdete tak pre Vaše aplikácie a vaše požiadavky presne tú správnu kombináciu – a to všetko z jednej dielne. V oblasti zdrojov lúča ponúka TRUMPF všetky priemyselne relevantné lasery. Spoľahnite sa na našich expertov a dôverujte nám, aby sme Vám mohli ponúknuť stále to najlepšie riešenie pre Vaše zadania vo výrobe a úplne nezávislo poradiť preferovanú technológiu.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.