Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Vláknový laser

TruFiber Séria S

Splňte si svoje vízie

Všestranné lasery v strednom rozsahu výkonov od 3 do 6 kW

Viacrežimové vláknové lasery série TruFiber S Vám ponúkajú flexibilné tvarovanie lúča s až dvoma výstupmi a zváranie laserom bez prskancov strusky vďaka technológii BrightLine Weld. Active Power Control okrem toho garantuje najvyššiu stabilitu výkonu. Či už je to náš riadiaci softvér TruControl, optiky alebo služby – vo firme TRUMPF stále získate Váš ucelený balík ušitý na mieru.

Vysoká stabilita

Robustný TruFiber S odoláva rušivým vplyvom a vonkajšiemu namáhaniu. Integrovaná regulácia výkonu lasera meria a reguluje výkon lasera v reálnom čase s presnosťou ± 1 %.

Vysoká spoľahlivosť

Pre prevádzku v tropických regiónoch je ako ochranný mechanizmus k dispozícii odvlhčovacia jednotka. Ďalšie mechanizmy chránia laser pred spätným odrazom svetla.

Vysoká kvalita výsledky procesov

BrightLine Weld umožňuje zváranie laserom bez prskancov strusky. Vznikajú vysoko kvalitné zvarové spoje, ktoré nemajú ani prepadnuté zvary ani krátery na konci zvaru a spĺňajú vysoké požiadavky na pevnosť.

Nárast produktivity

Pomocou systému BrightLine Weld sa zvyšuje produktivita vďaka výrazne vyšším rýchlostiam pohybu. Využívajte výhody menšieho množstva odpadu a kratších prestojov stroja.

Vysoká flexibilita nasadenia

TruFiber S môže byť vybavený až dvoma výstupmi lasera. Vedenie lúča je pritom integrované do kompaktného telesa lasera. Využívanie viacerých výstupov lasera optimalizuje vyťaženie lasera.

Kompletná ponuka riešení

Laser, riadenie, vedenie lúča, obrábacia optika a senzorika sú vo firme TRUMPF vzájomne optimálne zladené. TruFiber S Vám ponúka perfektné balíky riešení s optickým skenerom PFO a inými komponentami.

Najvyššia bezpečnosť pri práci s laserom

Výrobcovia strojov a zariadení sú zodpovední za bezpečnosť pri obsluhe laserových systémov. Laser TruFiber S presviedča svojim vysokým stupňom bezpečnosti Performance Level e.

TRUMPF laser welding option brightlineweld
BrightLine Weld - jednotka na tvarovanie lúča

Vďaka patentovanej technológii TRUMPF BrightLine Weld dokážete zvárať takmer bez prskancov strusky materiály ako konštrukčná oceľ, nerez alebo dokonca aj meď a hliník. Zvarové spoje garantujú vysokú pevnosť a nemajú žiadne póry, prepadnuté zvary, trhliny ani krátery na konci zvaru.

Zváranie prípojníc busbar

Spájanie jednotlivých článkov do modulov alebo sád sa vykonáva tzv. zváraním zberníc (busbar = prúdová zbernica).

Zváranie telies a krytov batérií

Viacrežimové vláknové lasery uzatvárajú prizmatickú schránku batérie v ktorej sú umiestnené bloky elektród – bez pórov, trhlín alebo nežiadúcich zvlnených švov.

Zváranie komponentov pohonu elektromobilov laserom

Viacrežimové vláknové lasery sa používajú vo vysoko integrovaných a nastaviteľných procesoch zvárania medi a zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní kvality kontaktov v elektromotoroch.

Rezanie najrozličnejších materiálov

TruFiber S reže veľký rozsah hrúbok plechu a množstvo druhov materiálu – dokonca aj farebné kovy s vysokou mierou odrazu svetla. Hrany sú hladké a bez otrepov.

Parametre lasera        
Výkon lasera na obrobku 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Max. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu 60 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 100 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu
Kvalita lúča 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Vlnová dĺžka 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Priemer laserového optického kábla ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Konštrukcia        
Šírka 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Výška 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Hĺbka 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Max. počet laserových optických káblov 2 2 2 2
Inštalácia        
Teplota okolia 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C

TruControl

TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.

Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.

TruFiber 6000 S s otvoreným krytom
Flexibilné integrované vedenie lúča

Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Vyberte si pritom počet výstupov vláken (jeden alebo dva). Výkon lasera je možné rozdeliť flexibilne na výstupy. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera.

BrightLine Weld

Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov a najvyššej kvality zvarových spojov. Máte na výber – výrazne zvýšte svoju produktivitu vďaka podstatne vyšším rýchlostiam pohybu alebo znížte Vaše náklady na energie až o 40 %. Týmto spôsobom zredukujete prestoje Vašich strojov ako aj Vaše prevádzkové náklady, pretože klesá potreba dodatočného obrábania dielcov.

Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruFiber do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).

Inteligentne až po obrobok

Prostredníctvom vlastného rozhrania môžete synchronizovať inteligentné optiky s Vašim laserom. Vďaka tomu môžete optimálne využiť buď zaostrovaciu optiku CFO alebo optický skener PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožňuje Vám to získať maximálnu pohotovosť stroja a výrazne znížiť Vaše náklady na servis.

Sieť TRUMPF Laser

V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý až so šiestimi pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rôznych vlastností materiálov. Takto môžete zvýšiť bezpečnosť procesov najmä pri rezaní ťažkých materiálov a využívať výhody menšieho množstva odpadu a nižších nákladov na materiál. Operátor môže kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť systém AdjustLine.

Vyrábajte stále efektívne a hospodárne pomocou senzoriky TRUMPF. Produkty senzoriky VisionLine, CalibrationLine alebo integrovaný pyrometer zabezpečujú stabilný priebeh procesov vďaka monitorovaniu všetkých priebehov v laserovej produkcii, čím významne prispievajú k bezpečnosti Vašich procesov. Obrábanie prebieha počas merania nerušene ďalej – nie je nutné prerušovať práce. Ušetrí Vám to drahocenný čas výroby.

Spracovanie obrazu

Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.

Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznanie charakteristík ponúka možnosť jednoduchým spôsobom integrovať do výrobného procesu programy na spracovanie obrazu.

VisionLine Project
VisionLine Project

Pomocou doplnkového balíka služieb poskytuje TRUMPF kompletné riešenie pre zložité zadania spracovania obrazu.

Kalibrácia

Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a koriguje v pravidelných, individuálne definovateľných odstupoch polohu ohniska a výkon lasera na obrobku.

Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznanie charakteristík ponúka možnosť jednoduchým spôsobom integrovať do výrobného procesu programy na spracovanie obrazu.

VisionLine Project
VisionLine Project

Pomocou doplnkového balíka služieb poskytuje TRUMPF kompletné riešenie pre zložité zadania spracovania obrazu.

Regulácia polohy zvaru

Senzorika nájde medzeru a reguluje počas procesu zvárania nastavenie polohy zvárania.

Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznanie charakteristík ponúka možnosť jednoduchým spôsobom integrovať do výrobného procesu programy na spracovanie obrazu.

VisionLine Project
VisionLine Project

Pomocou doplnkového balíka služieb poskytuje TRUMPF kompletné riešenie pre zložité zadania spracovania obrazu.

TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.

Zaostrovacie optiky

Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

PFO 33

Pre aplikácie s výkonom lasera až do 12 kW

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 3 D
PFO 3D

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

Programovateľné zaostrovacie optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

PFO 33

Pre aplikácie s výkonom lasera až do 12 kW

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 3 D
PFO 3D

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt