Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Jednoduché a bezpečné kalibrovanie pomocou CalibrationLine firmy TRUMPF
Jednoduché a bezpečné kalibrovanie pomocou CalibrationLine firmy TRUMPF
Senzorika

Kalibrácia

Spoľahnite sa na Váš proces pomocou snímačov procesu TRUMPF.

Jednoducho bezpečné kalibrovanie

CalibrationLine firmy TRUMPF kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či poloha ohniska a výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá Vašim zadaniam. V prípade potreby upraví kalibračný nástroj polohu ohniska v smere osi X, Y a Z ako aj výkon lasera a tak naspäť pomocou riadiaceho softvéru TruControl zladí program so skutočnosťou. Prispieva to k vysokej presnosti opakovania. Údaje zaznamenané systémom CalibrationLine sa ukladajú v databáze FiFo, takže si môžete ako užívateľ kedykoľvek vytiahnuť detailné údaje merania. Okrem toho môžete v prípade potreby exportovať dáta do Vašich databáz.

Vždy to správne ohnisko

CalibrationLine kalibruje polohu ohniska a vyrovnáva dlhodobé a teplotné odchýlky.

Vhodný výkon lasera

Optimálne výsledky zvárania aj po výmene laserového optického kábla alebo zaostrovacej optiky.

Úplný prehľad

Garantovaná možnosť spätného odsledovania vďaka uloženým, detailným hodnotám merania.

Skenerové zváranie za pomoci CalibrationLine

Zváranie konštrukčných častí karosérií procesom skenerového zvárania

CalibrationLine umožňuje pri zváraní konštrukčných častí karosérie presnú kalibráciu celkového zariadenia.

CalibrationLine Fokus kontroluje, či poloha ohniska na obrobku ešte zodpovedá Vašim zadaniam.

CalibrationLine Focus

Polohu ohniska je možné meniť na základe dlhodobých a teplotných odchýlok alebo nepresností pri montáži. CalibrationLine Fokus kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či poloha ohniska na obrobku ešte zodpovedá Vašim zadaniam. V prípade potreby sa automaticky nastaví a skalibruje ohnisko. Vďaka opätovnému vytvoreniu úplnej zhody medzi programom a skutočnosťou dosiahnete vysokú presnosť opakovania.

CalibrationLine Power kontroluje, či výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá zadaniam zákazníka.

CalibrationLine Power

Výkon lasera na obrobku sa môže zmeniť po výmene laserového optického kábla, výmene zaostrovacej optiky alebo znečistením ochranného skla šošovky zaostrovacej optiky. Funkcia CalibrationLine Power kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá zadaniam zákazníka. V prípade potreby upraví CalibrationLine Power výkon lasera a tak naspäť pomocou riadiaceho softvéru TruControl zladí program so skutočnosťou. Výsledkom toho sú konštantné, vysoko kvalitným výsledkom zvárania.

Kompatibilita senzoriky

Laser
Obrábacie optiky
  PFO 2D PFO 3D BEO D35 BEO D70 ďalšie
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
TruLaser Cell 3000
TruLaser Station 5005
Laser
Obrábacie optiky
  PFO 2D PFO 3D BEO D35 BEO D70 ďalšie
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
TruLaser Cell 3000
TruLaser Station 5005

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

If you already have a TRUMPF laser or laser system and would like to improve the monitoring and management of your processes, our product enhancement experts will be glad to assist you.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Servis & Kontakt