You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Kalibrácia | TRUMPF
Jednoduché a bezpečné kalibrovanie pomocou CalibrationLine firmy TRUMPF
Jednoduché a bezpečné kalibrovanie pomocou CalibrationLine firmy TRUMPF
Senzorika

Kalibrácia

Spoľahnite sa na Váš proces pomocou snímačov procesu TRUMPF.

Jednoducho bezpečné kalibrovanie

CalibrationLine firmy TRUMPF kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či poloha ohniska a výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá Vašim zadaniam. V prípade potreby upraví kalibračný nástroj polohu ohniska v smere osi X, Y a Z ako aj výkon lasera a tak naspäť pomocou riadiaceho softvéru TruControl zladí program so skutočnosťou. Prispieva to k vysokej presnosti opakovania. Údaje zaznamenané systémom CalibrationLine sa ukladajú v databáze FiFo, takže si môžete ako užívateľ kedykoľvek vytiahnuť detailné údaje merania. Okrem toho môžete v prípade potreby exportovať dáta do Vašich databáz.

Vždy to správne ohnisko

CalibrationLine kalibruje polohu ohniska a vyrovnáva dlhodobé a teplotné odchýlky.

Vhodný výkon lasera

Optimálne výsledky zvárania aj po výmene laserového optického kábla alebo zaostrovacej optiky.

Úplný prehľad

Garantovaná možnosť spätného odsledovania vďaka uloženým, detailným hodnotám merania.

Skenerové zváranie za pomoci CalibrationLine

Zváranie konštrukčných častí karosérií procesom skenerového zvárania

CalibrationLine umožňuje pri zváraní konštrukčných častí karosérie presnú kalibráciu celkového zariadenia.

CalibrationLine Fokus kontroluje, či poloha ohniska na obrobku ešte zodpovedá Vašim zadaniam.

CalibrationLine Focus

Polohu ohniska je možné meniť na základe dlhodobých a teplotných odchýlok alebo nepresností pri montáži. CalibrationLine Fokus kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či poloha ohniska na obrobku ešte zodpovedá Vašim zadaniam. V prípade potreby sa automaticky nastaví a skalibruje ohnisko. Vďaka opätovnému vytvoreniu úplnej zhody medzi programom a skutočnosťou dosiahnete vysokú presnosť opakovania.

CalibrationLine Power kontroluje, či výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá zadaniam zákazníka.

CalibrationLine Power

Výkon lasera na obrobku sa môže zmeniť po výmene laserového optického kábla, výmene zaostrovacej optiky alebo znečistením ochranného skla šošovky zaostrovacej optiky. Funkcia CalibrationLine Power kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá zadaniam zákazníka. V prípade potreby upraví CalibrationLine Power výkon lasera a tak naspäť pomocou riadiaceho softvéru TruControl zladí program so skutočnosťou. Výsledkom toho sú konštantné, vysoko kvalitným výsledkom zvárania.

Kompatibilita senzoriky

Laser
Obrábacie optiky
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70ďalšie
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
TruLaser Cell 3000
TruLaser Station 5005
Laser
Obrábacie optiky
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70ďalšie
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
TruLaser Cell 3000
TruLaser Station 5005

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt