Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Regulácia teploty
Regulácia teploty
Senzorika

Regulácia teploty

Spoľahnite sa na Váš proces pomocou snímačov procesu TRUMPF.

Stále tá správna teplota

Regulácia teploty TRUMPF registruje intenzitu tepelného žiarenia na povrchu obrábaného dielca a reguluje výkon lasera na nastavenú teplotu. Pri zváraní plastov laserom a pri kalení povrchových vrstiev laserom prispieva ku konštantným výsledkom aj pri zložitých geometriách obrobku. Pri použití so skenerom je regulátor teploty integrovaný priamo v elektronike optiky PFO. Pyrometer je takisto umiestnený priamo v optike – externé jednotky nie sú potrebné. Pri pevnej optike sa kompaktný regulačný box nachádza v obsahu dodávky.

To je kvalita

Optimálnu kvalitu dosiahnete vďaka možnosti nastavenia požadovanej teploty a hraničných hodnôt parametrov.

Perfektne integrované

Priame spojenie pyrometra k optike a nastavenie parametrov pomocou TruControl.

Úplný prehľad

Garantovaná možnosť spätného odsledovania vďaka uloženým údajom o teplote.

Prehľad trendov

Pomocou ukazovateľa trendov rozpoznáte pomalé prebiehanie procesov.

Zváranie plastov laserom pomocou pyrometra.
Laserom zváraná lišta zásuvky pre benzínové riadiace jednotky

Zváranie plastov laserom simultánnym zváraním

Pomocou TRUMPF teplotnej regulácie môžete tesne a vysoko kvalitne zvárať plastové telesá alebo zásuvky elektronických riadiacich jednotiek, snímačov a ovládačov. Vďaka svojmu rozdielnemu teplotnému správaniu sa rýchlo rozpoznajú nečistoty alebo vyššie podiely sklených vláken v laserovo transparentnej vrchnej časti.

Zváranie plastov pomocou laserov TRUMPF

Zváranie plastov laserom obrysovým zváraním

Pri obrysové zváranie sa obrábaný dielec otáča pod pevne nastaveným laserovým lúčom. Regulácia teploty prispieva k rovnomerne vysokému prívodu tepla pozdĺž celého miesta spájania.

Kalenie povrchových vrstiev laserom pomocou lasera TRUMPF

Kalenie povrchových vrstiev laserom

Regulácia teploty pre kalenie povrchových vrstiev laserom reguluje výkon lasera s rozlíšením miesta. Týmto sa zabráni hromadeniu tepla na hranách, otvoroch alebo kútoch obrobku.

Regulácia teploty pre zváranie plastov
Regulácia teploty pre kalenie povrchových vrstiev laserom
Konfigurácia    
Dostupné lasery TruDiode 151, TruDiode 301, ďalšie na vyžiadanie TruDisk do 6 kW
Dostupné ohniskové vzdialenosti 200 / 250 mm (BEO D50)
200 / 280 mm , ďalšie na požiadanie (PFO 20-2 Post-Objectiv)
560 mm , ďalšie na požiadanie (PFO 20-2 Post-Objectiv)
Dostupné kolimačné ohniskové vzdialenosti 35 mm (BEO D50) 80 mm (PFO 20-2 Post-Objectiv)
Parameter    
Rozsah merania pyrometra 180 °C - 520 °C (pri faktore emisií ε = 1) 650 °C - 1600 °C
Meracia frekvencia pyrometra 2 kHz (500 µs) 4 kHz (250 µs)
Frekvencia taktov regulácie teploty 12,5 kHz (80 µs) 12,5 kHz (80 µs)
Typ. presnosť 3 % pri 250 °C (predpokladom je ročná kalibrácia) 2 % pri 1000 °C (predpokladom je ročná kalibrácia)
Regulácia teploty pre zváranie plastov laserom

Regulácia teploty pre zváranie plastov laserom

Regulácia teploty TRUMPF pre zváranie laserom prežiarením vrchného termoplastu meria teplotu zóny spoja pomocou pyrometra. Systém registruje intenzitu tepelného žiarenia v predurčenom rozsahu vlnových dĺžok a reguluje výkon lasera
na požadovanú teplotu. Typickými aplikáciami sú kvázi simultánne zváranie uzatvorených geometrií pomocou optických skenerov ako aj zváranie geometrií kruhových dielcov pevnými optikami.

Regulácia teploty pre kalenie povrchových vrstiev laserom

Regulácia teploty pre kalenie povrchových vrstiev laserom

Pri kalení povrchových vrstiev laserom meria pyrometer
teplotu povrchu počas procesu kalenia a reguluje
výkon lasera s rozlíšením miesta. Týmto sa zabráni hromadeniu tepla na hranách, otvoroch alebo kútoch obrobku a dosiahne sa rovnomerná hĺbka prekalenia pri definovanom stupni prekalenia.

Použitím optických skenerov je možné kaliť najrozličnejšie geometrie.

Pomocou oscilujúceho laserového lúča je možné vytvárať dokonca aj meniace sa šírky stôp.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

If you already have a TRUMPF laser or laser system and would like to improve the monitoring and management of your processes, our product enhancement experts will be glad to assist you.

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Originálne diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Servis & Kontakt