Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
Regulácia teploty
Regulácia teploty
Senzorika

Regulácia teploty

Spoľahnite sa na Váš proces pomocou snímačov procesu TRUMPF.

Stále tá správna teplota

Regulácia teploty TRUMPF registruje intenzitu tepelného žiarenia na povrchu obrábaného dielca a reguluje výkon lasera na nastavenú teplotu. Výsledkom je opticky rovnomerný výsledok zvárania plastových dielcov a umožňuje rýchle nábehy na požadovanú teplotu, bez negatívnych účinkov na konečný výsledok. Regulátor teploty je pritom integrovaný priamo v elektronike optiky PFO. Pyrometer je takisto umiestnený priamo v optike PFO – externé jednotky nie sú potrebné. Quality Data Storage Client je možné nastaviť na zabezpečenie kvality. Pomocou nameraných údajov môžete kedykoľvek spätne odsledovať Vaše procesy. Posúdenie kvality je možné ďalej spracovať v nadradených systémoch riadenia výroby.

To je kvalita

Optimálnu kvalitu dosiahnete vďaka možnosti nastavenia požadovanej teploty a hraničných hodnôt parametrov.

Perfektne integrované

Priame spojenie pyrometra k optike a nastavenie parametrov pomocou TruControl.

Úplný prehľad

Garantovaná možnosť spätného odsledovania vďaka uloženým údajom o teplote.

Prehľad trendov

Pomocou ukazovateľa trendov rozpoznáte pomalé prebiehanie procesov.

Zváranie plastov laserom pomocou pyrometra.
Laserom zváraná lišta zásuvky pre benzínové riadiace jednotky

Zváranie plastov laserom simultánnym zváraním

Pomocou TRUMPF teplotnej regulácie môžete tesne a vysoko kvalitne zvárať plastové telesá alebo zásuvky elektronických riadiacich jednotiek, snímačov a ovládačov. Vďaka svojmu rozdielnemu teplotnému správaniu sa rýchlo rozpoznajú nečistoty alebo vyššie podiely sklených vláken v laserovo transparentnej vrchnej časti.

Zváranie plastov pomocou laserov TRUMPF

Zváranie plastov laserom obrysovým zváraním

Pri obrysové zváranie sa obrábaný dielec otáča pod pevne nastaveným laserovým lúčom. Regulácia teploty prispieva k rovnomerne vysokému prívodu tepla pozdĺž celého miesta spájania.

-/-

Kompatibilita senzoriky

Laser
Obrábacie optiky
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70ďalšie
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.