Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruDiode, energeticky efektívny diódový laser
TruDiode, energeticky efektívny diódový laser
Diódový laser

TruDiode

Energeticky efektívny diódový laser

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Doplnkové výbavy
  • Softvér
  • Senzorika
  • Riešenia stroja
  • Zaostrovacie optiky
  • Viac Menej
  Úsporný expert na zváranie

  Mimoriadne energeticky efektívne diódové lasery TruDiode presviedčajú vďaka optimálnym výsledkom pri minimálnych prevádzkových nákladoch. Či už pri hĺbkovom alebo teplovodivom zváraní a naváraní, spájkovaní alebo zváraní plastov: Lasery podávajú excelentné kvality švov s výkonmi lasera až do oblasti niekoľkých kilowattov. Pri svojej stavebnicovej, priestorovo úspornej konštrukcii jednoducho integrujete laser TruDiode do Vášho výrobného systému. V laserovej sieti môžete flexibilne zásobovať až štyri pracovné stanice.

  100 % konštantný výkon

  Stabilné procesy vďaka integrovanej, aktívnej regulácii laserového výkonu prispievajú k opakovateľným výsledkom.

  až do účinnosti > 40 %

  TruDiode šetrí vstupy vďaka vysokej účinnosti a inteligentnému energetickému manažmentu.

  Flexibilne použiteľný

  Expert na zváranie spája plasty a kovy a to aj s alebo bez prídavného materiálu.

  Extrémne kompaktný

  Vďaka princípu priamych diód presviedča laser TruDiode vďaka svojej ploche inštalácie výrazne menšej ako 1m2.

  Kedykoľvek pripravený

  Dlhá životnosť vďaka pasívne chladeným diódovým modulom

  Energeticky efektívna konštrukcia optiky TruDiode
  Hospodársky zázrak

  Lasery TruDiode neobsahujú prakticky žiadne spotrebné diely. Vďaka inteligentnej koncepcii chladenia s integrovaným výmenníkom tepla je často nadbytočný externý chladič. Pomocou chladiacej kvapaliny diód môžete chladiť okrem toho ešte aj optiky a optický kábel. V spojení s vysokou energetickou efektivitou laserov TruDiode to vedie k veľmi nízkym investičným a prevádzkovým nákladom.

  Konštrukcia optiky lasera TruDiode
  Stavebnicová konštrukcia

  Stavebnicová a priestorovo úsporná konštrukcia umožňuje jednoduché a rýchle integrovanie laserov TruDiode do Vášho jestvujúceho výrobného systému. Okrem toho môžete bez problémov domontovať Váš laser TruDiode aj dodatočne. Takto môžete napríklad prispôsobiť výkon lasera alebo počet výstupov priamo vo výrobe, ak sa zmenili Vaše požiadavky.

  Laserom spájkovaný dielec
  Mnohoraké možnosti pri materiáloch

  Diódové lasery TruDiode sú vhodné na obrábanie kovov a plastov. Vďaka vysokej kvalite lúča a výstupným výkonom 150 až 6.000 W sa môžete spoľahnúť na perfektné výsledky pri zváraní alebo spájkovaní.

  Zváranie plastov pomocou TruDiode

  Zváranie plastov pomocou TruDiode

  Diódové lasery TruDiode umožňujú bezdotykové zváranie termoplastov pomocou procesu zvárania prežiarením vrchného termoplastu. Pomocou nich dosiahnete extrémne pevné, tesné a estetické zvarové spoje. Proces zvárania prežiarením umožňuje takmer každú geometriu zvárania preplátovaných zvarov. Presný prísun energie spôsobuje len minimálne tepelné a mechanické namáhanie.

  Potravinárska nádoba zváraná teplovodivým zváraním

  Potravinárska nádoba zváraná teplovodivým zváraním

  Pri teplovodivom zváraní laser TruDiode natavuje spájané materiály pozdĺž miesta spojenia. Taveniny sa vzájomne zlejú a stuhnú na zvarový spoj. Takýto spoj je hladký a zaoblený, nemusí sa teda dodatočne upravovať. Tento postup sa používa na spájanie tenkostenných dielcov, napríklad na vonkajšie rohové zvary na viditeľných hranách.

  Ohraňovací nástroj kalený pomocou TruDiode

  Laserom kalený ohraňovací nástroj

  Laser TruDiode je mimoriadne vhodný na procesy kalenia laserom. Vďaka nepatrnému prívodu tepla je deformácia obrábaného dielca minimálna, čím sa znižujú náklady na dodatočnú úpravu, alebo táto úplne odpadá. Okrem toho umožňuje laser obrábanie nepravidelných trojrozmerných obrobkov.

  Laserové naváranie pomocou TruDiode

  Závitovka vytvorená pomocou laserového navárania

  Pri laserovom naváraní (skratka LMD = Laser Metal Deposition) vytvára laser taveninu na povrchu obrábaného dielca. Cez dýzu je automatizovane privádzaný kovový prášok. Vznikajú vzájomne prevárané pásy, ktoré vytvárajú štruktúry na jestvujúcom základnom telese alebo na celom obrábanom dielci. Tu sa pomocou laserového navárania (LMD) vrstvu po vrstve vytváral na rúru závitovkový dopravník. V porovnaní s inými generatívnymi postupmi sú pri LMD možné veľké hrúbky vrstiev a tým aj vysoká rýchlosť procesu.

  Laserom spájkovaný dielec

  Spájkovanie

  Pri spájkovaní pomocou lasera sú pomocou spájky optimálne spájkované komponenty určené na spojenie. Vďaka minimálnej teplote tavenia materiálu spájky v porovnaní s materiálom obrobku sa pri obrábaní laserom taví len spájka. Tá vtečie do medzery a spoí sa s povrchom obrobku (difúzne spojenie).

  Parametre lasera                  
  Výkon lasera na obrobku 150 W 300 W 600 W 900 W 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
  Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
  Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu 3 W - 150 W 6 W - 300 W 12 W - 600 W 18 W - 900 W 40 W - 2000 W 60 W - 3000 W 80 W - 4000 W 100 W - 5000 W 120 W - 6000 W
  Strahlqualität 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 16 mm▪mrad 16 mm▪mrad 30 mm▪mrad 30 / 50 mm▪mrad 30 / 50 mm▪mrad - 50 mm▪mrad
  Numerische Apertur 0,12 0,12 0,12 0,12 0,2 0,1 / 0,2 0,1 / 0,2 - 0,2
  Vlnová dĺžka 920 nm - 970 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm
  Min. priemer laserového optického kábla 150 μm 150 μm 300 μm 300 μm 600 μm 600 μm 600 μm 600 μm 600 μm
  Konštrukcia                  
  Rozmery (Š x V x H) - - 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm
  Rozmery, verzia 19" (Š x V x H) 483 mm x 495 mm x 513 mm 483 mm x 495 mm x 513 mm - - - - - - -
  Max. počet laserových optických káblov 2 2 4 4 2 2 2 2 2
  Inštalácia                  
  Druh krytia - - IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
  Teplota okolia 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
  PDF <1MB
  Technický list

  Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

  TRUMPF Vám ponúka možnosť prispôsobiť Váš pevnolátkový laser flexibilne podľa Vašich možností montáže a situácie v prevádzke. Platí to tak pre všetky komponenty na vedenie lúča ako aj pre ovládanie. Aj pri prívode chladiacej kvapaliny máte možnosť viacerých volieb. Prípojky pre rôzne optiky sú už umiestnené spredu. Ak chcete ušetriť náklady, môže Váš zdroj lúča napájať aj viacero pracovných staníc súčasne. Servis na diaľku TRUMPF Vám pomôže všade a kedykoľvek, aby bola zabezpečená pohotovosť Vašich zariadení.

  Aktívna regulácia výkonu pevnolátkových laserov TRUMPF
  Aktívna regulácia výkonu lasera

  Nezávisle od veku laserového zariadenia alebo od podmienok okolia sa udržiava výkon lasera stabilne na prednasatvenej hodnote (s typickou odchýlkou ±1%). Takto sú počas celej životnosti lasera zabezpečené opakovateľné výsledky procesu.

  Pevná optika kombinovateľná s laserom TruDiode
  Chladenie obrábacích optík/optického kábla

  Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.

  Servis na diaľku TRUMPF
  Servis na diaľku

  V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Vo väčšine prípadov tak je možné priamo odstrániť poruchu alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.

  Rôznorodosť prípojok pevnolátkového lasera TRUMPF
  Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

  Pre integráciu lasera TruDiose do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF, napríklad CFO alebo, PFO).

  TruFiber disponuje prípojkou pre napojenie obrábacích optík TRUMPF napr. PFO 20.
  Inteligentne až po obrobok

  Lasery TruDiode sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera a to bez prídavného počítača resp. bez prídavného riadenia. Zistené dáta a príslušné hraničné hodnoty vrát. výstražných a chybových hlásení je možné nechať zobraziť v riadení laseraTruControl.

  Konštrukcia optiky lasera TruDiode
  Flexibilné vedenie lúča

  Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Vedenie lúča je integrované do kompaktného telesa. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Zvolíte si pritom počet až do 2 resp. 4 výstupov vláken. Vďaka stavebnicovej konštrukcii je možné kedykoľvek doplniť na mieste inštalácie zariadenia tak výkon lasera ako aj počet výstupov.

  Sieť TRUMPF Laser
  Sieť TRUMPF Laser

  V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov TruDiode, každý až s 2 resp. až 4 pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnej sile striedavo len do jednej stanice. Zvýši to vyťaženie lasera, zníži náklady na výrobu dielca a umožní Vám dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie.

  Riadenie TruControl

  TruControl

  TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality. Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s nimi komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.

  Vyrábajte stále efektívne a hospodárne pomocou senzoriky TRUMPF. Produkty senzoriky VisionLine, CalibrationLine alebo integrovaný pyrometer zabezpečujú stabilný priebeh procesov vďaka monitorovaniu všetkých priebehov v laserovej produkcii, čím významne prispievajú k bezpečnosti Vašich procesov. Obrábanie prebieha počas merania nerušene ďalej – nie je nutné prerušovať práce. Ušetrí Vám to drahocenný čas výroby.

  Spracovanie obrazu

  Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.

  Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
  VisionLine Basic

  Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca.

  Kalibračný nástroj

  Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a koriguje v pravidelných, individuálne definovateľných odstupoch polohu ohniska a výkon lasera na obrobku.

  CalibrationLine Fokus kontroluje, či poloha ohniska na obrobku ešte zodpovedá Vašim zadaniam.
  CalibrationLine Focus

  Pravidelná kontrola polohy ohniska

  Regulácia teploty

  Regulácia teploty TRUMPF sa pri zváraní plastov stará o opticky vysoko kvalitné výsledky.

  Temperaturregelung
  Regulácia teploty

  Regulácia teploty registruje intenzitu tepelného žiarenia

  Kontrola dráhy štrbiny

  TRUMPF kontrola dráhy štrbiny kontroluje pri zváraní laserom plastov prežiarením poklesnutie obrábaného dielca.

  Fügewegüberwachung, TRUMPF Sensorik
  Kontrola priebehu štrbiny

  Automatické vypnutie lasera po stanovenom odtavení materiálu

  Laser a laserové zariadenie – u nás perfektný pár. Všetky zdroje lúča sú optimálne zladené s požiadavkami laserových zariadení TRUMPF. Zvoľte si z množstva variantov a doplnkových výbav. Dostanete tak zariadenie ušité presne na mieru podľa Vašich úloh. Prirodzene je možné takisto integrovať naše lasery priamo do Vašich výrobných liniek.

  TruLaser Cell 3000, jedinečne univerzálny
  TruLaser Cell 3000

  Jedinečne univerzálny

  TruLaser Station 5005, jednoduchý vstup do zvárania laserom
  TruLaser Station 5005

  Jednoduchý vstup do zvárania laserom

  TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Obrábacie optiky TRUMPF sú perfektne zladené s lasermi TRUMPF a sú dostupné pre všetky vlnové dĺžky.

  Zaostrovacie optiky

  Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

  Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom
  BEO D35

  Mnohostranne použiteľné - zváranie, rezanie a vytváranie otvorov

  Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
  BEO D70

  Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

  Kontrolovaná zaostrovacia optika CFO
  CFO

  Inteligencia pre Váš proces zvárania - CFO obrábacie optiky pre pevnolátkové lasery

  Programovateľné zaostrovacie optiky

  Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

  Programovateľná zaostrovacia optika PFO 1D
  PFO 1D

  PFO 1D je možné individuálne nastaviť. Prispieva k najvyšším kvalitám zvarových spojov pri rozmietaní frekvencie.

  Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
  PFO 20

  Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
  Laser

  Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

  Anwendungsvielfalt von TRUMPF
  Aplikácie

  Nájdite pre Vaše aplikácie správny produkt TRUMPF - perfektne prispôsobený pre Vás!

  Optikaufbau TruDisk
  Diskový laser

  Od vytvárania otvorov veľkosti priemeru vlasu až po zvary panelov lodí: Diskové lasery TRUMPF presviedčajú po celom svete najvyššou kvalitou obrobkov a spoľahlivosťou lasera.

  Kontakt

  TRUMPF Slovakia, s.r.o.
  Fax +421 55/728 09 22
  E-mail

  Na stiahnutie

  Brožúra Zdroje lúča
  Brožúra Zdroje lúča
  pdf - 9 MB
  Servis & Kontakt