Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruDiode 301
TruDiode 301
Diódový laser

TruDiode

Energeticky efektívny diódový laser

Úsporný expert na zváranie

Mimoriadne energeticky efektívne diódové lasery TruDiode presviedčajú vďaka optimálnym výsledkom pri minimálnych prevádzkových nákladoch. Či už pri hĺbkovom alebo teplovodivom zváraní a naváraní, spájkovaní alebo zváraní plastov: Lasery podávajú excelentné kvality švov. Pri svojej stavebnicovej, priestorovo úspornej konštrukcii jednoducho integrujete laser TruDiode do Vášho výrobného systému. V laserovej sieti môžete flexibilne zásobovať až štyri pracovné stanice.

100 % konštantný výkon

Stabilné procesy vďaka integrovanej, aktívnej regulácii laserového výkonu prispievajú k opakovateľným výsledkom.

až do účinnosti > 40 %

TruDiode šetrí vstupy vďaka vysokej účinnosti a inteligentnému energetickému manažmentu.

Flexibilne použiteľný

Expert na zváranie spája plasty a kovy a to aj s alebo bez prídavného materiálu.

Extrémne kompaktný

Vďaka princípu priamych diód presviedča laser TruDiode vďaka svojej ploche inštalácie výrazne menšej ako 1m2.

Kedykoľvek pripravený

Dlhá životnosť vďaka pasívne chladeným diódovým modulom

Energeticky efektívna konštrukcia optiky TruDiode
Hospodársky zázrak

Lasery TruDiode neobsahujú prakticky žiadne spotrebné diely. Vďaka inteligentnej koncepcii chladenia s integrovaným výmenníkom tepla je často nadbytočný externý chladič. Pomocou chladiacej kvapaliny diód môžete chladiť okrem toho ešte aj optiky a optický kábel. V spojení s vysokou energetickou efektivitou laserov TruDiode to vedie k veľmi nízkym investičným a prevádzkovým nákladom.

Konštrukcia optiky lasera TruDiode
Stavebnicová konštrukcia

Stavebnicová a priestorovo úsporná konštrukcia umožňuje jednoduché a rýchle integrovanie laserov TruDiode do Vášho jestvujúceho výrobného systému. Okrem toho môžete bez problémov domontovať Váš laser TruDiode aj dodatočne. Takto môžete napríklad prispôsobiť výkon lasera alebo počet výstupov priamo vo výrobe, ak sa zmenili Vaše požiadavky.

Laserom spájkovaný dielec
Mnohoraké možnosti pri materiáloch

Diódové lasery TruDiode sú vhodné na obrábanie kovov a plastov. Vďaka vysokej kvalite lúča a výstupným výkonom 150 až 6.000 W sa môžete spoľahnúť na perfektné výsledky pri zváraní alebo spájkovaní.

Zváranie plastov pomocou TruDiode

Zváranie plastov pomocou TruDiode

Diódové lasery TruDiode umožňujú bezdotykové zváranie termoplastov pomocou procesu zvárania prežiarením vrchného termoplastu. Pomocou nich dosiahnete extrémne pevné, tesné a estetické zvarové spoje. Proces zvárania prežiarením umožňuje takmer každú geometriu zvárania preplátovaných zvarov. Presný prísun energie spôsobuje len minimálne tepelné a mechanické namáhanie.

Laserom spájkovaný dielec

Spájkovanie

Pri spájkovaní pomocou lasera sú pomocou spájky optimálne spájkované komponenty určené na spojenie. Vďaka minimálnej teplote tavenia materiálu spájky v porovnaní s materiálom obrobku sa pri obrábaní laserom taví len spájka. Tá vtečie do medzery a spoí sa s povrchom obrobku (difúzne spojenie).

TruDiode 151
TruDiode 301
Parametre lasera    
Výkon lasera na obrobku 150 W 300 W
Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone ± 1 % ± 1 %
Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu 3 W - 150 W 6 W - 300 W
Strahlqualität 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad
Numerische Apertur 0,12 0,12
Vlnová dĺžka 920 nm - 970 nm 920 nm - 1050 nm
Min. priemer laserového optického kábla 150 μm 150 μm
Konštrukcia    
Rozmery, verzia 19" (Š x V x H) 483 mm x 495 mm x 513 mm 483 mm x 495 mm x 513 mm
Max. počet laserových optických káblov 2 2
Inštalácia    
Teplota okolia 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Riadenie TruControl

TruControl

TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality. Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s nimi komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.

TRUMPF Vám ponúka možnosť prispôsobiť Váš pevnolátkový laser flexibilne podľa Vašich možností montáže a situácie v prevádzke. Platí to tak pre všetky komponenty na vedenie lúča ako aj pre ovládanie. Aj pri prívode chladiacej kvapaliny máte možnosť viacerých volieb. Prípojky pre rôzne optiky sú už umiestnené spredu. Ak chcete ušetriť náklady, môže Váš zdroj lúča napájať aj viacero pracovných staníc súčasne. Servis na diaľku TRUMPF Vám pomôže všade a kedykoľvek, aby bola zabezpečená pohotovosť Vašich zariadení.

Aktívna regulácia výkonu pevnolátkových laserov TRUMPF
Aktívna regulácia výkonu lasera

Nezávisle od veku laserového zariadenia alebo od podmienok okolia sa udržiava výkon lasera stabilne na prednasatvenej hodnote (s typickou odchýlkou ±1%). Takto sú počas celej životnosti lasera zabezpečené opakovateľné výsledky procesu.

Pevná optika kombinovateľná s laserom TruDiode
Chladenie obrábacích optík/optického kábla

Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.

Servis na diaľku TRUMPF
Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Vo väčšine prípadov tak je možné priamo odstrániť poruchu alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.

Rôznorodosť prípojok pevnolátkového lasera TRUMPF
Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruDiose do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF, napríklad CFO alebo, PFO).

TruFiber disponuje prípojkou pre napojenie obrábacích optík TRUMPF napr. PFO 20.
Inteligentne až po obrobok

Lasery TruDiode sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera a to bez prídavného počítača resp. bez prídavného riadenia. Zistené dáta a príslušné hraničné hodnoty vrát. výstražných a chybových hlásení je možné nechať zobraziť v riadení laseraTruControl.

Sieť TRUMPF Laser
Sieť TRUMPF Laser

V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov TruDiode, každý až s 2 resp. až 4 pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnej sile striedavo len do jednej stanice. Zvýši to vyťaženie lasera, zníži náklady na výrobu dielca a umožní Vám dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie.

Vyrábajte stále efektívne a hospodárne pomocou senzoriky TRUMPF. Produkty senzoriky VisionLine, CalibrationLine alebo integrovaný pyrometer zabezpečujú stabilný priebeh procesov vďaka monitorovaniu všetkých priebehov v laserovej produkcii, čím významne prispievajú k bezpečnosti Vašich procesov. Obrábanie prebieha počas merania nerušene ďalej – nie je nutné prerušovať práce. Ušetrí Vám to drahocenný čas výroby.

Spracovanie obrazu

Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.

Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania
Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania

Vďaka spracovaniu obrazu TRUMPF budete mať Váš proces rezania a zvárania stále pod dohľadom.

Kalibračný nástroj

Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a koriguje v pravidelných, individuálne definovateľných odstupoch polohu ohniska a výkon lasera na obrobku.

CalibrationLine Fokus kontroluje, či poloha ohniska na obrobku ešte zodpovedá Vašim zadaniam.
CalibrationLine Focus

Pravidelná kontrola polohy ohniska

Regulácia teploty

Regulácia teploty TRUMPF sa pri zváraní plastov stará o opticky vysoko kvalitné výsledky.

Regulácia teploty
Regulácia teploty

Regulácia teploty registruje intenzitu tepelného žiarenia

Kontrola dráhy štrbiny

TRUMPF kontrola dráhy štrbiny kontroluje pri zváraní laserom plastov prežiarením poklesnutie obrábaného dielca.

Fügewegüberwachung, TRUMPF Sensorik
Kontrola priebehu štrbiny

Automatické vypnutie lasera po stanovenom odtavení materiálu

Laser a laserové zariadenie – u nás perfektný pár. Všetky zdroje lúča sú optimálne zladené s požiadavkami laserových zariadení TRUMPF. Zvoľte si z množstva variantov a doplnkových výbav. Dostanete tak zariadenie ušité presne na mieru podľa Vašich úloh. Prirodzene je možné takisto integrovať naše lasery priamo do Vašich výrobných liniek.

TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Obrábacie optiky TRUMPF sú perfektne zladené s lasermi TRUMPF a sú dostupné pre všetky vlnové dĺžky.

Zaostrovacie optiky

Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom
BEO D35

Mnohostranne použiteľné na rezanie a zváranie až do rozsahu kilowattov.

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

Kontrolovaná zaostrovacia optika CFO
CFO

Inteligencia pre Váš proces zvárania - CFO obrábacie optiky pre pevnolátkové lasery

Programovateľné zaostrovacie optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Konštrukcia optiky TruDisk
Diskový laser

Od vytvárania otvorov veľkosti priemeru vlasu až po zvary panelov lodí: Diskové lasery firmy TRUMPF presviedčajú vďaka desiatke tisícov inštalácií po celom svete najvyššou kvalitou konštrukčných častí a spoľahlivosťou laserov.

Technologický obrázok TRUMPF diskový laser
Laser

Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

Rôznorodosť využitia ponuky TRUMPF
Aplikácie

Nájdite pre Vaše aplikácie správny produkt TRUMPF - perfektne prispôsobený pre Vás!

Kontakt
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt