Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Fotografie produktov TruLaser Cell 7040 fiber firmy TRUMPF
Fotografie produktov TruLaser Cell 7040 fiber firmy TRUMPF
3D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser Cell 7040

Perfekcionista

Váš flexibilný laserový stroj na veľké veci

2D rezanie laserom | 3D rezanie laserom | zváranie laserom | laserové naváranie

Pomocou laserového systému TruLaser Cell 7040 budete perfektne vybavení – či už chcete obrábať dvoj alebo trojrozmerné dielce alebo rúry. Môžete flexibilne meniť medzi rezaním, zváraním a laserovým naváraním. Stavebnicová konštrukcia stroja ako aj možnosť individuálneho nastavenia a dovybavenia stroja Vám umožní optimálne prispôsobiť TruLaser Cell 7040 podľa meniaceho sa prostredia výroby a flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov.

Vysoko produktívna výroba

Vďaka najvyššej dynamike strojov a množstvu chytrých funkcií na optimalizáciu cyklov budete vyrábať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Viac komfortu pri obsluhe

Ovládací pult ktorý sa pohybuje po celej dĺžke stroja a aplikácia MobileControl poskytujú maximálnu ergonómiu pri obsluhovaní stroja – z každého miesta.

Vysoká bezpečnosť procesu

Technológia X-Blast sa najmä pri zložitých geometriách stará o robustnejšie procesy a prispieva okrem toho k výrazne dlhšej životnosti dýz.

Najvyššia kvalita dielcov

Technologické tabuľky, garantované prispôsobenie surového lúča ako aj patentovaný systém BrightLine Weld Vám garantujú perfektné výsledky obrábania pri rezaní a zváraní.

Pripravený pre budúcnosť

Vďaka modernej koncepcii riadenia a komunikačnému rozhraniu OPC/UA budete nadlho vyzbrojení pre požiadavky Priemysel 4.0.

Individuálny vstup

Stavebnicový princíp ako aj možnosť dovybavenia stroja umožňuje individuálnu konfiguráciu.

Otvorený vnútorný priestor stroja TruLaser Cell Séria 7000
Hospodárna výroba

Najvyššie dynamiky strojov ako aj zapichovanie bez zastavenia s funkciou FastLine Cell a dynamická obrábacia optika dosť výrazne skracujú Vaše doby obrábania. Pri väčších počtoch kusov môžete okrem toho pri prevádzke s dvoma stanicami a s rotačným meničom nakladať a vykladať materiál súbežne s hlavným výrobným časom. Bleskurýchle čelné dvere zo sklolaminátového kompozitu prispievajú tiež k výraznej redukcii vedľajších časov a k rýchlemu prístupu do pracovného priestoru.

Pôdorys stroja TruLaser Cell 7040
Kompaktná plocha inštalácie

Vyberte si podľa potreby spomedzi rôznych veľkostí pracovných oblastí. Rozvodné skrine sú integrované priamo do telesa stroja. TruLaser Cell 7040 fiber tým nastavuje latku vo veciach kompaktnosti.

6D myš na ovládanie zariadenia TruLaser Cell
Jednoduchá a komfortná obsluha

Ergonomický ovládací pult visí priestorovo úsporne na kabíne stroja. Dá sa otáčať, ovládať z kabíny alebo na želanie posúvať pozdĺž celej čelnej strany stroja. 6D myš Vám zjednodušuje rýchle zabehnutie, učenie (teach) a pohyb osí. Riadenie automaticky rozpozná, ktorá optika je namontovaná, takže sa výmena optiky môže vykonať rýchlo a bezchybne.

Rezanie laserom na TruLaser Cell 7040 firmy TRUMPF
Maximálna flexibilita procesov

Vlákno 2v1 vyvinuté pre prevádzku s pevnolátkovými lasermi umožňuje zváranie, rezanie a laserové naváranie len jedným optickým káblom. Pri zmene medzi týmito troma procesmi sa musí vymeniť len obrábacia optika, riadenie systému automaticky upraví laserový lúč. Získate tak nie len najlepšie výsledky obrábania ale môžete aj jednoducho ovládať Vaše zariadenie a použiť ho na výrazne viac aplikácií.

Rezanie pozinkovaného oceľového plechu laserom

Obrábanie pozinkovanej ocele

Práve v automobilovom priemysle sa často vyrábajú komponenty z pozinkovaného oceľového plechu, aby boli konštrukčné časti chránené pred koróziou. Pomocou stroja TruLaser Cell 7040 môžete rýchlo a v najvyššej kvalite rezať pozinkované oceľové plechy. Okrem toho Vám stroj umožňuje optimálne reagovať na zmeny a patrične prispôsobiť obrábaný dielec. Zvyšuje to Vašu flexibilitu, ktorá je dôležitá najmä v oblasti výroby prototypov a predsériovej produkcie.

Dielec automobilu vyrezaný na stroji TruLaser Cell Série 7000

Laserom vyrezaný dielec automobilu

Pomocou stroja TruLaser Cell 7040 sa vytvárajú otvory a orezáva sa hlbokoťažný plechový dielec. Práve pri malých počtoch kusov je obrábanie pomocou bežných vysekávacích nástrojov často príliš drahé. Pomocou stroja TruLaser Cell 7040 vyrežete v najkratšom čase všetky potrebné geometrie a znížite si tak výrobné náklady.

Rezanie laserom pomocou TruLaser Cell Série 7000 s najvyššou presnosťou

Presné a rýchle rezanie laserom

Oproti alternatívnym postupom ako napr. frézovaniu ponúka TruLaser Cell 7040 pri zložitých dielcoch cenovo výhodnú alternatívu. Stroj vykoná orezanie všetkých vonkajších obrysov laserom a vytvorí priechodzie otvory.

Obežné koleso ventilátora zvárané pomocou TruLaser Cell Série 7000

Laserom zvárané obežné koleso ventilátora

Obrábanie trojrozmerných dielcov laserom ako napríklad obežného kolesa ventilátora Vám umožňuje nové možnosti vytvárania geometrií. Môžete teda konštruovať s úsporou materiálu a realizovať znižovanie hmotnosti. Okrem toho sa vďaka zváraniu laserom v porovnaní s bežnými postupmi výrazne zníži nutnosť dodatočných úprav. Ušetríte čas a predídete zdeformovaniu obrábaného dielca.

Elektromagnetická spojka zváraná pomocou TruLaser Cell Série 7000

Laserom zváraná spojka vodného čerpadla

Pomocou technológie BrightLine Weld môžete zvárať napr. spojky vodných čerpadiel takmer bez prskancov s produktivitou zvýšenou až o takmer 300 %.

Vyrezaný dielec pre automobil s nanesenou vrstvou

Opravy zváraním a nanášanie vrstiev na obrobky

Vysoko hodnoptné dielce je možné opravovať pomocou laserového navárania resp. nanášaním vrstiev. Pomocou procesu nanášania so špeciálnymi zmesami kovov je možné dosiahnuť výrazne vyššiu životnosť dielcov.

TruLaser Cell 7040 fiber
Oblasť pohybu osi  
Oblasť pohybu osi X 4000 mm
Oblasť pohybu osi Y 1500 / 2000 mm
Oblasť pohybu osi Z 750 / 1000 mm
Oblasť pohybu osi B ± 135 °
Oblasť pohybu osi C n x 360 °
Oblasť pohybu osi Dynamická rezacia optika ± 9 mm
Max. rýchlosti osí  
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 100 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y 100 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 100 m/min
Max. rýchlosť osi simultánne 173 m/min
Max. rýchlosť osi B 90 1/min
Max. rýchlosť osi C 90 1/min
Max. osové zrýchlenia  
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X 9 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Y 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie osi B 200 rad/s2
Max. osové zrýchlenie osi C 100 rad/s2
Max. osové zrýchlenie dynamickej rezacej optiky 40 m/s2
Presnosť polohovania  
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) 0,08 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,015 °
Laser  
Max. výkon lasera 2000 W - 6000 W
Dostupné lasery TruDisk

.

Obrázok produktu TruTops Cell

TruTops Cell

TruTops Cell poskytuje všetko, čo potrebujete na pohodlné programovanie Vašich 3D procesov obrábania laserom. Vďaka integrovanej štandardnej optike pritom pokrýva procesy rezania laserom, zvárania laserom alebo laserového navárania. Načítava 3D CAD súbory cez početné rozhrania a v prípade potreby ich upravuje. Systém automaticky vytvára návrhy rezania vo všetkých troch dimenziách. Okrem toho automaticky vypočíta návrhy pre prípravky.

TruTops Boost

TruTops Boost

Pomocou softvéru TruTops Boost vyťažíte to najlepšie z vášho zariadenia TruLaser Cell 7040. Automatizmy a asistenti zjednodušujú a zefektívňujú každodennú prácu v softvéri TruTops. Systém samočinne vytvára slučky alebo zaoblenia v rohoch, generuje body zápichu a dráhy nábehu alebo odchodu od geometrie. Softvér umiestni na tabuľu plechu dielce ktoré sa majú vyrábať tak, aby bola čo najlepšie využitá. Laserový stroj pritom automaticky pracuje vďaka softvéru TruTops Boost s vhodnými parametrami. Rozhrania pre hlavné CAD systémy umožňujú rýchlo prevziať výkresy dielcov. Pomocou integrovaného modulu konštruovania vytvoríte ale výkresy obratom ruky aj sami.

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.

TruDisk je vysoko výkonný pevnolátkový laser vhodný na zváranie, rezanie a na povrchovú úpravu kovov. Presvedčivý je predovšetkým tam, kde sa požaduje vysoký výkon súčasne pri najvyššej kvalite lúča.

S rozmanitými doplnkovými výbavami je práca na zariadení TruLaser Cell 7040 nie len jednoduchšia, ale vďaka minimálnym vedľajším časom aj citeľne rýchlejšia a preto aj produktívnejšia.

Otvorený vnútorný priestor stroja TruLaser Cell Séria 7000
Deliaca stena dvoch staníc

Deliaca stena rozdeľuje pracovný priestor na dve úžitkové plochy. Vďaka tomu môžete súčasne osadzovať obrobok, nakladať a vykladať materiál a obrábať laserom, v prevádzke s dvoma stanicami.

Rotačný menič na TruLaser Cell 7040
Rotačný menič

Pomocou rotačného meniča môžete optimalizovať TruLaser Cell 7040 špeciálne pre vysoko produktívnu sériovú výrobu. Vďaka len jednej manipulačnej pozícii zvýšite produktivitu a ergonómiu.

TruLaser Cell 7040, dráhy pohybu
Pohyblivé stoly

Na jednoduché nakladanie a vykladanie veľkých obrobkov mimo pracovného priestoru je možné vykonávať pohyby stolov alternatívne manuálne alebo automaticky.

Aplikácia TruLaser Cell, porovnanie s Bright Line Weld
BrightLine Weld

Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov a najvyššej kvality zvarových spojov. Máte na výber – výrazne zvýšte svoju produktivitu vďaka podstatne vyšším rýchlostiam pohybu alebo znížte Vaše náklady na energie až o 40 %. Týmto spôsobom zredukujete prestoje Vašich strojov ako aj Vaše prevádzkové náklady, pretože klesá potreba dodatočného obrábania dielcov.

Doplnková výbava Smart Approach, TruLaser Cell 8030
Smart Approach

Funkcia Smart Approach optimalizuje a vylepšuje správanie sa stroja pri nájazde k hrane dielca po zapichovaní. Tento patentovaný postup znižuje doby cyklov pri maximálnej bezpečnosti procesov až o 9 %.

Smart Optics Setup na zariadení TruLaser Cell 7040
Smart Optics Setup

Doplnok Smart Optics Setup predstavuje prípravok namontovaný na základné teleso stroja na rezanie testovacích plechov a na opätovné nastavenie stroja. Pomocou štandardizovaných makier je realizácia ešte jednoduchšia. Šetrí to čas a peniaze.

ObserveLine Professional

Malé kolízie dýzy môžu viesť k minimálnym, pre operátora neviditeľným chybným zmenám pohybu obrábacej optiky. Dôjde ku zvýšenej tvorbe nepodarkov a s tým spojenými nákladmi. Optický postup merania ObserveLine Professional kontroluje v pravidelných, voľne definovateľných intervaloch presnosť polohovania stroja celkom bez nutnosti prestavenia stroja a takmer bez ovplyvnenia doby taktu. Rozpoznajú sa chybné polohy a zníži sa produkcia nepodarkov.

ObserveLine Comfort

Najrozličnejšie dôvody môžu viesť k tomu, že odpad rezania laserom ostane prichytený k hotovému dielcu. Pomocou optického systému merania ObserveLine Comfort rýchlo rozpoznáte chybu, pretože tento doplnok skontroluje každý obrys, či je úplne vyrezaný. Oproti meraniu s reguláciou vzdialenosti má pritom ObserveLine Comfort viacero výhod. TAkto skráti proces dobu merania a merať je možné dokonca aj menšie priemery otvorov ako aj šikmo trčiaci odrezaný odpad.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine

Intuitívne ovládaný systém spracovania obrazu VisionLine automaticky rozpozná charakteristické tvary geometrie na obrábanom dielci, ako napríklad štrbiny spájania materiálu alebo hrany dielca. V prípade potreby to upraví NC program obrábania. Dosiahnete tým maximálnu bezpečnosť procesov, zvýšite kvalitu Vašich obrobkov a ušetríte čas a náklady.

Prípojka automatizácie TruLaser Cell 8030
Prípojka automatizácie

V závislosti od stupňa automatizácie Vašej výroby si vyberte z rôznych variantov prípojok. Variant Basic spoľahlivo podáva signály pre systémy plánovania výroby. Pri variante Comfort samostatne zvládnete jednoduchšie automatizácie. Pre vysoko automatizovanú výrobu je vhodný variant Professional.

Pri všetkých troch riešeniach budete okrem toho profitovať z úplnej dokumentácie a budúcich aktualizácií, ktoré udržia verziu Vášho štandardného softvéru vždy v najnovšom stave.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Robte čokoľvek!

Prejdite do sveta 3D obrábania laserom! Zistite všetko o výhodách flexibilných riešení TRUMPF, rôznorodých poliach pôsobnosti a ešte omnoho viac. Pomocou nášho nového vyhľadávača produktov okrem toho získate stroj ktorý je pre Vás vhodný – jednoducho a rýchlo, len troma otázkami.

TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000

Kompaktné a vysoko presné: Pomocou 5-osového laserového stroja TruLaser Cell 3000 môžete rezať alebo zvárať dvoj- alebo trojrozmerne.

Technologický obrázok, 2D laserové obrábacie zariadenia
2D laserové obrábacie zariadenia

CO2 alebo pevnolátkové lasery? Ponúkame pre každú požiadavku vhodné 2D laserové obrábacie zariadenie a máme optimálne riešenie pre všetky typy plechu.

Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt