Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruLaser Cell 8030, osvedčený stroj je ešte lepší
TruLaser Cell 8030, osvedčený stroj je ešte lepší
3D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser Cell 8030

Expert

3D laserové obrábacie zariadenie TruLaser Cell 8030 ako variant inštalácie
3D laserové obrábacie zariadenie TruLaser Cell 8030 ako variant inštalácie
3D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser Cell 8030

Expert

Vaše špičkové laserové obrábacie zariadenie pre obrobky tvárnené za tepla

3D rezanie laserom

TruLaser Cell 8030 nastavuje štandard pre 3D obrábanie dielcov tvárnených za tepla a ponúka možnosť flexibilnej konfigurácie podľa Vašich požiadaviek. Preto si môžete zvoliť medzi veľkou verziou na rezanie rámu dverí a kompletných bočníc alebo malou verziou na výrobu jednotlivých dielcov a segmentov surovej karosérie. Vďaka novým vývojm a optimalizovaným detailom ponúka ešte väčšiu bezpečnosť procesov v spojení s asi najvyšou produktivitou na trhu. Vďaka doplnkom ako napr. Smart Approach alebo Dynamic Level 3 zvýšite hospodárnosť Vašej výroby.

Maximálne produktívne

V porovnaní s predchádzajúcim modelom teraz profitujte z ešte vyššieho zrýchlenia a Dynamic Level 3.

Minimálne vedľajšie časy

Optimalizovaný rotačný menič je najrýchlejší na trhu. Pri čase otáčania 1,8 sekundy, kratšom o 20 %, sa tak pri každom obrobku zvyšuje celkový výkon.

Najvyššia robustnosť

Nový stroj je založený na základe skúseností z najväčšej základne inštalovaných 3D strojov v oblasti "Hotforming"

Mnohoraké funkcie

Optimálne výrobné procesy vďaka funkciám ako X-Blast Technology alebo ObserveLine Comfort & Professional

TruLaser Cell 8030 – osvedčený je ešte lepší
Porovnanie času rýchlosť otáčania a rezania, TruLaser Cell 8030
Porovnanie výkonu TruLaser Cell 8030
TruLaser Cell 8030 - BrightLine Speed
TruLaser Cell 8030 ObserveLine Professional
ObserveLine na kontrolu odpadu rezania
Kompaktná plocha inštalácie TruLaserCell 8030
Kompaktná plocha inštalácie

Konštrukcia zariadenia TruLaser Cell 8030 je nie len kompaktná, ale aj mimoriadne nenáročná na obsluhu a ergonomická. Rotačný menič je dobre prístupný tak spredu ako aj zo strán. Pritom je možné flexibilne zmeniť výkres umiestnenia stroja, aby sa dalo naplánovať rozmiestnenie v hale podľa Vašich požiadaviek.

X-Blast Nozzle Technology

Rrezacia dýza X-Blast Nozzle má v porovnaní s bežnými dýzami dvojnásobne širší záber pôsobnosti. Vďaka tomu je možné zväčšiť pracovnú vzdialenosť dýzy – dochádza tak k výrazne menšiemu počtu kolízií dýz. Okrem toho sa zlepšuje stabilita procesu, čo zvyšuje kvalitu Vašich obrobkov.

Dynamic Level 3

Pomocou doplnkovej výbavy Dynamic Level 3 zrýchľuje Váš stroj TruLaser Cell 8030 ešte rýchlejšie. Pri zložitých obrábaných dielcoch tak môžete znížiť časy Vašich cyklov až o 7 %.

Coluna B cortada a laser com a TruLaser Cell 8030

Zváranie rámu dverí laserom

Pomocou zariadenia TruLaser Cell 8030 môžete vďaka laseru TruDisk a technológii X-Blast rezať veľkorozmerové bočnice osobného automobilu tvárneného za tepla nie len veľmi rýchlo, ale aj v osvedčenej vysokej kvalite.

TRUMPF laser cutting cross beam

Rezanie priečneho nosníka laserom

V porovnaní s predchádzajúcim modelom reže zariadenie TruLaser Cell 8030 nápravnicu osobného automobilu tvárnenú za tepla pri dynamike stroja vyššej približne o 10 %, s vedľajšími časmi kratšími o 10 % a kontrolou vyrezaného odpadu rýchlejšou o 30 %. Laser TruDisk a technológia X-Blast Vám pritom garantuje konštantne vysokú kvalitu rezania.

Laserom na stroji TruLaser Cell 8030 vyrezaná čelná stena rámu

Čelná stena rámu tvárnená za tepla a vyrezaná laserom

Veľkosériové dielce môžete vyrezávať na stroji TruLaser Cell 8030 mimoriadne hospodárne. Okrem toho Vám NC programovanie ponúka maximálnu flexibilitu geometrií Vašich obrábaných dielcov.

Laserom vyrezaný B-stĺpik

TruLaser Cell 8030 spoľahlivo reže 3D obrábané dielce ako napríklad B-stĺpiky automobilov. Obrábanie konštrukčných dielcov tvárnených za tepla pomocou lasera je pritom výrazne hospodárnejšie ako bežnými postupmi. Okrem toho je možné konštrukčné dielce vďaka laseru, flexibilnému nástroju, jednoducho prispôsobiť novým požiadavkám – a to aj neskôr v budúcnosti.

TruLaser Cell 8030 (štandardný variant)
TruLaser Cell 8030 (veľký variant)
Oblasť pohybu osi    
Max. počet osí 5 5
Oblasť pohybu osi X 3000 mm 3000 mm
Oblasť pohybu osi Y 1300 mm 2100 mm
Oblasť pohybu osi Z 600 mm 650 mm
Oblasť pohybu osi B ± 135 ° ± 135 °
Oblasť pohybu osi C n x 360 ° n x 360 °
Oblasť pohybu osi Dynamická rezacia optika ± 10 mm ± 10 mm
Max. veľkosť obrobku    
Max. veľkosť obrobku v X 2540 mm 2540 mm
Max. veľkosť obrobku v Y 840 mm 1640 mm
Max. veľkosť obrobku v Z 370 mm 420 mm
Max. rýchlosti osí    
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 100 m/min 100 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y 100 m/min 100 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 100 m/min 100 m/min
Max. rýchlosť osi simultánne 173 m/min 173 m/min
Max. rýchlosť osi B 90 1/min 90 1/min
Max. rýchlosť osi C 90 1/min 90 1/min
Max. osové zrýchlenia    
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X 11 m/s2 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Y 11 m/s2 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z 11 m/s2 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie simultánne 19,1 m/s2 17,3 m/s2
Max. osové zrýchlenie osi B 200 rad/s2 200 rad/s2
Max. osové zrýchlenie osi C 100 rad/s2 100 rad/s2
Max. osové zrýchlenie dynamickej rezacej optiky 40 m/s2 40 m/s2
Presnosť polohovania    
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) 0,08 mm 0,08 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser    
Max. výkon lasera 3000 W - 4000 W 3000 W - 4000 W
Dostupné lasery TruDisk TruDisk
Automatizácia: Rotačný menič    
Max. zaťaženie na stranu 300 kg 750 kg
Pracovné stanice 2 2
Typ. celkový vedľajší čas 3,7 s 4,9 s
Typ. doba rotácie 1,8 s 3,0 s
Priemer otočného taniera 4000 mm 5000 mm
Pracovná výška 700 mm 700 mm
TruTops Cell

TruTops Cell

TruTops Cell prináša všetko, čo potrebujete pre pohodlné programovanie Vašich 3D procesov obrábania laserom – pritom je jedno, či sa jedná o vytváranie programov rezania laserom, zvárania laserom alebo laserového navárania. Načítava 3D CAD súbory cez početné rozhrania a v prípade potreby ich upravuje. Systém automaticky vytvára návrhy rezania vo všetkých troch dimenziách. Okrem toho automaticky vypočíta návrhy pre prípravky.

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.

V závislosti od aplikácie si môžete zvoliť pre Vaše aplikácie ten správny pevnolátkový laser, ktorý môžete potom skombinovať so zariadením TruLaser Cell 8030.

Vylepšite dynamiku, hospodárnosť a produktivitu Vášho stroja TruLaser Cell 8030 pomocou množstva inovatívnych doplnkových výbav

BrightLine Speed

Maximálna produktivita na minimálnej ploche – to je Vaša výzva. BrightLine Speed vedie k zvýšeniu rýchlosti rezania až o 60 % a súčasne znižuje spotrebu plynu až o 50 %. Výrazne to zvýši Vašu osobnú konkurencieschopnosť – zároveň so zníženou uhlíkovou stopou.

ObserveLine Comfort

Najrozličnejšie dôvody môžu viesť k tomu, že odpad rezania laserom ostane prichytený k hotovému dielcu. Pomocou optického systému merania ObserveLine Comfort rýchlo rozpoznáte chybu, pretože tento doplnok skontroluje každý obrys, či je úplne vyrezaný - a to dva krát rýchlejšie ako s porovnateľnými systémami na trhu. Oproti meraniu s reguláciou vzdialenosti má pritom ObserveLine Comfort viacero výhod. TAkto skráti proces dobu merania a merať je možné dokonca aj menšie priemery otvorov ako aj šikmo trčiaci odrezaný odpad.

ObserveLine Professional

Malé kolízie dýzy môžu viesť k minimálnym, pre operátora neviditeľným chybným zmenám pohybu obrábacej optiky. Dôjde ku zvýšenej tvorbe nepodarkov a s tým spojenými nákladmi. Optický postup merania ObserveLine Professional kontroluje v pravidelných, voľne definovateľných intervaloch presnosť polohovania stroja celkom bez nutnosti prestavenia stroja a takmer bez ovplyvnenia doby taktu. Rozpoznajú sa chybné polohy a zníži sa produkcia nepodarkov.

Smart Optics Setup

Doplnok Smart Optics Setup predstavuje prípravok namontovaný na základné teleso stroja na rezanie testovacích plechov a na opätovné nastavenie stroja. Pomocou štandardizovaných makier je realizácia ešte jednoduchšia. Šetrí to čas a peniaze.

Smart Approach

Funkcia Smart Approach optimalizuje a vylepšuje správanie sa stroja pri nájazde k hrane dielca po zapichovaní. Tento patentovaný postup znižuje doby cyklov pri maximálnej bezpečnosti procesov až o 9 %.

FocusLine

FocusLine umožňuje programom riadené nastavenie polohy ohniska v závislosti od druhu a hrúbky materiálu. Nastavenie polohy sa vykonáva pomocou zrkadla, ktoré je pod tlakom vzduchu, zakrivenie jeho zrkadliacej plochy sa mení.

FastLine

Funkcia FastLine zlepšuje a optimalizuje spôsob nájazdu stroja po zapichovaní ku rezaniu geometrie. V závislosti od druhu a hrúbky materiálu ako aj počtu geometrií, ktoré je potrebné obrábať môžete zvýšiť produktivitu Vášho zariadenia až o 60 %.

Prípojka riadenia TruLaser Cell 8030
Prípojka riadenia

Nové prípravky integrujete do riadenia stroja jednoducho a cenovo výhodne cez pneumatické a elektrické prípojky.

TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic

Pomocou TruTops Cell Basic je možné jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie priamo na stroji upravovať programy. Vďaka tomu je navigácia v NC kóde hračkou, pretože geometriu s príslušným NC textom, ktorú je potrebné zmeniť, je možné zvoliť kliknutím myšou. Všetky vykonané zmeny sa ihneď zobrazia čím je práca v programe bezpečná ako nikdy predtým.

Zobrazenie zvyšnej doby chodu na TruLaser Cell 8030
Zobrazenie zvyšnej doby chodu Comfort

Pomocou zobrazenia zvyšnej doby chodu Comfort ste kedykoľvek najlepšie informovaní. Zobrazuje zostávajúcu dobu obrábania aktuálne obrábaného dielca a poskytuje ďalšie informácie o momentálnom stave aktuálnej výrobnej zákazky.

Aplikácia MobileControl App od TRUMPF-u
Aplikácia MobileControl App

Za pomoci TRUMPF aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.

Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia

Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Robte čokoľvek!

Prejdite do sveta 3D obrábania laserom! Zistite všetko o výhodách flexibilných riešení TRUMPF, rôznorodých poliach pôsobnosti a ešte omnoho viac. Pomocou nášho nového vyhľadávača produktov okrem toho získate stroj ktorý je pre Vás vhodný – jednoducho a rýchlo, len troma otázkami.

BrightLine Speed – rýchle rezanie laserom

Pomocou BrightLine Speed prenesiete 3D rezanie laserom v oblasti obrobkov tvárnených za tepla na vyššiu úroveň.
Tu nájdete viac informácií o našom riešení pre zvýšenie produktivity a nižšiu spotrebu plynu vo Vašej výrobe. 

Automobilový priemysel
Automobil

Inovatívne výrobné procesy, nové materiály ako aj alternatívne formy pohonov hýbu automobilovým priemyslom. Vďaka riešeniam firmy TRUMPF na to budete najlepšie pripravení.

Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt