Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Zariadenia na zváranie laserom

TruLaser Cell 3000

Univerzálne

Vaše zariadenie pre flexibilné obrábanie laserom menších a stredných obrobkov

2D rezanie laserom | 3D rezanie laserom | zváranie laserom | laserové naváranie

Za pomoci kompaktného a vysoko presného 5 osového laserového stroja TruLaser Cell 3000 môžete zvárať a rezať na ploche aj v priestore (3D). Okrem toho je 3D laserový stroj vhodný na laserové naváranie (LMD). Od prototypu až k výrobe veľkých sérií s  s rozsiahlou automatizáciou preukazuje multitalent svoje prednosti. Platí to najmä pre hospodárne obrábanie malých až stredne veľkých dielcov vo veľkej kvalite.

Flexibilný pri pohybe

Zváranie, rezaie a LMD vďaka jednoduchej a rýchlej výmene

Jednoducho k automatizácii

Pri vyokých počtoch kusov je stroj možné celkom jednoducho automatizovať podľa požiadaviek zákazníka.

Individuálna technika prípravkov

Koncepcie prípravkov z jednej strihané na mieru s premyslenou technikou upínania a senzorikou.

Stavebnicová konštrukcia

Jednoduché dovybavenie resp. rozšírenie množstvom doplnkových výbav a obrábacích optík.

Vysoko presné

Najvyššia presnosť opakovania v celej 3D pracovnej oblasti

Flexibilne využiteľný pracovný priestor

Využite kompletný pracovný priestor pre veľké nadstavby a rozsiahlu techniku automatizácie.

TruLaser Cell 3000 - jedinečne univerzálny
TruLaser Cell 3000 - zváranie komponentov prevodovky laserom
TruLaser Cell 3000 - Automatisiertes Laserschneiden von Messern bei Zwilling
TruLaser Cell 3000 s rotačným meničom
Veľmi príjemné ovládanie a dobrá ergonómia

Intuitívne a jednoducho ovládate TruLaser Cell 3000 prostredníctvom plochy vyvinutej firmou TRUMPF na základe riadenia Siemens Sinumerik 840D solutionline. Pri rezaní využijete parametre rezania pre najbežnejšie typy laserov, typy a hrúbky materiálu optimalizované firmou TRUMPF, ktoré sú už uložené v riadení.

Pohyblivá jednotka zariadenia TruLaser Cell 3000
Vysoko dynamická pohyblivá jednotka

Stroj je vybavený vysoko dynamickými priamymi lineárnymi pohonmi. Tieto umožňujú rýchle a presné pohyby a pracujú takmer bez opotrebovania. Ďalšia výhoda: Vďaka systému konštrukcie s výložníkom s max. štvormi osami (os X, Y, Z a B) priamo v lúči môžete celkom jednoducho automatizovať laserový stroj pre vysoké počty kusov.

TruLaser Cell 3000, premenlivá zväčšovacia optika FocusLine
Premenlivá zväčšovacia optika FocusLine Professional

TruLaser Cell 3000 je vybavený jedinečným optickým systémom na automatické nastavovanie priemeru ohniska a polohy ohniska. Nie je potrebná žiadna výmena optiky. V závislosti od úlohy obrábania - hĺbkové zváranie, teplovodivé zváranie, rezanie hrubých a tenkých plechov alebo laserové naváranie (LMD) je možné presadiť programom riadené premenné pomery zobrazovania.

TruLaser Cell 3000, najvyššia presnosť
Merací systém pre najvyššiu presnosť

Priamy, absolútny merací systém so sklenenou mierkou zabezpečuje meranie polohy osí X/Y. Pre os Z je merací systém so snímačom polohy rotora integrovaný v motore. Ďalšie vyhodnotenia polôh osí sa vykonávajú pomocou snímača absolútnej hodnoty. Pri rozbehu riadenia nie je potrebný žiaden referenčný chod.

TruLaser Cell 3000 s automatizáciou
Jednoducho k automatizácii

V prevádzke s dvoma stanicami s rotačným meničom môžete súčasne vyrábať a osadzovať obrobok. Odporúča sa to najmä pri vysokých počtoch kusov. Manipuláciu s obrobkom okrem toho uľahčuje pozícia nakladania a vykladania. Roboti budú na požiadanie vykonávať dokonca nakladanie a vykladanie Vašich dielcov. Do zariadenia TruLaser Cell 3000 je optimálny prístup zboku. Okrem toho to umožňuje aj bezproblémovú integráciu stroja do kompletných výrobných liniek, vrátane systémov lineárneho pohybu a výmeny obrobkov

Laserom zváraný diferenciál

Hĺbkové zváranie

3D laserový stroj TruLaser Cell 3000 je vhodný na hĺbkové zváranie, pre ktoré sú potrebné veľmi vysoké husoty výkonu cca. 1 MW na centimeter štvorcový. Hĺbkové zváranie sa vyznačuje vysokou účinnosťou a vysokými rýchlosťami zvárania. Vďaka vysokej rýchlosti je tepelne ovplyvnená zóna malá a deformácia minimálna. Tento postup sa používa, keď sú požadované veľké hĺbky prevarenia alebo ak sa majú naraz zvárať viaceré vrstvy materiálu. Typický príklad pre aplikáciu tohto postupu je zváranie diferenciálu osobného automobilu laserom.

Laserom zvárané ozubené koleso

Laserom zvárané ozubené koleso

Ak je konštrukčná časť opotrebovaná pôsobením vysokej teploty, tlaku, vlhkosťou alebo trením, nie je vždy nutná kompletná výmena. laserové naváranie je rýchla a úsporná alternatíva k novej výrobe.

Laserom opracovaná elektromagnetická spojka čerpadla na vodu

Rezanie a zváranie laserom

Pomocou zariadenia TruLaser Cell 3000 sa na elektromagnetickej spojke vodného čerpadla tak režú ako aj zvárajú drážky. Vďaka rýchlej výmene adaptéra procesu je TruLaser Cell 3000 extrémne flexibilný v procesoch.

Laserom rezané plechy statora

Laserom rezané plechy statora

Rezanie laserom umožňuje spojovanie takmer všetkých – aj detailných resp. zložitých – obrobkov bez výmeny nástrojov. Hrany sú hladké a bez otrepov, odpadá dodatočné obrábanie. Okrem toho nevzniká vďaka majel tepelne ovplyvnenej zóne žiadna deformácia. Režú sa najmä kovy: ocele, hliník a jeho zliatiny.

Komponenty operačného stola

Operačný stôl

Konštrukčné časti ako napr. platňa pod hlavou na operačnom stole sa predtým často náročne frézovali. Pomocou zariadenia TruLaser Cell 3000 je teraz možné vyrábať túto konštrukčnú časť zvarením dvoch laserom vyrezaných samostatných častí. Takto je možné ušetriť náklady.

Laserom vyrezaný kuchynský nôž

Laserom vyrezaný kuchynský nôž

Kuchynské nože sa predtým vysekávali. Viedlo to k rýchlemu opotrebovaniu nástrojov, vysokým nákladom na nástroje a pri výmene tvaru noža sa musel vymeniť aj nástroj. Výsledkom boli vysoké vedľajšie časy a prestoje. Dnes prispieva k výrazným úsporám nákladov a času univerzálny neopotrebujúci sa nástroj laser. Pri výmene tvaru napr. pri výrobe iného tvaru noža postačuje zmeniť len program. Okrem toho sa laser ako nástroj neopotrebuje.

Laserom vyrezaný ochranný plech pre odsávacie zariadenia

Plechový tepelný štít

Pomocou 3D obrábania laserom na TruLaser Cell 3000 je možné vyrezať laserom napríklad pechové tepelné štíty pre odsávacie zariadenia. Vzniknú pritom vďaka presnému nástroju - svetlu - čisté hrany a nevzniká deformácia teplom.

TruLaser Cell 3000
Oblasť pohybu osi  
Oblasť pohybu osi X 800 mm
Oblasť pohybu osi Y 600 mm
Oblasť pohybu osi Z 400 mm
Max. rýchlosti osí  
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 50 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y 50 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 50 m/min
Max. rýchlosť osi simultánne 85 m/min
Max. rýchlosť osi B 120 1/min
Max. osové zrýchlenia  
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Y 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie simultánne 17 m/s2
Max. osové zrýchlenie osi B 130 rad/s2
Presnosť polohovania  
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) 0,015 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,02 °
Laser  
Max. výkon lasera 8000 W
Dostupné lasery TruDisk, TruFiber, TruDiode

TruTops Cell Basic

TruTops Cell Basic Vám umožňuje úpravu programu rezania priamo na stroji. Teraz už nemusíte vykonávať všetky zmeny manuálne v NC programe, čím sa ešte rýchlejšie dostanete do Vášho procesu. Všetky zmeny, ktoré vykonáte cez TruTops Cell Basic, sa zobrazia online a na monitore stroja.

TruTops Cell

TruTops Cell je offline systém na programovanie 3D obrábania laserom. Vytvoríte v ňom programy súbežne s hlavným výrobným časom, zatiaľ čo stroj pracuje. TruTops Cell pracuje s množstvom 3D CAD súborov a obsahuje všetky technologické vedomosti spoločnosti TRUMPF. Dôležité simulácie ako kontrolu kolízií alebo optimalizáciu dráhy vykonáte priamo v programovacom systéme. Softvér je kompatibilný so všetkými 3D strojmi a procesmi obrábania TRUMPF.

TruTops Boost Key Visual

TruTops Boost

Pomocou softvéru TruTops Boost vyťažíte to najlepšie z vášho zariadenia TruLaser Cell 3000 určeného na 2D obrábanie. Automatizmy a asistenti zjednodušujú a zefektívňujú každodennú prácu v softvéri TruTops. Systém samočinne vytvára slučky alebo zaoblenia v rohoch, generuje body zápichu a dráhy nábehu alebo odchodu od geometrie. Softvér umiestni na tabuľu plechu dielce ktoré sa majú vyrábať tak, aby bola čo najlepšie využitá. Laserový stroj pritom automaticky pracuje vďaka softvéru TruTops Boost s vhodnými parametrami. Rozhrania pre hlavné CAD systémy umožňujú rýchlo prevziať výkresy dielcov. Pomocou integrovaného modulu konštruovania vytvoríte ale výkresy obratom ruky aj sami.

Softvér okruhu procesov

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.

V závislosti od aplikácie si môžete vybrať ten správny laser pre Vaše aplikácie. TruLaser Cell 3000 je možné vybaviť mnohými vláknom vedenými pevnolátkovými lasermi TRUMPF s výkonmi lasera až do 8 kW. Vyššie výkony lasera sú možné na požiadanie.

S rozmanitými doplnkovými výbavami je práca na zariadení TruLaser Cell 3000 nie len jednoduchšia, ale vďaka minimálnym vedľajším časom aj citeľne rýchlejšia a preto aj produktívnejšia.

TruLaser Cell 3000 s rotačným meničom
Rotačný menič

Rotačný menič umožňuje pri ročných počtoch kusov viac ako 100.000 ks nakladanie a vykladanie obrobkov súčasne s hlavným výrobným časom. Prevádzka s dvoma stanicami, ktorá takto vznikne, spôsobí vysoko produktívnu výrobu. Skracujú sa doby cyklu a redukujú sa neproduktívne časy.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine

Intuitívne ovládaný systém spracovania obrazu VisionLine automaticky rozpozná charakteristické tvary geometrie na obrábanom dielci, ako napríklad štrbiny spájania materiálu alebo hrany dielca. V prípade potreby to upraví NC program obrábania. Dosiahnete tým maximálnu bezpečnosť procesov, zvýšite kvalitu Vašich obrobkov a ušetríte čas a náklady.

TruLaser Cell 3000, os obrobku
Prídavná os obrobku W1

Pomocou prídavnej osi obrobku (os pohybu v smere Z, zdvih 300 mm) môžete obrábať aj veľké 3D obrobky, ktoré môžu byť až o 250 % väčšie. Maximálna veľkosť 3D obrobku narastie tak na priemer 600 x 520 mm. Využijete tým optimálne pracovný priestor a budete vyrábať s maximálnou flexibilitou.

Jednoduché programovanie pomocou ovládača Teachpanel
Teachpanel

Pomocou ergonomického ovládača Teachpanel programujete rýchlo a intuitívne priamo na obrobku. Osami pohybujete cielene pomocou 6D myši. Integrovaný displej Vám pritom zobrazuje všetky príslušné akcie. Vďaka pomocným programom bezpečne a rýchlo vytvoríte dráhu obrábania.

TruLaser Cell 3000, variabilný systém upínania
Variabilný systém upínania

Pomocou variabilného systému upínania v stroji TruLaser Cell 3000 môžete využiť možnosti jedinečného, flexibilného manažmentu pracovného priestoru. Systém rastra otvorov Vám napomáha pri opakovanom presnom nasadzovaní prípravkov. Môžete podľa potreby pohodlne nastaviť pracovnú výšku, v závislosti od zadania obrábania. A pri potrebe väčšieho miesta rýchlo a jednoducho odstránite systém upínania.

TruLaser Cell 3000 s bočnými zdvíhacími dverami
Bočné zdvíhacie dvere

Pri nakladaní a vykladaní obrobkov do zariadenia TruLaser Cell 3000 ho môžete vybaviť automatickými bočnými zdvíhacími dverami. Umožňuje to napojenie na systémy dopravníkov alebo použiť podávanie obrobkov robotom. Vďaka krátkym časom otvárania a zatvárania sú vedľajšie neproduktívne časy minimálne a pri aplikovaní automatizácie sa dosiahne vysoká produktivita.

Central Link

Central Link je balík prípojok, pomocou ktorých môžete zapojiť do siete Váš strojový park a využívať aplikácie Priemysel 4.0. Cez štandardnú komunikáciu OPC-UA môžete prenášať údaje stroja ako napríklad regulované veličiny, namerané hodnoty alebo parametre a popísať ich zrozumiteľne pre stroj.

BrightLine Weld

Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov a najvyššej kvality zvarových spojov. Máte na výber – výrazne zvýšte svoju produktivitu vďaka podstatne vyšším rýchlostiam pohybu alebo znížte Vaše náklady na energie až o 40 %. Týmto spôsobom zredukujete prestoje Vašich strojov ako aj Vaše prevádzkové náklady, pretože klesá potreba dodatočného obrábania dielcov.

Observe Line Comfort:

Najrozličnejšie dôvody môžu viesť k tomu, že odpad rezania laserom ostane prichytený k hotovému dielcu. Pomocou optického systému merania ObserveLine Comfort rýchlo rozpoznáte chybu, pretože tento doplnok skontroluje každý obrys, či je úplne vyrezaný. Oproti meraniu s reguláciou vzdialenosti má pritom ObserveLine Comfort viacero výhod. Takto skráti proces dobu merania a merať je možné dokonca aj menšie priemery otvorov ako aj šikmo trčiaci odrezaný odpad.

CalibrationLine Power

Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá Vašim zadaniam. Prispieva k nemenným podmienkam procesu a Vy sa môžete spoľahnúť na konštantné a opakovateľné výsledky pri zváraní.

Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia

Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.

Zaostrovacie optiky prispôsobia vlastnosti laserového lúča konkrétnej úlohe. Rôznorodé a rokmi overené modulové stavebnice optík vďaka svojej kompaktnej konštrukcii perfektne harmonizujú so strojom TruLaser Cell 3000.

Zaostrovacie optiky

Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70-2

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

Programovateľné zaostrovacie optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

TruFiber disponuje prípojkou pre napojenie obrábacích optík TRUMPF napr. PFO 20.
PFO 14

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
PFO 20

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

Obrábacie optiky TRUMPF
PFO 33

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Laserauftragschweißen
Laser Metal Deposition (LMD)

Pri laserovom naváraní vytvára laser na obrobku taveninu, v ktorom sa plynulo nanáša kovový prášok, ktorý sa natavuje. Týmto spôsobom je možné napríklad vykonávať opravy.

Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF
Zváranie laserom

Laserový lúč otvára nové možnosti spájania kovov a plastov: dokáže presne zvárať dokonca aj materiály s vysokou teplotou tavenia a vysokou tepelnou vodivosťou.

Technologický obrázok, stroje na zváranie laserom
Zariadenia na zváranie laserom

S našimi laserovými zváracími zariadeniami získate ideálny nástroj, na spájanie kovov, plastov alebo iných materiálov bez deformácií a s perfektnými švami.

Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt