Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Datacom VCSEL a fotodiódy

VCSEL

850 nm Highspeed VCSEL pre rýchlosti prenosu dát do 100G

Datacom VCSEL a fotodiódy

VCSEL

Datacom VCSEL pre rýchlosti prenosu dát 25 Gbps a 56 Gbps pri 850 nm

Datacom VCSEL a fotodiódy

VCSEL

Výkonné, efektívne a spoľahlivé – dostupné vo verziách 5G, 10G, 14G, 25G alebo 56G VCSEL

Datacom VCSEL pre najvyššie nároky na výkon, rozsah záberu a spoľahlivosť

TRUMPF Highspeed VCSEL umožňujú spoľahlivý prenos údajov pri súčasne nízkej spotrebe energie. Vďaka kruhovému profilu lúča s malým divergenčným uhlom je možné dosiahnuť vysokú efektivitu pripojenia v optických vláknach. V portfóliu produktov sa nachádzajú tak samostatné vysielače ako aj polia VCSEL Array pre rýchlosti prenosu dát až do 100 Gbps.

Spoľahlivý

Rozsiahle procedúry testovania a kvalifikácie zabezpečujú najvyššiu spoľahlivosť.

Tepelne stabilné

TRUMPF VCSEL garantujú vynikajúci elektro-optický výkon pomocou špecifikovaného teplotného rozsahu.

Väčšie vlnové dĺžky

Okrem VCSEL s vlnovou dĺžkou 850 nm sú dostupné aj väčšie vlnové dĺžky.

Dostupné v pároch

Okrem VCSEL ponúka TRUMPF aj vysoko rýchle fotodiódy Highspeed, teda vzájomne zosúladené páry.

VCSEL Insights: Performance 850nm 100Gbps PAM4 Modulation
Čip alebo pole premenných


VCSEL pre optickú dátovú komunikáciu sú dostupné nielen v rôznych rýchlostiach prenosu a vlnových dĺžkach, ale aj ako samostatný čip 1x1 alebo pole premenných (array) 1x4 alebo 1x12.

Dátové centrum

Samostatné vysielače a polia array pre vysielače-prijímače, aktívne optické káble a optiky on-board.
Podporované sú všetky bežné protokoly ako Infiniband, Ethernet a FibreChannel.

Consumer Datacom

Efektívne lasery pre USB, Thunderbolt a káble HDMI.

100G Datacom VCSEL s 850 nm

850 nm Highspeed VCSEL pre rýchlosti prenosu dát do 100G. Nová generácia obsluhuje počítačové centrá, v ktorých sa okrem vyšších rýchlostí prenosu dát vyžaduje aj väčší rozsah teplôt, vyššia odolnosť produktu a dlhšia životnosť

14G / 25G / 56G Datacom VCSEL s 850 nm

14G, 25G a 56G sú Highspeed VCSEL pre vyššie rýchlosti prenosu dát. Sú profesionálnym riešením pre náročné aplikácie v dátových centrách a vysoko výkonných počítačových centrách.

10G Datacom VCSEL s 850 nm

10G VCSEL je ideálnym riešením pre nízko nákladové aplikácie v oblasti Consumer Datacom a je mimoriadne vhodný pre veľkosériovú výrobu optických spojov do 10 Gbps pri 850 nm.

5G VCSEL TRUMPF, obrázok produktu

5G Datacom VCSEL s 850 nm

5G VCSEL je navrhnutý pre rýchlosti prenosu dát do 5 Gbps pri 850 nm a garantuje najvyšší výkon, efektivitu a spoľahlivosť.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Fotodiódy TRUMPF

Vysoko rýchle TRUMPF Highspeed fotodiódy vyhovujú najvyšším nárokom na výkon, efektivitu a spoľahlivosť. Sú dostupné pre rýchlosti prenosu dát až do 100 Gbps, ako čip 1x1 alebo 1x4 resp. 1x12 pole premenných (array).

Lasery TRUMPF VCSEL podporujú všetky bežné protokoly
Dátová komunikácia

Akú úlohu zohrávajú VCSEL a fotodiódy v dátovej komunikácii? Na tejto stránke zistíte, prečo sú tieto dve technológie perfektným riešením pre náš moderný širokopásmový internet a všetky s tým súvisiace audiovizuálne aplikácie ako HD/4K televízia a služby streamovania.

Optický prenos dát

Čo sa rozumie pod optickým prenosom dát a akú úlohu zohrávajú vo veľkých počítačových centrách obidva kľúčové komponenty - VCSEL a fotodiódy? Získajte o tom detailné informácie na našej stránke aplikácií.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Servis & Kontakt