Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Datacom VCSEL a fotodiódy

VCSEL

Nové: Datacom VCSEL pre rýchlosti prenosu dát 25 Gbps a 56 Gbps pri 850 nm

Datacom VCSEL a fotodiódy

VCSEL

Výkonné, efektívne a spoľahlivé – dostupné vo verziách 5G, 10G, 14G, 25G alebo 56G VCSEL

Datacom VCSEL pre najvyššie nároky na výkon, efektivitu a spoľahlivosť

TRUMPF Highspeed VCSEL umožňujú spoľahlivý prenos údajov pri súčasne nízkej spotrebe energie. Vďaka kruhovému profilu lúča s malým divergenčným uhlom je možné dosiahnuť vysokú efektivitu pripojenia v optických vláknach. V portfóliu produktov sa nachádzajú tak samostatné vysielače ako aj polia VCSEL Array pre rýchlosti prenosu dát až do 56 Gbps.

Spoľahlivý

Rozsiahle procedúry testovania a kvalifikácie zabezpečujú najvyššiu spoľahlivosť.

Tepelne stabilné

TRUMPF VCSEL garantujú vynikajúci elektro-optický výkon pomocou špecifikovaného teplotného rozsahu.

Vysoko efektívne

Efektívna elektro-optická konverzia umožňuje minimálnu spotrebu energie na prenesený bit.

Možnosť vysokého objemu

Nastaviteľné procesy umožňujú veľkosériovú výrobu optických spojov.

Dátové centrum

Samostatné vysielače a polia array pre vysielače-prijímače, aktívne optické káble a optiky on-board.
Podporované sú všetky bežné protokoly ako Infiniband, Ethernet a FibreChannel.

Consumer Datacom

Efektívne lasery pre USB, Thunderbolt a káble HDMI.

14G / 25G / 56G Datacom VCSEL

14G, 25G a 56G sú Highspeed VCSEL pre vyššie rýchlosti prenosu dát. Sú profesionálnym riešením pre náročné aplikácie v dátových centrách a vysoko výkonných počítačových centrách.

10G Datacom VCSEL

10G VCSEL je ideálnym riešením pre nízko nákladové aplikácie v oblasti Consumer Datacom a je mimoriadne vhodný pre veľkosériovú výrobu optických spojov do 10 Gbps pri 850 nm.

5G VCSEL TRUMPF, obrázok produktu

5G Datacom VCSEL

5G VCSEL je navrhnutý pre rýchlosti prenosu dát do 5 Gbps pri 850 nm a garantuje najvyšší výkon, efektivitu a spoľahlivosť.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Servis & Kontakt