Voľba krajiny/regiónu a jazyka

5 dobrých dôvodov pre TRUMPF

Sme podnik orientovaný na budúcnosť, pôsobiaci na celom svete, s našimi inovatívnymi produktmi, procesmi a službami sme vždy o krok vpred.

Ako rodinný podnik ponúkame bezpečné pracovné miesta vďaka nášmu trvácnemu a dlhodobému vedeniu podniku a našej finančnej nezávislosti.

Naša vynikajúca kultúra podnikania sa vyznačuje kolegiálnou pracovnou atmosférou, vzájomným oceňovaním a konštruktívnou spoluprácou.

Naši zamestnanci u nás nájdu komplexné úlohy. Preberajú zodpovednosť za súvisiace oblasti úloh alebo projekty a ukazujú podnikateľské myslenie a jednanie na všetkých úrovniach.

Osobitými nás robí príjemná pracovná atmosféra, individuálne možnosti vývoja pre našich zamestnancov presahujúce krajinu a atraktívne balíky odmeňovania.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Skupina zamestnancov firmy TRUMPF má stretnutie
Medzinárodná práca

Podporujeme odvahu na medzinárodné pôsobenie. Podporuje to vzájomné porozumenie a medzinárodnú spoluprácu. Zahraničné pobyty sú u nás okrem toho dôležitým základom kariérneho vývoja.

Zamestnanci firmy TRUMPF sedia v rade a usmievajú sa
Rôznorodosť

Interkulturalita, inklúzia, rovnaké šance: Sme presvedčení o tom, že náš podnik bude lepší, keď sa na jeho chode budú sebavedomo podieľať rôzni ľudia.

Príbehy TRUMPF

Pohyblivý pracovný čas, horlivá práca alebo umenie obedňajšej prestávky –  takéto ponuky robia dobré meno firme TRUMPF. V našich príbehoch sa dočítate, prečo je každodenný pracovný deň vo firme TRUMPF všetko iné, len nie obyčajný a akí pedanti a myslitelia tu pracujú.

Kontakt
Servis & Kontakt