Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Obrábanie keramiky

Mikroobrábanie keramiky

Keramika je dôležitým materiálom v mikro obrábaní a presnom strojárstve a je nevyhnutná napríklad pri výrobe elektronických komponentov. Požiadavky na materiály narastajú: Vyžaduje sa vyššia tvrdosť a tepelná odolnosť. Keramika je ale s narastajúcou tvrdosťou o to krehkejšia a preto je jej obrábanie bežnými výrobnými metódami veľmi ťažké. Aby sa zamedzilo oslabeniu obrobku vzniknutými trhliami a pnutím, používajú sa pri mechanických procesoch nízke rýchlosti obrábania. Nástroje sa rýchlo opotrebovávajú a v mnohých prípadoch je nutná náročná dodatočná úprava, aby sa dosiahla dobrá kvalita obrobku. Obrábanie laserom sa naproti tomu spája s výraznými výhodami.

Zhrnutie: Vhodná voľba laserových parametrov ako napr. energie pulzov, miera prekrývania pulzov a miera opakovania zabraňuje vzniku mikro trhlín, Vďaka čomu odpadajú náročné dodatočné úpravy.

MateriálKeramika
Bežný postupMechanický CO2 laser
VýzvaNepoškodzujúce obrábanie
LaserTruMicro 5070
Vlnová dĺžka1030 nm
Optický systémSkener
Max. energia pulzu250 µJ
Rýchlosť20 otvorov/s,    5 - 20 mm/s
VýhodyNepoškodzujúce obrábanie, žiadne dodatočné úpravy, žiadne opotrebovanie nástrojov vďaka bezkontaktnému obrábaniu, možná ľubovoľná geometria s najmenšími korekciami, flexibilita

Produkty

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt