Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Smart Material Flow (šikovný materiálový tok) – riešenia vnútropodnikovej logistiky pre zoštíhlené procesy s redukovanými vedľajšími neproduktívnymi časmi

Činnosti, ktoré sú bez pridanej hodnoty, si stále vyžadujú až do 40 % vstupných zdrojov. No nemusí tomu tak byť: Vďaka prehľadnému materiálovému toku optimalizujete procesy vo Vašom závode. Základ tvorí jednoznačné zaznamenávanie a digitálny obraz Vašej produkcie. Objavte modulárne riešenia pre maximálne efektívnu vnútropodnikovú logistiku.

Skrátenie trvania výroby a zníženie počtu kusov

Vďaka digitálnemu obrazu Vašej produkcie môžete systematicky naplánovať a riadiť výrobný proces.

Veľké potenciály aj pre malé výroby

S efektívnou vnútropodnikovou logistikou zoštíhlite svoju výrobu – bez zložitej infraštruktúry.

Modulárne riešenia Vám pripravia cestu

Vhodné moduly zjednodušia Vaše každodenné úlohy v oblasti vnútropodnikovej logistiky.

Vyšší obrat vďaka digitalizovanému materiálovému toku

Prehľad a vylepšené procesy uvádzajú do súladu všetky vstupné zdroje v materiálovom toku.

Digitalizovaním materiálového toku k vyššiemu obratu

Prehľad a vylepšená vnútropodniková logistika zvyšujú Vaše celkové vyťaženie. Svoju úlohu pritom zohrávajú všetky stroje, priebehy, koordinácie a zamestnanci. Uveďte všetko do súladu vďaka riešeniam od firmy TRUMPF.

Hardvér

Položte základný kameň Vášho prehľadného materiálového toku s manuálnymi a automatizovanými skladovými systémami, plochami skladu, dokovacími stanicami a FTF (autonómne transportné vozíky alebo automated guided vehicles) – v spolupráci s výrobcami.

Softvér

V kancelárii a mobilne vo výrobe: Využite softvér na správu stavu zásob a materiálový tok, efektívne riadenie transportov a ako rozhranie pre autonómne transportné vozíky.

Služby

Podporíme Vás analýzou a simuláciou Vášho materiálového toku, poradenstvom a plánovaním materiálovému toku, inštaláciou a uvedením riešení vnútropodnikovej logistiky do prevádzky a sprevádzaním výrobou, to všetko prispôsobené pre Vašu prevádzku a projekt.

Digitalizovanie materiálového toku – získanie pridanej hodnoty

Aby ste mohli byť dlhodobo konkurencieschopní, je produktivita a efektivita dôležitým kľúčovým údajom vo Vašom závode. Neplánované pridávanie práce narúša tok výroby a znižuje celkovú vyťaženosť Vašich kapacít. Výsledok: Narastajú náklady na výrobu dielcov – a sťažujú Vaše kalkulácie.

Od manuálnej evidencie až po materiálový tok úplne prepojený v sieti

Na každom jednom pracovisku je podstatná optimálna koordinácia toku zákaziek a materiálu. Vďaka štandardizovaným procesom minimalizujú digitálne nástroje náročnosť evidencie. A ak musíte rýchlo medzi to vsunúť nejakú súrnu zákazku? Žiaden problém: Kedykoľvek je možné manuálne zasiahnuť. Softvér prispôsobený na mieru Vám zjednoduší každodennú prácu. Vďaka otvoreným prípojkám môžete dokonca zapojiť stroje rôznych výrobcov. Využite stupeň rozšírenia ktorý je vhodný pre Váš závod:

1. Vykonávate evidenciu zákaziek a pohyby materiálu manuálne na tablete alebo ručným skenerom?

 • Funkcia Storemate Vás podporuje vo výrobnom závode pri manuálnych úlohách v sklade a v logistike. Zobrazuje napríklad, kde sú ktoré diely uskladnené a dáva tipy k uskladneniu.

2. Plánujete, riadite a kontrolujte manuálne presuny po Vašom výrobnom závode?

 • Systém automaticky posiela pracovníkom povely na prepravu
 • Dokovacie stanice podporujú alebo nahrádzajú Vaše manuálne evidovanie
 • Je možný zmiešaný režim manuálnej a automatizovanej prepravy

3. Zaznamenávate evidenciu na strojoch a dokovacích staniciach automaticky, autonómne transportné vozíky (FTF) vykonávajú prepravu automatizovane?

 • Systém posiela povely na prepravu autonómnym transportným vozíkom FTF s napojením na malý sklad (manuálne vyskladnenie)
 • Dokovacie stanice, obrábacie stroje TRUMPF a digitálne pripojené pracoviská synchronizujú informácie o zákazkách a stave zásob. Tak vzniká kontinuálny materiálový tok
 • Je možný zmiešaný režim manuálneho transportu (personal) a automatizovanými vozíkmi (FTF)

Modulárne riešenia Vám pripravia cestu

1. Pripojenie na medzisklad

Ak na nasledujúcej stanici práve nie je žiadne miesto, systém automaticky naplánuje transport materiálu do vopred zadefinovaného medziskladu.

2. Integrovanie manuálnych pracovísk

Pomocou dokovacích staníc zapojíte napr. expedíciu, montáž a kontrolu kvality do digitálne optimalizovaného materiálového toku. Dokovacie stanice sú konštruované stavebnicovo a sú dostupné v rôznych variantoch, napr. ako stanica pre paletový vozík alebo pozemnú stanicu.

3. Zapojenie strojov ľubovoľných výrobcov do materiálového toku

Dokovacie stanice automatizujú prísun a odoberanie materiálu na všetkých pracoviskách vo výrobnom závode.

4. Podpora dodávok materiálu na skupinách pracovísk

Riadenie výroby a dokovacie stanice umožňujú optimálny spôsob práce aj pri zlúčených pracovných oblastiach.

5. Riadenie materiálového toku

Systém riadenia transportu Oseon zabezpečuje plánovanie, riadenie a evidenciu transportov.

6. Napojenie autonómnych transportných vozíkov

Okrem riadenia manuálnych transportov umožňuje otvorené rozhranie autonómnych transportných vozíkov jednoduché zapojenie autonómnych transportných vozíkov nezávislé od výrobcu.

7. Automatizovaný materiálový tok

Dokovacie stanice automatizujú evidencie materiálu a slúžia ako spojovací člen medzi automatizovaným plánovaním, autonómnymi transportnými vozíkmi a ľudskou interakciou.

8. Systém riadenia manuálneho transportu

Okrem plnoautomatizovaných transportov pomocou autonómnych transportných vozíkov dokáže softvér odovzdávať pokyny spolupracovníkom, ktorí ich priamo na mieste zaevidovali pomocou tabletu.

Príklad pracovného postupu: už nie sú žiadne dielce / surový materiál v stroji

Vďaka ucelenému prehľadu chytrého materiálového toku ostáva zachovaný pracovný postup. Tu môžete vidieť, ako jednoducho funguje toto riešenie vnútropodnikovej logistiky.

Dokovacie stanice: miesta skladu s pridanou hodnotou

Dokovacie stanice sú miesta skladu senzoricky prepojené v sieti, ktoré zjednodušujú Vašu vnútropodnikovú logistiku.

Vaše výhody:

 • identifikujú id.č. peliet a hlásia stav späť do systému
 • uľahčujú dodávanie / odoberanie materiálu
 • integrujú ľubovoľné pracoviská, stroje alebo miesta skladu v automatizovaných materiálových tokoch
 • dostupné sú modulárne, napr. ako paletový vozík alebo pozemná stanica

Autonómny materiálový tok vďaka autonómnym transportným vozíkom (FTF)

Preprava materiálu ktorá sa organizuje sama? Čo bolo pred niekoľkými rokmi v sfére vedeckej fantastiky, je súčasťou čoraz väčšieho počtu výrobných závodov. Autonómne transportné vozíky (FTF), v angličtine Automated Guided Vehicles (AGV), sú vďaka senzorom cielene navigované po výrobnom závode. Úplne alebo poloautomatizovane nakladajú alebo vykladajú materiál zo strojov a transportujú hotové diely na expedíciu.

Dobre vedieť: Oseon Vám bude riadiť aj pohyblivé jednotky ako FTF a koordinujete tak celú Vašu vnútropodnikovú logistiku.

Dobre vedieť...

Čo je vnútropodniková logistika?

Pojem vnútropodniková logistika označuje vnútropodnikový tok materiálu a tovaru: Od dodávky materiálu na územie podniku cez výrobu a skladovanie až po moment, kedy hotový produkt opúšťa závod.

Aké úlohy spĺňa vnútropodniková logistika?

Hlavnou úlohou vnútropodnikovej logistiky je tok materiálu v závode. Materiál je dodaný do závodu, prebieha rôznymi výrobnými krokmi a medzitým sa aj skladuje. Pri vyexpedovaní opúšťajú produkty vnútropodnikovú logistiku a sú odovzdávané opäť externej logistike.

Ako sa tvorí autonómny materiálový tok?

Automatizácia je kľúčom k autonómnemu materiálovému toku, nazývanému aj Vnútropodniková logistika 4.0. Výrobné zariadenia dostanú zákazku a sami si vyžiadajú materiál, ktorý je k nej potrebný. Čoraz viac sa kvôli zásobovaniu materiálom koordinujú priamo s autonómnymi transportnými vozíkmi.

História úspechu nášho zákazníka, firmy Dax

"Plošný tok materiálu teraz funguje." Vďaka TruTops Fab Logistics v kombinácii s transportným systémom bez obsluhy firmy Jungheinrich pracuje DAX efektívnejšie.

Prečítať príbeh

Smart Factory Consulting – Nechajte si poradiť!

Pôjdeme s Vami po ceste do budúcnosti prepojenej v sieti Aký potenciál Vám prináša zosieťovanie? Ako môže vyzerať Vaša cesta do zosieťovanej výroby? Nie je podstatné či chcete začať jednoducho, vykonávať zmeny po krokoch alebo sa kompletne pripojiť do siete – s našou ponukou poradenstva nájdete optimálne riešenie pre každú situáciu.

Vyžiadať poradenstvo

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synaptický obrázok ako zobrazenie Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Výrobná dávka 1 ks

Žiadne dve výroby nie sú rovnaké, no jedno majú všetky rovnaké – výrobné dávky klesajú. Zároveň sa čoraz viac skracujú požadované doby dodania. Preto máme špecialistov, ktorí analyzujú procesy priamo na mieste a optimalizujú do takej miery, aby sa oplatila aj výrobná dávka 1 kusu.

Transparentnosť – Už nikdy nestraťte prehľad v Smart Factory

Výroba zajtrajška prepojená sieťou si vyžaduje nové koncepcie internej logistiky, aby ste mali vždy úplný prehľad vo Vašej dielni. Prečítajte si viac o riešeniach firmy TRUMPF, ktoré Vám vytvoria doposiaľ nevídaný prehľad.