Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Zjednodušte si život pri obrábaní plechu

Malé výrobné dávky, mnoho verzií produktov, nároční zákazníci: Na tejto stránke sa pozrieme podrobne na problémy, ktoré komplikujú život Vám ako spracovateľovi plechu – a ako Vám môžeme pomôcť zmeniť to. Až kým Vaša výroba nebude prebiehať tak, ako si to Vy želáte. 

Riešenia inteligentných závodov Smart Factory presne také individuálne ako Vy.

Bez ohľadu na to, či už kráčate veľkými krokmi do budúcnosti Vášho závodu prepojeného v sieti, alebo ešte len stojíte na začiatku, cieľ je jasný: Buďte pripravení na nárast zložitosti a klesajúce výrobné dávky v oblasti obrábania plechu. No aký je najlepší spôsob, ako to urobiť? Spoločne navrhneme Vašu výrobu zajtrajška a premeníme výzvy na šance. Skontaktujte sa hneď s nami!

Vyžiadať poradenstvo
Vedľajší neproduktívny čas
... ktoré môžete produktívnejšie využiť
Podiel vyrezaných dielcov voči surovému materiálu
… ktorý môžete z veľkej miery ušetriť
Čas na vytváranie zbytočných ponúk
… ktorý dokážete premeniť na obrat

Odstránenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov

Tam, kde chýbajú odborníci na zváranie a ohýbanie, ostávajú stáť zákazky. Kvalita a spoľahlivosť dodávok sa stávajú hazardnou hrou. Namiesto strategického rastu sa neustále operatívne zaoberáte núdzovými prípadmi. A okrem toho ešte aj o personálne plánovanie, financie alebo o nákup. Ako sa dostať z tohoto začarovaného kruhu? Zavedením automatizácie pre rutinné práce vytvoríte Vášmu tímu priestor na činnosti pridávajúce hodnotu. Softvér dokáže pomôcť zaškolenému personálu bezpečne obsluhovať stroje. V nasledujúcom odseku nájdete spôsoby, akými je možné odstrániť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. 

Nedostatok odborníkov

Nájsť schopný personál nie je jednoduché. Najmä v oblasti obrábania plechu. Napraviť to môžu automatizované procesy ale aj asistenčné systémy a školenia pre čiastočne zaučený personál. Podporujeme pritom Váš závod službami a podporou na diaľku Remote Support. 

Nedostatok odborníkov

Oseon odbremeňuje

Softvér Oseon a Smart Material Flow podporujú užívateľov spôsobom špecifickým pre dané úlohy a prispievajú k vytváraniu prehľadu v závode.

Technologický obrázok, stroje a systémy
Nedostatok odborníkov

Portfólio strojov

Vzájomne vyladené výrobné riešenia zaručujú konštantne vysokú kvalitu, nezávisle od personálu obsluhy. 

Nedostatok odborníkov

Automatizácia

Využite našu ponuku poradenstva v oblasti automatizácie a nárastu produktivity – pre závody každej veľkosti.  

Nedostatok odborníkov

Integrované know-how

Digitálne návody a uložené tabuľky parametrov uľahčujú prácu na strojoch. 

TRUMPF Services školenia Keyvisual
Nedostatok odborníkov

Školenia

Program školení firmy TRUMPF Vám pomáha vyrábať vo vysokej kvalite aj s nezaškoleným personálom. 

Nedostatok odborníkov

Miesto pre stroj TRUMPF
VS.
Zavrieť

Malé výrobné dávky

Malé výrobné dávky spôsobujú spracovateľom plechu veľké problémy: odpad, početnosť chýb a časová náročnosť sú príliš vysoké. Aby bola výroba ekonomická, musia sa preveriť aj prípravné a následné procesy. Cieľ: Rýchlejší priebeh zákaziek, výroba aj malých počtov kusov vo vysokej kvalite – keď to podčiarkneme, práca musí aj prinášať zisk. Veľmi často chýba prehľad o stave zákaziek a vyťaženie strojov. Takto je veľmi ťažké rýchlo vytvárať ponuky na výrobu 1 kusa špecificky pre daného zákazníka. To, čo pomáha, je zapojenie výroby do systému ERP (plánovanie podnikových zdrojov). Softvérová podpora uľahčuje samotné organizovanie vo výrobnom závode a skracuje doby programovania. Prečítajte si viac o tom, ako dostanete krok za krokom pod kontrolu aj malé výrobné dávky. 

Malé výrobné dávky

Ako keby neboli dosť náročné výrobné dávky po 1 kuse, vyostrujú konkurenčnú súťaž aj online trhoviská. Ako môžete napriek tomu ponúkať so ziskom? Pomáha pri tom chytrý materiálový tok, automatizované výrobné procesy a efektívna vnútropodniková logistika.

Malé výrobné dávky

Oseon & Smart Material Flow

Už sa nestratí žiaden dielec ani zákazka: Vďaka materiálovému toku prepojenému v sieti máte automatickú evidenciu dielcov a vždy viete, kde sa nachádzajú. 

Malé výrobné dávky

Portfólio automatizácie

Stavebnicové automatizačné komponenty Vám pomáhajú vyrovnávať kolísanie konjunktúry a hospodárne vyrábať. 

Malé výrobné dávky

Jednoduché plánovanie výroby

Spoľahnite sa na výrobný plán, ktorý jedným kliknutím optimalizuje sériovú výrobu, jednotlivé zákazky a termíny dodania. 

TruTops Boost Key Visual
Malé výrobné dávky

TruTops Boost

Konštrukčný a programovací softvér maximalizuje vďaka LeanNest a spotrebovaniu zvyšku tabule využitie Vášho materiálu. 

Malé výrobné dávky

Sorting Guide

Pomocou  Sorting Guide sa urýchli triedenie a  predíde sa vzniku chýb – dielce sa rýchlejšie zaevidujú a Váš stroj môže bez problémov pokračovať v rezaní. 

K produktu

Malé výrobné dávky

Miesto pre stroj TRUMPF
VS.
Zavrieť

Chýbajúce možnosti financovania

Kto chce rásť, musí investovať. No cesta k úveru je často zdĺhavá. Tu sa ponúka možnosť financovania s nami ako výrobcom: jednoduché schválenie úveru, dlhšie doby jeho splatnosti a bezpečnosť plánovania idú ruka v ruke. Pretože aj my sami sme spracovateľmi plechu a poznáme Váš trh. Ak Vás Vaša banka odmietne, pretože je situácia so zákazkami neistá alebo sa počiatočné investície zdajú byť privysoké, skontaktujte sa s nami. Či už leasing alebo kúpa: TRUMPF Bank Vás podporí v dobrých ale aj v zlých časoch. Preto ponúkame napríklad sezónne modely splátok alebo splácanie podľa vyťaženia. V nasledujúcom sme pre Vás zostavili niektoré možnosti financovania. 

Chýbajúce možnosti financovania

Kolísajúce objemy zákaziek, rastúce náklady na materiál a skladovanie – domáca banka reaguje zdržanlivo. TRUMPF Bank je spoľahlivým partnerom z Vášho odvetvia. Poskytuje väčšiu voľnosť, napr. sezónne splátky alebo zníženie splátok. 

Key visual of TRUMPF Services Financing
Chýbajúce možnosti financovania

Financovanie od dodávateľa stroja

TRUMPF Bank Vám predloží finančný plán vhodne zostavený pre Vašu situáciu. Ktorý napríklad začína nízkymi splátkami, pokým sa Vaša prevádzka nerozbehne. 

TRUMPF Services Použité stroje Keyvisual
Chýbajúce možnosti financovania

Vrátenie používaných strojov

Vezmeme ako protihodnotu používané stroje TRUMPF. Vyznáme sa v odvetví a tak ponúkame atraktívne zvyškové hodnoty – prináša to istotu. 

Chýbajúce možnosti financovania

Pay per Part

Dostanete od nás nové zariadenie TruLaser Center 7030 spolu s kalkuláciou a programovaním – zaplatíte len za vyrobený dielec. 

K produktu
Ukazovateľ na dotykovej plôške
Chýbajúce možnosti financovania

Leasing

S nami prefinancujete kdekoľvek na svete stroje, sklad, služby alebo softvér. Keďže sme súčasťou odvetvia, dokážeme lepšie posúdiť zostatkové riziko ako "bežná" banka. 

Mobilné zariadenie, tablet zobrazuje niektoré tabuľky
Chýbajúce možnosti financovania

Rýchle schválenie úveru

Financovať s nami znamená: Bezchybný priebeh a rýchlejšie schválenie úveru. Verní heslu: Od stredne veľkého podniku pre stredne veľký podnik. 

Chýbajúce možnosti financovania

Miesto pre stroj TRUMPF
VS.
Zavrieť

Riešenia inteligentných závodov Smart Factory presne také individuálne ako Vy.

Bez ohľadu na to, či už kráčate veľkými krokmi do budúcnosti Vášho závodu prepojeného v sieti, alebo ešte len stojíte na začiatku, cieľ je jasný: Buďte pripravení na nárast zložitosti a klesajúce výrobné dávky v oblasti obrábania plechu. No aký je najlepší spôsob, ako to urobiť? Spoločne navrhneme Vašu výrobu zajtrajška a premeníme výzvy na šance. Skontaktujte sa hneď s nami!

Vyžiadať poradenstvo

Chýbajúci prehľad a efektivita

Aký je stav zákaziek? Kde sa nachádzajú dielce? Ako je to s vyťažením? Všetky tieto otázky dennodenne stoja čas a tým znižujú zisk. Nemôžete ani presne naplánovať Vaše jestvujúce zdroje ani presne zodpovedať otázky zákazníkov o stave ich zákazky. Spolu so skracujúcimi sa dobami dodania klesá Vaša vyťaženosť a efektivita. No dá sa to aj inak: Vďaka prehľadnému plánovaniu výroby máte neustále prehľad o všetkých otvorených zákazkách a o Vašom vyťažení. Čísla nahradia odhady od brucha a na základe nich využijete Vaše zdroje najlepšie ako sa dá. Výsledok: Lepšie ceny a vyšší zisk. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

Hľadanie materiálu, ručné osadzovanie a triedenie, vybavovanie papierov – často sú to nepotrebné alebo manuálne práce, ktoré spôsobujú časové straty a nižšie výrobné dávky. Vneste si pomocou digitálnej podpory prehľad do závodu – aby ste efektívnejšie využívali ľudí, stroje a materiál.

Chýbajúci prehľad a efektivita

Smart Factory Consulting

Špecialisti Vám pomôžu optimalizovať výrobné procesy a tok tovaru, aby ste z nich vyťažili maximum. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

Oseon, plánovanie výroby

Stresy z jednoúčelových zákaziek a krátkych dodacích termínov sú minulosťou: Pomocou Oseon-u flexibilne zaradíte expresné zákazky bez toho, aby ste tým nabúrali celkový plán. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

Šikovný materiálový tok

Vďaka prehľadnému materiálovému toku si ušetríte činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu a zefektívnite Vašu výrobu. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

TRUMPF Tracking Technologies

Vďaka lokalizácii v reálnom čase je časovo náročné hľadanie minulosťou – univerzálne a flexibilne na všetkých zariadeniach vďaka otvorenému štandardu omlox. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

Oseon, riadenie výroby

Digitálne riadenie výroby Vám pomáha maximálne využiť všetky zdroje vo výrobnom závode. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

viewport test images /w Retina support
VS.
Zavrieť

Vysoké náklady na materiál

Materiál viaže vysoký kapitál. Vysoké nákupné ceny a nedostatočná kapacita skladu obmedzujú Vaše pôsobenie. Kapitálovo silné online trhoviská okrem toho stláčajú ceny na trhu. No jestvujú možnosti ako tomu odolávať. Napríklad tým, že šikovne rozšírite Vaše skladovacie priestory, aby ste mohli výhodnejšie nakupovať a vyrovnať sa tak nedostatku materiálu. Získaním prehľadu o zákazkách a stavoch zásob. Využitím materiálových úverov. Zvýšením počtu zhodných dielcov a znížením nákladov na výrobu pomocou inteligentných funkcií. Radi Vám poradíme s týmito ale aj inými riešeniami. 

Vysoké náklady na materiál

Vďaka problémom s dodávkami a kolísajúcim cenám surovín a energie sú kalkulácie a plánovanie hazardnou hrou. V najhoršom prípade hrozia straty. Svoje postavenie môžete vylepšiť lepšou kapacitou skladu a flexibilnými kreditmi na materiál. 

Vysoké náklady na materiál

Prehľad vo výrobnom závode

Neplytvajte: Pomocou inteligentných asistenčných systémov zvýšite podiel zhodných dielcov a cenovo efektívne zorganizujete Váš výrobný závod. 

Vysoké náklady na materiál

Automatizovaný sklad

Rozšírte Váš sklad a používajte evidenciu materiálu s riadením výroby softvérom Oseon – pre vytvorenie prehľadu a zníženie nákladov na výrobu dielcov. 

TruTops Calculate
Vysoké náklady na materiál

TruTops Calculate

Pomocou softvéru si vypočítajte čas a náklady na celú výrobu – zjednoduší Vám to vystavovanie cenových ponúk a analýzu nákladov. 

Vysoké náklady na materiál

Financovanie nákupu

Zabezpečte si finančné prostriedky v TRUMPF Bank, aby ste mohli v priaznivých situáciách naplniť Váš sklad. 

Vysoké náklady na materiál

Pay per Part

Pomocou modelu Pay per Part a zariadenia TruLaser 7030 sa nastavia Vaše náklady podľa Vášho vyťaženia: Získate finančnú voľnosť a už pred spustením výroby spoznáte presnú cenu za dielec. 

K produktu

Vysoké náklady na materiál

viewport test images /w Retina support
VS.
Zavrieť

Vysoké nároky zákazníkov

Vaši zákazníci očakávajú už od 1 objednaného kusa hladký priebeh, informácie v reálnom čase a klesajúce náklady. Vy si naproti tomu želáte vyšší zisk, väčšie výrobné dávky a väčší priestor pri kalkuláciách. Ako dosiahnete situáciu kde sú obe strany spokojné? Pomáhajú pri tom cenovo úsporné procesy pri všetkých výrobných dávkach, prehľad o vyťaženosti a procesoch ale aj automatizácia, ktorá znižuje náklady. Ak máte stále správne informácie v správnom čase, odpadajú časové straty spôsobené hľadaním a prerušovaním prác. Ak skrátite prípravné a následné procesy, zvýšia sa tým Vaše výrobné kapacity. A lepšie možnosti kalkulácií Vám otvoria priestor pri zostavovaní cien. Objavte možnosti: 

Vysoké nároky zákazníkov

Online obchodovanie prevýšilo očakávania mnohých zákazníkov. Požadujú výhodné ceny, okamžité odpovede a neustály digitálny informačný tok. Pomáhame Vám vhodnými službami a produktmi krok za krokom spĺňať tieto požiadavky. 

TRUMPF Oseon Keyvisual
Vysoké nároky zákazníkov

Oseon, riadenie výroby

Zvýšte si prehľad a Vašu konkurencieschopnosť pomocou digitalizovaných procesov a plynulého informačného toku. 

Vysoké nároky zákazníkov

Rentabilita už od 1 vyrobeného kusa

Vďaka jednoduchému programovaniu, nastavovacím plánom, asistenčným systémom pre operátorov strojov a technologickým tabuľkám je hneď prvý dielec bezchybný. 

Vysoké nároky zákazníkov

Smart Factory Consulting

Jednoducho začať, postupne upravovať alebo kompletne zapojiť do siete: Sprevádzame Váš vývoj na Vašej úrovni a so zmyslom pre proporcie. 

Vysoké nároky zákazníkov

ScaleNC & Optimate

Zníženie výrobných nákladov pri obrábaní plechu alebo programovanie stroja ako služba cez cloud: Takto podporujú dcérske spoločnosti TRUMPF ScaleNC a Optimate predovšetkým malé a stredne veľké podniky.

TruTops Boost Key Visual
Vysoké nároky zákazníkov

TruTops Boost

Konštrukčný a programovací softvér TruTops Boost s uloženými technologickými tabuľkami pomáha zvýšiť Váš podiel zhodných dielcov a znížiť mieri zapojenia operátorov.  

Vysoké nároky zákazníkov

viewport test images /w Retina support
VS.
Zavrieť
 

Vaše problémy – naše riešenia

Väčšia produkcia? Pri rovnakom nasadení.

Stále niečo hľadáte? Všetko nájdete pomocou lokalizácie naživo.

Súrna zákazka je kameňom úrazu? Rýchla úprava výrobného plánu.

Strata prehľadu? Dajte všetko na poriadok.

Všetko pod kontrolou? Vždy a všade.