Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Bodové a kontinuálne zváranie

Technologický obrázok, stroje na zváranie laserom

Laserové zváranie umožňuje spájanie jednotlivými laserovými pulzmi alebo v prevádzke s trvalým signálom. Geometria zvaru popisuje, ako sa navzájom stretli hrany spájacích prvkov. Môžu sa napríklad vzájomne prekryť alebo sa navzájom dotknúť na tupo. Je zvar pretiahnutý alebo pozostáva z jednotlivých zvarových bodov? Pozostáva zvar z viacerých krátkych pásov alebo z malých krúžkov? Pre rozhodnutie o druhu zvaru platí: Musí dosiahnuť požadovanú pevnosť a nesmie vniesť príliš veľa tepla do konštrukčnej časti.

Rozdielne druhy zvarov vyžadujú rozdielne druhy prevádzky zdroja laserových lúčov.

Prevádzka s trvalým signálom
V tomto druhu prevádzky je aktívne médium kontinuálne budené a vytvára nepretržitý laserový lúč.

Pulzová prevádzka

V pulzovej prevádzke naopak nie je médium kontinuálne budené, ale v pulzoch. Médium emituje časovo prerušovaný laserový lúč. Dôležité parametre pre opracovanie materiálu sú pritom trvanie a energia takéhoto laserového pulzu ako aj frekvencia pulzu.

Produkty

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt