You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Skenerové zváranie | TRUMPF

Skenerové zváranie – Vysoko produktívne opracovanie bez vedľajších časov

Skenerové zváranie dnes umožňujú vysoko produktívne a flexibilné koncepty zariadení, ktoré robia zváranie v sériovej výrobe rýchlejšie, presnejšie a tým hospodárnejšie ako tradičné spôsoby zvárania.

Scannerschweißen mit Hilfe von CalibrationLine

Pri skenerovom zváraní prebieha vedenie laserového lúča cez pohyblivé zrkadlá [1]. Lúč je vedený cez zmeny uhlov zrkadiel [4]. Vzniká opracovacie pole [3], v ktorom je možné vysokodynamicky a presne zvárať. Veľkosť poľa závisí od pracovného odstupu a vychyľovacieho uhla.Rýchlosť opracovania a veľkosť priemeru ohniska na obrobku závisí od vlastností zobrazenia optiky, uhla dopadu lúča, kvality laserového lúča a materiálu.Pohybom dodatočného systému šošoviek [2] je možné ohniskový bod mimoriadne dynamicky posúvať aj v smere Z, aby sa mohli úplne opracúvať trojrozmerné konštrukčné časti bez pohybu opracovacej hlavy alebo konštrukčnej časti.Vďaka veľmi rýchlym posuvným pohybom takmer úplne odpadajú vedľajšie časy a laserový prístroj môže vyrábať takmer 100 % svojho disponibilného výrobného času.

Scannerschweißen einer Automobiltür mit der Programmierbaren Fokussieroptik PFO 33

Počas zvárania môže byť skenerová optika okrem toho vedená cez obrobok v spojení s robotom. Tento "lietajúci" pohyb vytvoril pojem "Welding-on-the-fly": Robot a skenerová optika v reálnom čase navzájom synchronizujú svoje pohyby. Použitie robota výrazne zvyšuje pracovný priestor a umožňuje skutočné trojrozmerné opracovanie konštrukčnej časti.Pre programovanie PFO je možné použiť pohodlný editor, ktorý dokáže konštruovať a ukladať zvárané tvary na obrobku.Ako zdroj lúčov sa používa vysokovýkonný diskový laser s vysokou kvalitou lúča. Jeden alebo viac flexibilných káblov laserového svetla vedú pritom laserové svetlo od laserového prístroja k opracovacím staniciam.

Produkty