Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Skenerové zváranie – vysoko produktívne obrábanie bez vedľajších časov

Skenerové zváranie umožňuje dnes vytvárať vysoko produktívne a flexibilné koncepcie zariadení, vďaka ktorým je zváranie v sériovej výrobe rýchlejšie, presnejšie a teda aj hospodárnejšie ako bežné procesy zvárania.

Skenerové zváranie za pomoci CalibrationLine

Pri skenerovom zváraní je lúč vedený pomocou pohyblivých zrkadiel. Lúč je vedený zmenami uhla zrkadiel. Vzniká pole obrábania, v ktorom je možné vysoko dynamicky a presne zvárať. Veľkosť poľa je závislá od pracovnej vzdialenosti a od uhla vychýlenia.

Rýchlosť obrábania a veľkosť priemeru ohniska na obrobku sú závislé od vlastností zobrazovania optiky, uhla dopadu lúča, kvality laserového lúča a od materiálu.

Vďaka pohybu prídavného systému šošoviek je možné mimoriadne dynamicky presúvať bod ohniska aj v smere osi Z, aby tak bolo možné úplne obrábať trojrozmerné obrobky bez nutnosti pohybu obrábacej hlavy alebo obrobku.

Pomocou veľmi rýchlych pohybov takmer úplne odpadajú vedľajšie neproduktívne časy a laserové zariadenie môže produkovať takmer počas 100 percent dostupného výrobného času.

Skenerové zváranie dverí automobilu s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO 33

Optický skener sa okrem toho môže počas zvárania pohybovať okolo obrobku v spojení s robotom. Tento "lietajúci" pohyb vytvoril pojem "welding-on-the-fly" (priebežné zváranie): Robot a optický skener majú svoje pohyby vzájomne zosynchronizované v reálnom čase. Využitie robota výrazne zväčšuje pracovný priestor a umožňuje skutočné trojrozmerné obrábanie komponentov.

Na programovanie programovateľnej zaostrovacej optiky PFO je možné využiť komfortný editor, ktorý dokáže konštruovať zvárané tvary na obrobku a ukladať ich.

Ako zdroje lúča sa používajú vysoko výkonné diskové lasery s vysokou kvalitu lúča. Jeden alebo viacero flexibilných optických káblov pri tom vedú laserové svetlo z laserového zariadenia k obrábacím staniciam.

Produkty

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt