Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF aplikácia pre zváranie, BrightLineWeld

Výzva: Prskance pri zváraní laserom

Sotva sa nájde nástroj, ktorý je tak univerzálne použiteľný ako laser - aj pri vytváraní meter dlhých švov hĺbkového zvárania. Pri hĺbkovom zváraní sú potrebné veľmi vysoké hustoty výkonu, približne 1 megawatt na centimeter štvorcový.

Za určitých okolností to môže viesť z dôvodu vysokého prívodu tepla a tvorby pár k tvorbe prskancov. Ovplyvní sa tým kvalita zvaru prípadne budú nutné časovo náročné a nákladné manuálne úpravy. TRUMPF na tento problém našiel vhodné riešenie vo forme doplnkovej výbavy BrightLine Weld.

Prečo vznikajú pri hĺbkovom zváraní prskance?

TRUMPF zváranie laserom bez bright line weld, schéma

Laserový lúč nahrieva materiál až po jeho odparovanie. Unikajúce kovové výpary dávajú do pohybu a urýchľujú taveninu - pri príliš vysokom zrýchlení sa zo zadnej steny uvoľňujú z otvoru prskance.

Vo zvarovom šve pri tom dochádza k vyvrhnutiu materiálu a na vytvorenie zvarového švu neostáva naviac dostatok materiálu.

Vplyv na výsledok zvárania a na proces zvárania

Celkovo sa zhoršuje nie len kvalita švu, predlžuje sa ale aj cenný čas strávený naviac: Prskance sa môžu zachytiť na samotnom dielci, na stroji alebo na zaostrovacej optike, tie všetky sa musia následne opracovať alebo vyčistiť. Prestoje strojov ako aj častejšia výmena ochranných skiel optiky okrem toho takisto zvyšujú náklady, ktoré narastajú vďaka väčšiemu množstvu odpadu z dôvodu nedostatočnej kvality zvarových spojov.

Riešenie: BrightLine Weld pre Váš diskový laser TruDisk

TRUMPF 2v1 optický kábel pre zváranie laserom

Vďaka patentovanej technológii TRUMPF BrightLine Weld dokážete zvárať takmer bez prskancov strusky materiály ako konštrukčná oceľ, nerez alebo dokonca aj meď a hliník.

Ako to však funguje presne? Náš patentovaný TRUMPF optický kábel (LLK) 2v1 má vnútorné a vonkajšie jadro vlákna. Vďaka tomu je možné flexibilne rozdeliť výkon lasera v rámci lasera do jadra, koaxiálu optického kábla 2v1 a na optimum špecifické pre danú aplikáciu. Takto je možné v závislosti od materiálu optimálne nastaviť rozloženie výkonu pre dosiahnutie požadovaného výsledku.

Zváranie pomocou BrightLine Weld

TRUMPF aplikácia zvárania laserom s brightlineweld

Vďaka prídavnému koaxiálnemu lúču sa zväčší parný kanál a kovové pary tak môžu ľahšie unikať. Roztavený kov zrýchlený smerom k povrchu je teraz odvádzaný koaxiálnym lúčom smerom k tavenine a tak nevznikajú žiadne prskance.

Vaše výhody

Najvyššia kvalita

Spoľahnite sa vďaka BrightLine Weld na zvarové spoje vysokej kvality, ktoré garantujú vysokú pevnosť a nemajú žiadne póry, prepadnuté zvary, trhliny ani krátery na konci zvaru.

Vyššia produktivita

Vďaka vyšším rýchlostiam posunu budete pracovať vysoko produktívne – pri konštantnej kvalite švu.

Nižšie prevádzkové náklady

Vďaka menšiemu znečisteniu budete profitovať z kratších prestojov stroja, nižšej potreby následných úprav dielov, menšieho množstva odpadu a vysokej odolnosti ochranného skla

Pripojovací optický kábel

Keďže sa optický kábel dá odpojiť, je možné ho jednoducho vymeniť. Takto je možné skrátiť prestoje stroja na minimum.

Maximálna flexibilita aplikácií

Pomocou BrightLine Weld je možné zvárať stopercentným výkonu lasera v stredovom vlákne a koaxiálnom vlákne. Možné je flexibilné rozdelenie výkonu lasera medzi stredovým a koaxiálnym vláknom.

Aplikácie s výbavou BrightLine Weld

TRUMPF aplikácia zvárania komponentov hnacej sústavy laserom

Výroba komponentov hnacej sústavy

TRUMPF technológia BrightLine Weld má mnoho výhod v oblasti výroby hnacích sústav, napríklad pri zváraní prevodových kolies laserom. Môžu sa zvárať výrazne vyššou rýchlosťou pri rovnakej hĺbke prevarenia.

Welding of hairpins during production in the electromobility field

Zváranie bodov spojenia (hairpin)

Body spojenia "hairpin" sú medené vodiče s obdĺžnikovým prierezom, ktoré sa vkladajú do drážok elektroplechov elektromotorov a zvárajú sa na čelnej strane. Lasery TRUMPF zvárajú body spojenia v najvyššej kvalite, takmer bez prskancov a bez pórov.

TRUMPF aplikácia, zváranie hliníka

Zváranie hliníkových telies batérií

Keďže sú komponenty batérií elektromobilov veľmi citlivé, proces zvárania by mal pokiaľ možno čo najmenej ovplyvňovať okolitý materiál. Na to sa mimoriadne hodí zváranie laserom ktoré nevytvára prskance s doplnkovou výbavou BrightLine Weld. Vysoké rýchlosti posunu pritom minimalizujú prívod tepla.

TRUMPF application copper components

Spájanie medených komponentov

Pomocou laserov TruDisk a doplnkovej výbavy BrightLine Weld je možné zvárať meď mimoriadne stabilne a takmer bez prskancov. Splnené sú najvyššie nároky na kvalitu tak zvarového spoja ako aj zváraného obrobku, najmä v oblasti výroby elektromobilov.

TRUMPF aplikácia zvárania aluminum 6000 laserom

Zváranie kútových zvarov zliatin Aluminium 6000

Na rozdiel od rozmietania frekvencie je teraz pomocou BrightLineWeld možné vysokou rýchlosťou a bez tvorby trhlín vzniknutých teplom lineárne zvárať kútové zvary AL 6000 pre karosárske aplikácie.

Prevarenie nereze

Pomocou technológie BrightLine Weld je možné zvárať aj rúry a profily s vysokou kvalitou zvaru a vysokou produktivitou.

BrightLine Weld - Zváranie bez prskancov strusky
BrightLine Weld - Zváranie bez prskancov strusky

Kompletný balík od firmy TRUMPF

TRUMPF zváranie laserom brightline weld, konzultácie

TRUMPF technológia BrightLine Weld pozostáva z diskového lasera TruDisk novej generácie, doplnkovej výbavy BrightLine Weld, patentovaného optického kábla TRUMPF 2v1 ako aj štandardnej zaostrovacej optiky série BEO alebo PFO. Vo firme TRUMPF tak dostanete všetko z prvej ruky a v prípade potreby môžete doplniť doplnkovú výbavu BrightLine Weld neskôr, priamo vo výrobe. 

Pri podpore aplikačných špecialistov firmy TRUMPF môžeme spolu s Vami individuálne vypracovať potrebné parametre v našom laserovom aplikačnom centre (LAC) a presne prispôsobiť podľa Vašej aplikácie.

Zaujímate sa o vysoko kvalitné výsledky zvárania pomocou BrightLineWeld?

Chceli by ste viac informácií o téme zvárania laserom s BrightLine Weld? Naši odborníci Vám radi poradia pri Vašich individuálnych aplikáciách.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Konštrukcia optiky TruDisk
Diskový laser

Od vytvárania otvorov veľkosti priemeru vlasu až po zvary panelov lodí: Diskové lasery firmy TRUMPF presviedčajú vďaka desiatke tisícov inštalácií po celom svete najvyššou kvalitou konštrukčných častí a spoľahlivosťou laserov.