You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruMicro Mark | TRUMPF
TruMicro Mark- jednoducho flexibilné
TruMicro Mark- jednoducho flexibilné
Označovací laser

TruMicroMark 2000

Jednoducho flexibilné

Kompletné riešenie pre popisovanie pomocou ultra krátkych pulzov.

Hľadáte popisovaciu jednotku pre popisovanie laserom s ultra krátkymi pulzmi? TruMicro Mark 2000 je v takom prípade ideálna voľba. Prvé kompletné riešenie v jednej popisovacej stanici na kľúč, pre laser s ultra krátkymi pulzmi obsahuje okrem lasera aj skener, chladič a softvér. Pri špičkových výkonoch pulzu 0,5 MW je produktívne pri studenom obrábaní materiálu už pri nízkych priemerných výkonoch. Systém boduje maximálnou stabilitou procesu a sledovanou energiou pulzu pri každom jednom pulze. Technológia Multipuls umožňuje individuálne nastavenie počtu a vzájomnej vzdialenosti pulzov vo voľne konfigurovateľných poradiach pulzov. Preto je možné TruMicro Mark 2000 použiť aj na iné aplikácie v rámci studeného obrábania.

Presná práca

Vysoká kvalita lúča pre absolútnu presnosť

100 % na mieru ušité pulzy

Ultra rýchly modulátor výkonu udržuje výkon a energiu pulzu presne v jednej úrovni.

Skvelý nástup

Pomocou ultra krátkych pulzov budete popisovať aj vysoko zrkadliace sa povrchy.

Špecialista na medicínsku techniku

Pomocou zariadenia TruMicro Mark 2000 popisujete implantáty a chirurgické nástroje odolne voči korózii.

Čierne popisovanie (Black Marking)

Vytvorte hlboko čierny popis odolný voči korózii s extrémnymi výkonmi špičky pulzu.

Šetrí povrch materiálu

Popisujte pochrómované plasty bez zmeny vrstvy polyméru.

Plný výkon

100 % stredného výkonu aj pri jednotlivých pulzoch vďaka sledovanej technológii vláken

Studené obrábanie pomocou TruMicro Mark Série 2000
Žiaden alebo cielený prívod tepla

Pomocou niekoľkých piko a femtosekundových pulzov lasera je možné efektívne obrábať materiály prakticky bez tepelného a mechanického ovplyvnenia. Pulz lasera – a tým aj trvanie prísunu energie – pritom musí byť dostatočne krátky, aby sa predišlo vyrovnávaniu teploty medzi elektrónmi a príslušnými atómami. Materiál sa odparí náhle. Teplo sa nedostane do okolitého materiálu, predíde sa tvorbe trhlín spôsobených pnutím od tepla. Hovoríme o "studenom obrábaní". Pre kovy a mnoho ďalších materiálov je ideálne trvanie pulzu na tento účel od 1 do 10 ps.

Black Marking eloxovaného hliníka

Čierne popisovanie (Black Marking)

Pri popisovaní laserom je na materiáloch možné dosiahnuť farebnú zmenu až do tmavej čiernej – takzvané čierne popisovanie (Black Marking). Ultrakrátke pulzy lasera počas obrábania neprivádzajú do materiálu takmer žiadne teplo. Podiel voľného chrómu v nerezovom materiáli tak ostane dostatočne vysoký na vytvorenie ochrannej vrstvy oxidu chrómu na povrchu – popis na nerezovom materiáli tak bude odolný voči korózii. Čierne popisovanie (Black Marking) je preto obzvlášť vhodné na splnenie povinnosti popisovania v medicínskej technike.

Pinzeta popísaná laserom

Popisovanie laserom v medicínskej technike

Možnosť spätného odsledovania je pri výrobe produktov medicínskej techniky mimoriadne dôležitá, preto má veľký význam strojom čitateľný popis. So zariadením TruMicro Mark 2000 nie sú typu a tvaru popisovania kladené žiadne hranice: označovanie produktov zodpovedajúce UDI vytvorené jasným textom a čiarovým alebo QR kódom za účelom spätného odsledovania výroby, mikro popisovanie vo veľkosti niekoľkých stotín milimetra alebo jemné grafiky v najvyššej kvalite.

-/-
Obrázok produktu TruTops Mark

TruTops Mark

Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie pomocou TruMicro Mark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.

S užitočnými doplnkovými výbavami budete na vašom zariadení TruMicro Mark pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.

Mnohorakosť prípojok – pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruMicro do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt