Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF TruMarkStation 7000, obrázok produktu
TRUMPF TruMarkStation 7000, obrázok produktu
Označovací laser

TruMicro Mark 2000

Jednoducho flexibilné

Kompletné riešenie pre popisovanie pomocou ultra krátkych pulzov

Hľadáte popisovaciu jednotku pre popisovanie laserom s ultra krátkymi pulzmi? TruMicro Mark 2000 je v takom prípade ideálna voľba. Prvé kompletné riešenie v jednej popisovacej stanici na kľúč, pre laser s ultra krátkymi pulzmi obsahuje okrem lasera aj skener, chladič, softvér a spracovanie obrazu. Systém boduje maximálnou stabilitou procesu vďaka regulácii výkonu lasera ako aj sledovanou energiou pulzu pri každom jednom pulze. Technológia Multipuls umožňuje individuálne nastavenie počtu a vzájomnej vzdialenosti pulzov vo voľne konfigurovateľných poradiach pulzov. Preto je možné TruMicro Mark 2000 použiť aj na iné aplikácie v rámci studeného obrábania.

Čierne popisovanie (Black Marking)

Vytvorte sýto čierny popis odolný voči korózii s extrémnymi výkonmi špičky pulzu a ultra krátkym laserovým pulzom v oblasti piko a femtosekúnd.

Špecialista na medicínsku techniku

Pomocou zariadenia TruMicro Mark 2000 popisujete implantáty a chirurgické nástroje odolne voči korózii. Vďaka našej technológii ultra krátkych pulzov je možné popisovať aj medicínske plasty ako UHMWPE, ktoré je ťažké popisovať.

100 % na mieru ušité pulzy

Ultra rýchly modulátor výkonu udržuje výkon a energiu pulzu presne v jednej úrovni.

Presná práca

Vysoká kvalita lúča pre absolútnu presnosť

Šetrí povrch materiálu

Popisujte pochrómované plasty bez zmeny vrstvy polyméru.

Skvelý nástup

Pomocou ultra krátkych pulzov budete popisovať aj vysoko zrkadliace sa povrchy.

Laserom popísaný kód UDI na lekárskom kladivku, TRUMPF čierne popisovanie pomocou popisovacieho lasera TruMark

Vďaka svojim ultra krátkym pulzom lasera je TruMicro Mark ideálnym partnerom na popisovanie kódov UDI vo vysokej kvalite. Vďaka procesu čierneho popisovania je kód odolný voči korózii a dobre čitateľný aj pri zhoršených svetelných podmienkach na operačnej sále.

Studené obrábanie pomocou TruMicro Mark Série 2000
Žiaden alebo cielený prívod tepla

Pomocou niekoľkých piko a femtosekundových pulzov lasera je možné efektívne obrábať materiály prakticky bez tepelného a mechanického ovplyvnenia. Pulz lasera – a tým aj trvanie prísunu energie – pritom musí byť dostatočne krátky, aby sa predišlo vyrovnávaniu teploty medzi elektrónmi a príslušnými atómami. Materiál sa odparí náhle. Teplo sa nedostane do okolitého materiálu, predíde sa tvorbe trhlín spôsobených pnutím od tepla. Hovoríme o "studenom obrábaní".

Limitovaná edícia gravírovania hodiniek Junghans

Limitované hodinky Meister S Chronoscope Platin Edition 160 od výrobcu hodiniek Junghans zrýchli pulz fanúšikov hodiniek z celého sveta. Do predaja sa dostane len dvanásť exemplárov. Gravírovanie edície spolu s číslom limitovanej série vytvoril laser TruMicro Mark 2030 v zariadení TruMark Station 7000 do vysoko kvalitnej platiny.

Black Marking eloxovaného hliníka

Čierne popisovanie (Black Marking)

Pri popisovaní laserom je na materiáloch možné dosiahnuť farebnú zmenu až do tmavej čiernej – takzvané čierne popisovanie (Black Marking). Ultrakrátke pulzy lasera počas obrábania neprivádzajú do materiálu takmer žiadne teplo. Podiel voľného chrómu v nerezovom materiáli tak ostane dostatočne vysoký na vytvorenie ochrannej vrstvy oxidu chrómu na povrchu – popis na nerezovom materiáli tak bude odolný voči korózii. Čierne popisovanie (Black Marking) je preto obzvlášť vhodné na splnenie povinnosti popisovania v medicínskej technike.

Popisovanie UDI

Popisovanie laserom v medicínskej technike

Možnosť spätného odsledovania je pri výrobe produktov medicínskej techniky mimoriadne dôležitá, preto má veľký význam strojom čitateľný popis. So zariadením TruMicro Mark 2000 nie sú typu a tvaru popisovania kladené žiadne hranice: označovanie produktov zodpovedajúce UDI vytvorené jasným textom a čiarovým alebo QR kódom za účelom spätného odsledovania výroby, mikro popisovanie vo veľkosti niekoľkých stotín milimetra alebo jemné grafiky v najvyššej kvalite.

TruMicro Mark 2030
Konštrukcia  
Rozmery napájacej skrinky (Š x V x H) 600 mm x 1225 mm x 825 mm
Rozmery pracovnej stanice (Š x V x H) 860 mm x 2000 mm x 1312 mm
Rozmery laserovej hlavy so skenerom (Š x V x H) 838,5 mm x 375 mm x 180 mm
Laserové parametre  
Stredný výstupný výkon 20 W
Kvalita lúča (M²) < 1,3
Vlnová dĺžka 1030 nm
Trvanie impulzu 900 fs , 20 ps, 400 fs - 20 ps (variabilné)
Max. energia pulzu 20 µJ , 100 µJ
Max. miera opakovania 1000 kHz , alternatívne 2000 kHz
Obrázok produktu TruTops Mark

TruTops Mark

Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie pomocou TruMicro Mark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.

S užitočnými doplnkovými výbavami budete na vašom zariadení TruMicro Mark pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.

Pilotný laser lasera TruMark
Pilotný laser

Pomocou pilotného lasera sa pomocou laserovej diódy s viditeľným červeným svetlom simuluje obraz popisu. Vytvoríte si tak predstavu o výsledku popisovania a môžete ešte jednoduchšie umiestniť obrábaný dielec v poli popisovania.

Spracovanie obrazu pre aplikácie popisovania
Spracovanie obrazu

Pomocou spracovania obrazu VisionLine 3 prispejete k lepšiemu zabezpečeniu kvality vo Vašej výrobe. Či už rozpoznanie obrobku s korekciou polohy alebo čítaním a vyhodnocovaním QR kódov – so stavebnicovou konštrukciou máme pre Váš proces stále to správne riešenie.

TRUMPF popisovanie UDI
TruTops Mark - Modul Interface

Vďaka tomu profitujete z možnosti úplnej integrácie do Vášho výrobného procesu: Vďaka našim softvérovým riešeniam TruTops Mark – Modul Interface spojíte systém popisovania s externými periférnymi zariadeniami alebo s Vašou databázou na odčítanie a spätný zápis údajov potrebných pre výrobu.

Mnohorakosť prípojok – pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruMicro do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

V portfóliu pracovných staníc nájdete správny variant v závislosti od veľkosti obrobku a zložitosti Vašich aplikácií. Medzi nimi sú malé, kompaktné popisovacie stanice a zariadenia pre mimoriadne veľké obrábané dielce. Okrem toho využijete rôzne možnosti automatizácie.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Originálne diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt