Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark 1020
Označovací laser

Séria TruMicro Mark

Vyššia presnosť, viac kontroly a rôznorodejšie aplikácie

Označovací laser

Séria TruMicro Mark

Vyššia presnosť, viac kontroly a rôznorodejšie aplikácie

Kompletné riešenie pre aplikácie popisovania ultra krátkymi pulzmi

Séria TruMicro Mark sa vyznačuje maximálnou bezpečnosťou procesov a presnosťou. Vďaka použitiu viacstupňovej regulácii výkonu lasera a sledovaniu energie pulzu pri každom jednom pulze dosiahnete presné výsledky popisovania, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky, najmä v oblastiach ako je medicínska technika. Nie je podstatné, či sa jedná o zložité 3D geometrie alebo spätnú kontrolu načítaním popísaného obsahu, séria TruMicro Mark v kombinácii so softvérom na spracovanie obrazu je k dispozícii ako riešenie na kľúč. Otvárajú sa Vám tak rozsiahle možnosti "studeného" mikroobrábania a úprav povrchov.

Black Marking (čierne popisovanie)

Vytvárajte absolútne presné, hlboko čierne, korózii odolné popisy s extrémnymi výkonmi špičky pulzu, ultra krátkymi pulzmi lasera v oblasti femto- alebo pikosekúnd a najvyššej kvalite lúča.

100 % na mieru ušité pulzy

Ultra rýchly modulátor výkonu udržuje výkon a energiu pulzu presne v jednej úrovni a dá sa prenášať z jedného lasera na druhý.

Špecialista na medicínsku techniku

Popisujte implantáty a chirurgické nástroje odolne voči korózii a v zhode s UDI. Radi Vás podporíme našimi službami IQ/OQ pri procese kvalifikácie pre splnenie požiadaviek certifikácie vo Vašom odvetví.

Kompletné riešenie pre aplikácie popisovania

Séria TruMicro Mark presviedča rôznorodými aplikáciami popisovania a mikroobrábania. Dostupná je vo verzii OEM ale aj ako plne integrované kompletné zariadenie na kľúč v zariadení TruMark Station.

Flexibilné trvanie pulzu (TruMicro Mark 2030)

TruMicro Mark 2030 umožňuje flexibilné nastavenie trvania pulzu pre pokrytie širokého spektra aplikácií. Patrí k tomu čierne popisovanie (black marking), vysoko kvalitné gravírovanie ale aj mimoriadne presné otvory a rezy.

Efektívne mikroobrábanie (TruMicro Mark 2030)

Vysoký stredný výkon lasera, malý priemer ohniska, telecentrické objektívy – vďaka osobitostiam zariadenia TruMicro Mark 2030 budete najlepšie pripravení na presné a efektívne mikroobrábanie.

Laser s ultrakrátkymi pulzmi schopný 3D obrábania (TruMicro Mark 1020)

Dosahujte pomocou zariadenia TruMicro Mark 1020 excelentné výsledky obrábania v celom 2D & 3D objeme popisovania. Vďaka vysoko dynamickej optickej osi Z lasera v kombinácii s optickým skenerom sa upravuje ohnisko v troch rozmeroch.

Unlimited Black Marking (TruMicro Mark 1020)

TruMicro Mark 1020 Vám umožňuje dokonca aj Unlimited Black Marking. Vďaka tomu je možné vytvárať hlboko čierne a korózii odolné popisy na zložitých trojrozmerných povrchoch a tvaroch.

Laserom popísaný kód UDI na lekárskom kladivku, TRUMPF čierne popisovanie pomocou popisovacieho lasera TruMark
Popisovanie podľa UDI

Vďaka svojim ultra krátkym pulzom lasera je séria TruMicro Mark ideálnym partnerom na popisovanie kódov UDI vo vysokej kvalite. Pre splnenie celosvetovo vysokých požiadaviek zákonodarcov na kvalitu a trvácnosť čitateľnosti a odolnosti popisov voči korózii je čierne popisovanie (black marking) najlepším riešením.

Studené obrábanie pomocou TruMicro Mark Série 2000
Žiaden alebo cielený prívod tepla

Pomocou niekoľkých piko a femtosekundových pulzov lasera je možné efektívne obrábať materiály prakticky bez tepelného a mechanického ovplyvnenia – materiál sa náhle odparí a zabráni sa vzniku trhlín spôsobených tepelným namáhaním. Hovoríme o "studenom obrábaní".

Test korózie aplikácie čierneho popisovania pomocou produktov TRUMPF
Sterilizovateľné autoklávom & pasivovanie nie je nutné

Vďaka minimálnemu pôsobeniu tepla ostáva v povrchu dostatok voľného chrómu, ktorý podporuje proces samoobnovenia pasívnej vrstvy, vďaka čomu je možné vynechať pasivovanie ako krok procesu. Popis je tak vysoko odolný, že nie je viditeľné žiadne opotrebovanie ani po stonásobnom sterilizovaní a klinickom čistení.

Skica procesu Black Marking - ako funguje čierne popisovanie
Stabilita uhla pozorovania

Extrémne krátke pulzy lasera vytvárajú matnú štruktúru povrchu, ktorá znižuje odraz svetla a vytvára hlboko čierny popis dobre rozoznateľný z každého uhla. Vďaka tomu sú dobre čitateľné aj pri ťažkých svetelných podmienkach na operačnej sále.

Gravírovanie limitovanej edície hodiniek Junghans

Limitované hodinky Meister S Chronoscope Platin Edition 160 od výrobcu hodiniek Junghans zrýchli pulz fanúšikov hodiniek z celého sveta. Do predaja sa dostane len dvanásť exemplárov. Gravírovanie edície spolu s číslom limitovanej série vytvoril laser TruMicro Mark 2030 v zariadení TruMark Station 7000 do vysoko kvalitnej platiny.

Čierne popisovanie (Black Marking)

Pomocou zariadenia TruMicro Mark 1020 a 2030 je na materiáloch možné dosiahnuť farebnú zmenu až do tmavej čiernej – takzvané čierne popisovanie (black marking). Ultrakrátke pulzy lasera počas obrábania neprivádzajú do materiálu takmer žiadne teplo. Podiel voľného chrómu v nerezovom materiáli tak ostane dostatočne vysoký na vytvorenie ochrannej vrstvy oxidu chrómu na povrchu – popis na nerezovom materiáli tak bude odolný voči korózii. Čierne popisovanie (Black Marking) je preto obzvlášť vhodné na splnenie povinnosti popisovania v medicínskej technike.

Rainbow Marking

TruMicro Mark 1020 vytvára na zložitých tvaroch 3D obrobkov štruktúry podobné gekónovi, v neporovnateľnej kvalite.

Popisovanie UDI

Popisovanie laserom v medicínskej technike

Možnosť spätného odsledovania je pri výrobe produktov medicínskej techniky mimoriadne dôležitá, preto má veľký význam strojom čitateľný popis. So zariadením série TruMicro Mark nie sú typu a tvaru popisovania kladené žiadne hranice: označovanie produktov zodpovedajúce UDI vytvorené jasným textom a čiarovým alebo QR kódom za účelom spätného odsledovania výroby, mikro popisovanie vo veľkosti niekoľkých stotín milimetra alebo jemné grafiky v najvyššej kvalite.

Vzorka Unlimited Black Marking (3D)

Unlimited Black Marking (3D)

Špeciálne TruMicro Mark 1020 popisuje pomocou Unlimited Black Marking zložité trojrozmerné objekty akým je aj táto rúrka stentu od Alpine Laser a vytvára hlboko čierny popis s vysokou odolnosťou voči korózii.

TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
Konštrukcia    
Rozmery napájacej skrinky (Š x V x H) 600 mm x 1225 mm x 825 mm 446 mm x 222 mm x 495 mm
Rozmery pracovnej stanice (Š x V x H) 860 mm x 2000 mm x 1312 mm 1150 mm x 1420 mm x 2000 mm
Rozmery laserovej hlavy so skenerom (Š x V x H) 838,5 mm x 375 mm x 180 mm 144 mm x 161 mm x 574 mm
Laserové parametre    
Stredný výstupný výkon 20 W 10 W
Kvalita lúča (M²) < 1,3 < 1,3
Vlnová dĺžka 1030 nm 1030 nm
Trvanie impulzu 900 fs , 20 ps, 400 fs - 20 ps (variabilné) 900 fs
Max. energia pulzu 20 µJ , 100 µJ 100 µJ
Max. miera opakovania 1000 kHz , alternatívne 2000 kHz do 2500 kHz
viewport test images /w Retina support

TruTops Mark 3D

3D popisy vytvorené popisovacími lasermi TRUMPF neboli nikdy také rýchle a nekomplikované ako teraz. Náš softvér nenáročný na obsluhu TruTops Mark 3D výrazne skracuje trvanie procesov. Teraz môžete popisovať v priestore na popisovanie viacero objektov jedným jediným laserovým zariadením, dokonca aj na šikmých a zakrivených povrchoch. Okrem softvéru na popisovanie ponúkame rozsiahly 3D CAD editor na vytváranie obrobkov a 3D výkresov pre popisovanie.

S užitočnými doplnkovými výbavami budete na vašom zariadení TruMicro Mark pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.

Pilotný laser lasera TruMark
Pilotný laser

Pomocou pilotného lasera sa pomocou laserovej diódy s viditeľným červeným svetlom simuluje obraz popisu. Vytvoríte si tak predstavu o výsledku popisovania a môžete ešte jednoduchšie umiestniť obrábaný dielec v poli popisovania.

Spracovanie obrazu pre aplikácie popisovania
Spracovanie obrazu

Pomocou spracovania obrazu VisionLine prispejete k lepšiemu zabezpečeniu kvality vo Vašej výrobe. Či už rozpoznanie obrobku s korekciou polohy alebo čítaním a vyhodnocovaním QR kódov – so stavebnicovou konštrukciou máme pre Váš proces stále to správne riešenie.

TRUMPF popisovanie UDI
TruTops Mark - Modul Interface

Naše softvérové riešenia Vám umožňujú bez problémov spojiť systém popisovania s Vašimi externými periférnymi zariadeniami alebo databázami. Vďaka tomu môžete odčítať späť zapísať údaje podstatné pre produkt. Využite túto úplnú integráciu na zvýšenie Vašej efektivity a zaručenie hladkých priebehov vo Vašej výrobe.

Mnohorakosť prípojok – pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruMicro Mark do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

Vzorka pre mikroobrábanie pomocou QCW (Quasi Continuous Wave)
QCW (Quasi Continuous Wave)

QCW sa používa na natavenie povrchu, čím sa dosiahne lesklá úprava povrchu.

Režim Burst

Režim Burst je najlepšou voľbou ak je požadované hrubé obrábanie, alebo hĺbkové gravírovanie. Počet pulzov a ich intenzitu je možné ovládať, vďaka čomu je možná lepšia kontrola hĺbky gravírovania.

V závislosti od veľkosti a zložitosti obrobkov Vašej aplikácie nájdete v portfóliu pracovných staníc vhodný variant. Medzi nimi sú malé, kompaktné popisovacie stanice a zariadenia pre mimoriadne veľké obrábané dielce. Okrem toho ponúkame doplnky automatizácie.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Nájdite teraz Váš perfektný popisovací laser

Pomocou vyhľadávača produktov TruMark zistíte, ktorý popisovací laser je najvhodnejší pre Vaše aplikácie!

Spustenie vyhľadávania produktov

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Podpora kvalifikácie IQ/OQ

Spoľahnite sa na skúsenosti firmy TRUMPF v oblasti kvalifikovania laserových zariadení v regulovaných odvetviach. Náš vyškolený odborný personál Vás podporuje vo všetkých fázach procesu kvalifikácie – spoľahlivo, pri úspore času a nákladov. 

Medicínsky nástroj s kódom UDI, čierny popis vytvorený lasermi TRUMPF
Popisovanie podľa UDI

Medicínske produkty musia byť na základe noriem EÚ a US popísané kódom UDI (UDI = Unique Device Identification) ktoý zaručuje jednoznačné spätné odsledovanie výroby. TRUMPF Vám na tento účel ponúka optimálny kompletný balík popisovacieho lasera a softvéru.

Popisovanie laserom pomocou produktov TRUMPF
Popisovanie laserom

Čísla, texty alebo kódy - toto a ešte viac popíše bezdotykovo a bez opotrebovania laser v mnohých odvetviach ako pokrokový nástroj na popisovanie.

Kontakt
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Služby
Vyhľadávač produktov Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt