Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruMark Séria 3000, viacúčelové zariadenie pri materiáloch a aplikáciách
TruMark Séria 3000, viacúčelové zariadenie pri materiáloch a aplikáciách
Označovací laser

TruMark Séria 3000

Viacúčelové zariadenie pri materiáloch a aplikáciách

Vševediaci popisovák

Lasery TruMark série 3000 dostanete v zelenej a ultrafialovej vlnovej dĺžke. Tieto vlnové dĺžky Vám umožnia najmä popisovanie a obrábanie polymérov a neželezných kovov, akými sú napríklad meď a hliník. Laser sa pritom vyznačuje výkonmi špičky pulzu až do 100 kW a vysokou stabilitou medzi pulzmi. Vďaka tomu získate pre Vaše aplikácie stále optimálnu kvalitu a výkon. Vďaka stavebnicovej konštrukcii ideálne prispôsobíte Váš popisovací laser podľa Vašich potrieb. Mimoriadny komfort: Napriek enormnej kompaktnosti zariadení TruMark Série 3000 je v nich integrované softvérom riadené nastavenie polohy ohniska, pilotný laser a mechanická klapka lúča v laserovej hlave.

Excelentné výsledky popisovania

Veľmi dobrá kvalita lúča, vysoká stabilita medzi pulzmi, vysoké výkony špičky pulzu a krátke pulzy

Jednoduché integrovanie

Kompaktné rozmery a stavebnicová konštrukcia Vám uľahčujú integráciu.

Flexibilné v materiáloch

Rôzne vlnové dĺžky (zelená a UV) na obrábanie polymérov a neželezných kovov, akými sú hliník a meď.

Vysoká pohotovosť

Trieda ochrany IP 54, chladenie vzduchom, elektrické a optické komponenty striktne oddelené.

Ten niečo odstráni

Pri miernom výkone a vysokých energiách pulzu budete pracovať ešte produktívnejšie.

Interné riadenie polohy ohniska

Umožňuje pomocou variabilného rozšírenia lúča rýchle posúvanie polohy ohniska.

Kompaktné rozmery zariadenia TruMark Série 3000
Kompaktné rozmery

Inovatívny dizajn zariadenia TruMark Série 3000 s chladením vzduchom sa vyznačuje kompaktnými rozmermi. Napájací zdroj sa celkom jednoducho zmestí do Vašej rozvodnej skrine.

Výkonný popisovací laser TruMark Série 3000
Efektívny a výkonný

TruMark Série 3000 sa vyznačuje vysokou stabilitou medzi pulzmi a excelentnou kvalitou lúča. V pomere ku investičným nákladom budete produkovať vysoko hospodárne.

Plug and Play s lasermi TruMark
Plug & Produce

Aby bolo možné udržať integráciu, uvedenie do prevádzky a údržbu príjemnú pre obsluhu ako je to možné, je prúd a voda do zariadenia TruMark Série 3000 vedená v jednom jedinom vedení.

TruMark Série 3000 je možné použiť flexibilne.
Možnosť flexibilného použitia

Pri stroji TruMark Série 3000 budete najlepšie vybavení nezávisle od miesta inštalácie: širokopásmový vstup umožňuje napájanie elektrickým napätím z každej priemyselnej elektrickej siete, laser pracuje pri aktívnom chladení vzduchom spoľahlivo až do teploty okolia 40 °C. Samozrejme aj pri zariadeniach TruMark Série 3000 Vás budeme v prípade potreby kdekoľvek na svete sprevádzať servisom na diaľku.

Zafarbenie plastu pomocou zariadenia TruMark Série 3000

Zafarbenie

Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, môžu sa molekuly farbiva v materiáli cielene sfarbiť alebo nechať vyblednúť. Povrch pritom ostáva hladký.

Úber materiálu laserom, One-Box laser

Úber materiálu

Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.

Napeňovanie plastov pomocou lasera TruMark

Napenenie

Pri napeňovaní laser ohrieva plast tak, že dôjde ku krátkodobému procesu tavenia. Počas nasledujúceho procesu ochladenia sa uzatvoria malé plynové bublinky, na ktorých sa difúzne odráža dopadajúce svetlo. Pri tomto druhu popisovania laserom vzniká popis s prevýšením.

TruMark 3330
TruMark 3230
Parametre lasera    
Kvalita lúča (M²) < 1,5 < 1,2
Vlnová dĺžka 355 nm 532 nm
Frekvencia sledu pulzov 1 kHz - 120 kHz 1 kHz - 100 kHz
Min. priemer ohniska 16 μm pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm 15 μm pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm
Max. interné riadenie polohy ohniska ± 30 mm pri ohniskovej vzdialenosti 330 mm ± 40 mm pri ohniskovej vzdialenosti 330 mm
Max. veľkosť popisového poľa 220 mm x 220 mm pri ohniskovej vzdialenosti 330 mm 230 mm x 230 mm pri ohniskovej vzdialenosti 330 mm
Konštrukcia    
Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) 138 mm x 207 mm x 450 mm 138 mm x 138 mm x 380 mm
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) 445 mm x 465 mm x 420 mm 445 mm x 465 mm x 420 mm
Inštalácia    
Druh krytia IP54 IP54
Teplota okolia 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C

TruTops Mark

Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie popisovacími lasermi TruMark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.

Ďalšie doplnky pre TruMark Séria 3000 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.

Spracovanie obrazu VisionLine

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto. Takisto je možné prečítanie a kontrola popísaného kódu. Stavebnicová konštrukcia vytvára mnohoraké možnosti. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – všetko je možné.

Pilotný laser lasera TruMark
Pilotný laser

Pomocou pilotného lasera sa pomocou laserovej diódy s viditeľným červeným svetlom simuluje obraz popisu. Vytvoríte si tak predstavu o výsledku popisovania a môžete ešte jednoduchšie umiestniť obrábaný dielec v poli popisovania.

Hľadáčik ohniska, laser TruMark
Hľadáčik ohniska

Hľadáčik ohniska Vás vizuálne podporuje pri manuálnom nastavení správnej pracovnej vzdialenosti pre danú aplikáciu. Je použiteľný pre rozličné zobrazovacie optiky.

Mnohorakosť prípojok – pre jednoduchú integráciu

Prípojky rozhodujú o tom, aká je jednoduchá integrácia lasera do stroja alebo do výrobnej linky. Laser TruMark Série 3000 je možné pripojiť na sieť Profibus/Profinet/EtherCAT a z nej ho ovládať. Okrem toho je možné pripojiť externé zariadenia ako aj integrovať zákazníkovu automatizačnú techniku. Rozšírenie prípojok IOE ponúka po 16 prídavných digitálnych vstupov a výstupov ako aj 8 digitálnych vysoko rýchlostných vstupov a výstupov pre pripojenie externých zariadení a na integráciu do automatizačnej techniky.

Prídavné zobrazovacie optiky

Pre všetky vlnové dĺžky zariadenia TruMark Série je k dispozícii množstvo zobrazovacích optík s najrozličnejšími ohniskovými vzdialenosťami. Vyberte si pre každú aplikáciu optimálnu kombináciu vlnovej dĺžky a veľkosti ohniska.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

Ovládacia sada

Ovládacia sada sa skladá z monitora a klávesnice s myšou. Sú optimálne navrhnuté podľa požiadaviek popisovania laserom.

V portfóliu pracovných staníc nájdete správny variant v závislosti od veľkosti obrobku a zložitosti Vašich aplikácií. Medzi nimi sú malé, kompaktné popisovacie stanice a zariadenia pre mimoriadne veľké obrábané dielce. Okrem toho využijete rôzne možnosti automatizácie.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser

Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!

Spustenie vyhľadávania produktov

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

História úspechu: Miethke

Vysoko kvalitné popisovanie mozgových implantátov - to robí rodinný podnik z mesta Potsdam. Pomocou popisovacích laserov TRUMPF vyrába podnik neurochirurgické implantáty na liečenie hydrocefalu ("vodnatosť mozgu"). Prečítajte si v článku o zákazníkovi, do akej miery sú motivovaní zákazníci denne pracovať na novinkách pri zlepšovaní kvality života pacientov.

Popisovanie laserom pomocou produktov TRUMPF
Popisovanie laserom

Čísla, texty alebo kódy - toto a ešte viac popíše bezdotykovo a bez opotrebovania laser v mnohých odvetviach ako pokrokový nástroj na popisovanie.

Doplnková výbava VisionLine na spracovanie obrazu na TruMark Station 5000
Spracovanie obrazu VisionLine

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná napríklad polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto.

Kontakt
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Služby
Vyhľadávač produktov Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt