Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Najdetailnejšie popisy, najvyššia kvalita - popisovacie lasery vyhovujú medicínskej technike

Christoph Miethke GmbH & Co. KG je rodinný podnik založený v roku 1992, ktorý vyvíja a vyrába neurochirurgické implantáty s ťažiskom na liečenie hydrocefalu („vodnatosť mozgu“). Pri tomto ochorení sa v mozgu vytvára viac mozgovomiešneho moku, ako je telo schopné vstrebať. Pri operatívnej liečbe sa používa takzvaný shunt – odtokový systém pozostávajúci z katétra komory mozgu, ventila a odvádzacej cievky, ktorá prebieha telom. Miethke vyrába hadičky ako aj miniatúrny ventil, pomocou ktorého sa reguluje odtok mozgovomiešneho moku. Vďaka tejto špičkovej medicínskej technike pomáha Miethke vrátiť ľudskému životu opäť kúsok života, čo je mimoriadnou hnacou silou pre všetkých zamestnancov v podniku. „Vedieť, o koľko lepšie sa darí ľuďom vďaka našim produktom, je vysokou motiváciou vydať zo seba každý deň len to najlepšie“, vraví Christian Gleumes, ktorý pracuje ako strojný inžinier vo firme Miethke na oddelení výskumu & vývoja.

Christoph Miethke GmbH & Co. KG

www.miethke.com
Logo Miethke - popisovací laser TRUMPF

Christoph Miethke GmbH & Co. KG je postupimský podnik zameraný na medicínsku techniku, ktorý vyvíja inovatívne neurochirurcké implantáty pre pacientov s hydrocefalom. Od vzniku začiatkom 90tych rokov s dobrým nápadom, sa dodnes vyvinula firma na celosvetovo pôsobiaci podnik. Medzi historickými múrmi z 19. storočia sa každý implantát vyrába individuálne s najmodernejšou výrobnou technológiou a starostlivosťou, za neustáleho vývoja.

Počet zamestnancov

200

Odvetvie

Medicínska technika

Obrat

15 mil. €

Zobraziť viac
Aplikácie
  • Black Marking (čierne popisovanie)
  • Detailné rezanie kovov
  • Popisovanie kovov (napr. titán, nerez, hliník), krehkých materiálov (napr. zafír) ako aj plastov

Výzvy

Najmenšie produkty, ktoré musia vyhovovať vysokým požiadavkám na presnosť, ohnuté povrchy, vysoké počty kusov, zákonom stanovené požiadavky – výzvy odvetvia medicínskej techniky sú obrovské. Preto musí aj firma Miethke vytvárať na svojich titánových ventiloch trvalo čitateľné popisy odolné voči korózii kvôli možnosti spätného odsledovania výroby. Pritom je dôležitá požiadavka: Nesmú sa do materiálu dostať žiadne cudzie látky, aby sa nezhoršila biokompatibilita implantátu. Aj veľkosť a tvar ventilov kladie požiadavky na systémy popisovania laserom. Len niekoľko málo systémov na trhu je schopných popisovať v konštantne vysokej kvalite extrémne detailné ventily, ktoré majú väčšinou oblúkové povrchy. Výzvou pre firmu Miethke je aj veľký počet ventilov, ktoré musia byť popísané jedinečným označením UDI (Unique Device Identification) s možnosťou spätného odsledovania ich výroby. Pretože laser musí byť schopný spoľahlivo a automatizovane popisovať celé palety produktov.

"Ak chcete vyrábať vo vysokej kvalite, musíte nakupovať vo vysokej kvalite, ktorá dokáže produkovať vysokú kvalitu. A tak sme narazili na spoločnosť TRUMPF."

Jörg Knebel
Vedúci oddelenia manažmentu kvality

Riešenia Laser - a to bolo hneď jasné - je nástroj, ktorý dokáže optimálne spĺňať rozmanité požiadavky firmy Miethke. Ideálnym sa ukázal konkrétny proces Black Marking. Pretože pri extrémnych výkonoch špičky pulzu sa mení len štruktúra povrchu a nedochádza k úberu materiálu. Pretože obrábanie prebieha bezkontaktne s minimálnou tepelne ovplyvnenou zónou, obrobok sa nedeformuje a jeho kovová štruktúra ostáva takmer nezmenená. Týmto spôsobom ostáva zachovaná biokompatibilita titánového materiálu. Black Marking vytvára sýto čierne, vysoko kontrastné popisy na ventiloch firmy Miethke, ako napríklad smer implantovania v tvare šípky, ktorá je čitateľná dokonca aj pri silnom odrážajúcom sa operačnom svetle. Popri popisovaní používa Miethke ultra krátke pulzy popisovacích laserov TRUMPF aj na jemné rezanie komponentov mikrotechniky ventilov. Pomocou zariadenia TruMicro Mark našiel podnik ideálne riešenie pre obidve zadania výroby.

 

Realizácia „Dialóg z očí do očí“ – tak hodnotí Miethke partnerstvo s firmou TRUMPF. Aplikačný inžinier firmy TRUMPF sa "piplal" spoločne s firmou Miethke v laserovom aplikačnom centre (LAC) v Ditzingene, pokým nebola na svete perfektná vzorka a kým nenašli optimálny proces. Počas tejto fázy odovzdal aplikátor TRUMPF firme Miethke mnoho nápomocných vedomostí, pomocou ktorých môže podnik v budúcnosti sám ďalej vyvíjať a optimalizovať svoje procesy. Okrem toho navštívil TRUMPF zákazníka aj v jeho vlastnom domácom aplikačnom laboratóriu na jemné doladenie lasera a kvôli detailným nastaveniam parametrov.

 

Vyhliadka Spolupráca, dôvera a poznanie, že technológia firmy TRUMPF nie je žiadna „jednorazová záležitosť“ – dostatok dôvodov, aby si firma Miethke povedala: „Ok, TRUMPF môže byť partnerom do budúcnosti a tým sa potom aj stal“. Výrobca medicínskej techniky chce dlhodobo vyrábať v najvyššej kvalite, preto bolo zodpovedným osobám jasné, že sa musí aj nakúpiť kvalita. Pre postupimský podnik je TRUMPF okrem toho partnerom udávajúcim takt, ktorý dokáže rásť spolu s budúcimi požiadavkami medicínskej techniky a pomocou nových technológií hnať vpred budovanie portfólia firmy Miethke. Podnik si želá do budúcnosti napríklad integrované spracovanie údajov týkajúcich sa procesu popisovania. TRUMPF na tento účel už ponúka riešenia a plynulo ich vyvíja ďalej, aby bolo možné optimálne pokryť požiadavky zákazníkov.

"Dostali sme od firmy TRUMPF podrobné aplikačné poradenstvo. Bolo to mimoriadne dôležité, pretože laser mohol byť týmto spôsobom konfigurovaný veľmi individuálne a získali sme mnoho vedomostí."

Christian Gleumes
Vedúci projektu F & E
Produkty vyrábané a popisované pomocou TruMicro Mark firmy TRUMPF

Prečítajte si viac o našich popisovacích laseroch a systémoch popisovania laserom

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt