Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruMicro Séria 2000
TruMicro Séria 2000
Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi

TruMicro Séria 2000

Jednoducho flexibilná práca

Kompaktné, ľahké, produktívne – TruMicro Séria 2000

Či už pri vytváraní štruktúr, úbere materiálu, rezaní alebo vytváraní otvorov: Nástroj laser sa stal nepostrádateľným v technike mikroprodukcie. V laseroch TruMicro s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi ponúka TRUMPF inovatívne pevnolátkové lasery, ktoré sú ušité presne na tieto úlohy. Umožňujú mikro obrábanie pri optimálnej kombinácii kvality, produktivity a rentability. Lasery TruMicro Série 2000 s ultrakrátkymi pulzmi na báze vlákna sa pritom vyznačujú kompaktnou a ľahkou konštrukciou. Vďaka použitiu laserového optického kábla pre laser ultrakrátkymi pulzmi (LLK-U) je integrácia lasera výrazne jednoduchšia. Pomocou svojho mierneho stredného výkonu sú ideálne vhodné na rezanie fólie alebo na úber materiálu tenkých vrstiev.

Jednoduché integrovanie

Laserový optický kábel pre laser s ultrakrátkymi pulzmi (LLK-U) umožňuje integráciu stroja bez voľného vedenia lúča.

Úplná flexibilita

Prevádzkujte TruMicro 2000 s rôznymi mierami opakovania, energiami pulzu a sledmi pulzov.

Časovo presné generovanie pulzov

Advanced Pulse on Demand umožňuje generovať laserové pulzy pomocou spúšťacích signálov s meniacou sa frekvenciou.

Mnohostranne použiteľné

Pomocou laserov TruMicro Série 2000 je možné studené obrábanie pri mnohých aplikáciách mikro obrábania.

Špeciálna oblasť popisovania

Využijte silné stránky lasera na korózii odolné čierne popisovanie (Black Marking) kovov.

100 % na mieru ušité pulzy

Ultra rýchly modulátor výkonu udržuje výkon a energiu pulzu presne v jednej úrovni.

TruMicro Mark 2000 s integrovaným laserom TruMicro Série 2000
Kompletné riešenie pre popisovanie pomocou ultra krátkych pulzov

Z kombinácie TruMark Station 5000 a TruMicro Série 2000 vzniká kompletné riešenie na kľúč – zariadenie TruMicro Mark 2000m ktoré je ideálne vhodné pre zákazníkov, ktorí hľadajú popisovacie zariadenie pre popisovanie laserom s piko a femtosekundovými pulzmi. Pri výkonoch špičky pulzu 0,5 MW ovládajú tieto lasery procesy, pri ktorých je studené opracovanie materiálu produktívne už pri miernych priemerných výkonoch.

TruMicro, obrázok aplikácie na sklenenej fólii

Delenie ultra tenkého skla

Modifikačné rezanie laserom umožňuje delenie ultra tenkého skla (50 µm) s najvyššou kvalitou hrany. Vďaka tomu sa výrazne zvýši pevnosť v ohybe.

TruMicro, obrázok aplikácie spájania skla a kovu

Zváranie skla

Optiky TRUMPF TOP Weld zaostrujú femtosekundové pulzy lasera, aby bolo možné vysoko presne svárať sklo so sklom alebo aj sklo s kovom. Výsledkom je vysoko pevný a takmer neviditeľný spoj.

TruMicro, obrázok aplikácie, povrch skla

Vytváranie štruktúr na povrchu

Laser s ultrakrátkymi pulzmi umožňuje realizáciu množstva rôznych procesov. Zmenou záznamu parametrov lasera je možné čistiť, vytvárať štruktúry povrchov kovov a gravírovať na ne.

TruMicro, obrázok aplikácie, organický materiál

Rezanie organického materiálu

Kombinácia ultra krátkeho trvania s vysokými intenzitami umožňuje mikro obrábanie s neporovnateľnou presnosťou. Rezať je možné dokonca aj vysoko citlivý organický materiál bez poškodených alebo spálených hrán.

TruMicro 2020
TruMicro 2030
Parametre lasera    
Stredný výstupný výkon 10 W 20 W
Kvalita lúča (M²) < 1.3 < 1.3 alternatívne < 1,2
Vlnová dĺžka 1030 nm 1030 nm
Trvanie impulzu 20 ps
< 900 fs
< 400 fs
20 ps alternatívne 900 fs
400 fs alebo variabilne nastaviteľné od < 400 fs - 20 ps
Max. energia pulzu 10 µJ alternatívne 20 µJ a 50 µJ 20 µJ alternatívne 50 µJ alebo 100 µJ
Max. miera opakovania 1000 kHz alternatívne 2000 kHz, 200 kHz pri 50 µJ energii pulzu (10 W) 1000 kHz alternatívne 2000 kHz, 400 kHz pri energii pulzu 50 µJ (20 W) alebo nastaviteľné od 200 kHz (energia pulzu 100 µJ) do 2 MHz (energia pulzu 10 µJ)
Konštrukcia    
Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
Riadenie TruControl

TruControl

TruControl je rýchle a jednoducho ovládateľné riadenie pre pevnolátkové lasery TRUMPF. Reguluje výkon lasera v reálnom čase pre dosiahnutie opakovateľných výsledkov. TruControl spravuje, riadi a vizualizuje obsadenie prípojok. Profitujete z jednotnej architektúry riadenia naprieč všetkým laserovým technológiám. Lasery sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Pomocou Remote Support firmy TRUMPF dostanete okrem toho už o niekoľko sekúnd podporu prostredníctvom podpory na diaľku. Týmto je možné zamedziť servisným zásahom alebo byť pokiaľ možno čo najlepšie pripravený, čím stúpa pripravenosť laserového zariadenia.

S užitočnými doplnkovými výbavami budete na vašom laseri TruMicro Série 2000 pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.

Placeholder
Doplnková výbava laserový optický kábel pre laser s ultrakrátkymi pulzmi (LLK-U)

Vyhnite sa zložitému voľnému vedeniu lúča a výrazne zjednodušte konštrukciu stroja: Namiesto voľného vedenia lúča sú laserové pulzy vedené od zdroja lúča k optike vláknom s dutým jadrom. Vďaka tomuto tepelnému a mechanickému oddeleniu lasera TRUMPF od príslušnej optiky je možné omnoho flexibilnejšie integrovať laser do obrábacieho stroja. Vlastnosti lasera a pulzov pritom ostávajú zachované.

Rôznorodosť prípojok
Mnohorakosť prípojok – pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruMicro do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).

Obrábacie optiky TRUMPF
Remote Services

Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

Flexibilné pulzy podľa potreby

Ak sa obrábajú zložité geometrie, napr. pri rezaní polymérových fólií so skenermi, spôsobujú dráhy zrýchlenia a brzdenia skenera k rôznym priestorovým odstupom ultra krátkych laserových pulzov na materiáli. Kvalita obrábania je tým závislá od geometrie obrábania. Naproti tomu je pomocou doplnkovej výbavy "Flexible Pulse on Demand" (flexibilné pulzy podľa potreby) miera opakovania prispôsobená rýchlosti skenera, čo umožňuje konštantné vzdialenosti medzi pulzmi. Vďaka tomu je nie len výsledok procesu nezávislý od obrábanej geometrie, zároveň je aj skrátené trvanie procesu.

TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.

TOP Cleave obrábacia optika

Zaostrovacia optika TOP Cleave-2 je obrábacia optika na vysoko dynamické rezanie priehľadných materiálov ako napríklad sklo alebo zafír.

TOP Cleave-2

Vysokorýchlostné rezanie skla laserom

Ultra krátke pulzy lasera sú nie len ultra krátke, ale dosahujú špičkové hodnoty aj pri vlastnostiach pulzu ako energia a výkon. Aby aj napriek týmto intenzitám špičiek na obrobku prišiel aj presne ten správny pulz, vyžadujú sa elementy riadenia tvárnenia plechu.. TRUMPF disponuje výhybkami lúča, vratnými zrkadlami, rozšíreniami lúča a polarizačnými optikami, ktoré sú optimalizované na použitie s lasermi s ultrakrátkymi pulzmi.

TruMicro vychyľovacie zrkadlo 90°
TruMicro vychyľovacie zrkadlo 90°

TruMicro vychyľovacie zrkadlá sú určené pre ultra krátke pulzy lasera na vedenie laserového lúča pri zachovaní parametrov pulzu.

TruMicro výhybka lúča s pilotným svetlom
TruMicro výhybka lúča s pilotným laserom

Cez výhybky lúča je možné priviesť laserové svetlo z jedného zdroja lúča alternatívne cez dva optické káble k rôznym obrobkom. Pilotný laser pritom umožňuje jednoduché nastavenie lúčovodu, vďaka čomu je nastavovanie komfortné v najväčšej miere.

Mechanicky nastaviteľný delič lúča
Mechanicky nastaviteľný delič lúča

Vďaka rozdeleniu lúča je možné zásobovať dve optické dráhy súčasne, obe polovicou laserového výkonu. Týmto spôsobom je možné obrábať dva obrobky súčasne. Mechanické nastavenie umožňuje úpravu rozdeleného výkonu na presne rovnaké rozdelenie výkonu do obidvoch ramien lúča.

Cirkulárne polarizované svetlo
Cirkulárne polarizované svetlo

Cirkulárne polarizované svetlo sa vytvára z lineárne polarizovaného svetla za pomoci kruhového polarizátora a umožňuje rovnomerné výsledky obrábania pri aplikáciách s výrobnými geometriami závislými od smeru.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Optimalizácia postupov
Application consultation

You can broaden your knowledge and optimize your processes with an application consultation from TRUMPF.

Microprocessing with TRUMPF products
Mikroobrábanie

V mikro výrobnej technike sa používajú lasery s krátkymi pulzmi všade tam, kde sa vyžaduje kontrolované, vysoko presné obrábanie.

Technologický obrázok vedeckého lasera
Vedecký laser

TRUMPF Scientific Lasers vyvíja inovatívne riešenia šité na mieru v najvyššej kvalite, ktoré nachádzajú uplatnenie najmä vo výskume.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt