Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vytváranie štruktúr laserom

Laser vytvára v povrchovej vrstve resp. na základnom materiáli pri vytváraní štruktúr pravidelne usporiadané geometrie, pričom sa cielene menia technické vlastnosti a vzniká tým ich nová funkčnosť. Laser sa tak používa napríklad pri zdrsňovaní povrchu alebo pri vytváraní (Öl-) Näpfchen pre definované klzné vlastnosti. Jediný element takejto štruktúry je často veľký len niekoľko mikrometrov. Krátke pulzy lasera vytvárajú s veľmi vysokými pulznými výkonmi vytvárajú také vysoké hustoty energie, že sa materiál prevažne priamo odparuje (sublimuje). Každý laserový impulz pritom vytvára malú priehlbinu; väčšinou nevzniká tavenina.

Pri vytváraní štruktúr laserom sa dosiahnu určité vlastnosti, ktoré napríklad ovplyvňujú trecie vlastnosti alebo elektrickú resp. tepelnú vodivosť. Laserom vytvorená štruktúra okrem toho zvýši pevnosť lepeného spoja a predĺži životnosť obrobku.

V čom spočívajú výhody vytvárania štruktúr laserom na povrchu?

Šetrné k životnému prostrediu

Pri vytváraní štruktúr na povrchoch pomocou lasera nie sú potrebné žiadne prídavné tryskacie ani chemické prostriedky, ktoré sa musia náročne a nákladne likvidovať.

Opakovateľné a presné

Laser vytvára kontrolované, na mikrometer presné štruktúry, ktoré sú veľmi jednoducho opakovateľné.

Nenáročná údržba

V porovnaní s mechanickými nástrojmi, ktoré sa môžu rýchlo opotrebovať, pracuje laser bezdotykovo, je to teda nástroj bez opotrebovania.

Bez nutnosti následných úprav

Pri obrábaní laserom sa na obrobku nenachádza žiadna tavenina ani žiadne iné zvyšky obrábania.

Ako funguje proces vytvárania štruktúr na kovoch?

Pri vytváraní štruktúr laserom sa pomocou laserového žiarenia (väčšinou pulzného) s opakovateľnou presnosťou vytvárajú na povrchoch pravidelne usporiadané geometrie. Materiál sa pôsobením laserového lúča kontrolovane nataví a stuhne vhodným riadeným procesom na definovanú štruktúru.

  1. Laserové žiarenie dopadá na povrch obrobku.
  2. Laserové žiarenie zahrieva absorbujúci materiál.
  3. Pri tuhnutí taveniny sa vytvárajú štruktúry.

Typické aplikácie vytvárania štruktúr laserom

Lasery sú vhodné na vytváranie štruktúr laserom

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás