Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Čistenie laserom

Čistenie laserom

Čisté, rovnomerné povrchy – to je základný predpoklad pre úspešné zvarové a lepené spoje s dlhou životnosťou. No obrobky sú často pred spájaním znečistené, zaoxidované alebo opatrené ochrannými vrstvami. Tu pomôže laser: Pretože bezdotykový nástroj bleskurýchlo zbaví obrobky od nečistôt, zaoxodovaných a funkčných vrstiev. A síce len tam, kde sa má napríklad vytvárať spoj alebo už nie je potrebná funkčná vrstva. Funguje to takto: Pulzy s vysokými výkonmi špičky pulzu odparujú tenulinké vrstvy, bez ovplyvnenia obrobku. Následné procesy ako napríklad spájanie prebieha homogénnejšie, rýchlejšie a sú absolútne opakovateľné. Spoje sú čisté a držia dlhšie. Prípravu spojov svetlom je okrem toho možné integrovať do priemyselnej sériovej výroby, pretože dáta je možné jednoducho prenášať cez prípojky.

Výhody čistenia laserom

Extrémne šetrné k materiálu

Zatiaľ čo procesy alternatívne k čisteniu laserom, ako pieskovanie, ktoré môžu spôsobiť poškodenie povrchu obrobku, pracuje laser bezdotykovo a bezo zvyškov.

Presné a opakovateľné

Laser umožňuje kontrolovaný, jednoducho opakovateľný úber funkčných vrstiev presne na mikrometre.

Cenovo výhodné a čisté

Pri čistení pomocou lasera nie sú potrebné žiadne prídavné tryskacie a čistiace prostriedky, ktoré je nutné náročne a nákladne likvidovať. Odobraté vrstvy sú priamo odsávané.

Vysoké rýchlosti obrábania

V porovnaní s alternatívnymi procesmi čistenia presviedča laser vysokými výrobnými dávkami a rýchlymi dobami taktov.

Neabrazívne

Takto funguje čistenie laserom

Náčrt aplikácie, čistenie laserom

Na čistenie povrchov laserom sa používajú tak popisovacie lasery ako aj lasery s krátkymi resp. ultrakrátkymi pulzmi.
Princíp funkcie je stále ten istý:

  • Zaostrený laserový lúč odstraňuje každým pulzom znečistenia ako aj zaoxidované alebo funkčné vrstvy, ktoré rušia proces spájania.
  • Laser odparuje bezdotykovo a extrémne šetrne neželané vrstvy pomocou veľmi vysokých výkonov špičky pulzu.
  • V porovnaní s lasermi CO2, ktoré pri čistení ešte zanechajú tenkú vrstvu (napr. lak hrúbky 5 µm), dokážu pevnolátkové lasery opracovať povrchy materiálu ešte cielenejšie. Povrch obrobku takmer vôbec nie je tepelne ovplyvnený pulzmi lasera, čím sa zabraňuje deformáciám alebo poškodeniu a zmenám materiálu.
  • Uberaný materiál je možné jednoducho a priamo odsávané pomocou doplnkového odsávania integrovaného do príslušného zariadenia.
  • Cieleným nastavením parametrov lasera môže okrem toho laser vyvárať štruktúry na povrchu obrobkov, ktoré prispievajú k lepšej priľnavosti lepených miest ako aj silových spojov a  spojov s tvarovým stykom, ale aj vytvárať popisy na obrobkoch (napr. kódy pre spätné odsledovanie výroby).

Typické prípady aplikácií pre čistenie laserom

Tieto lasery sú vhodné na čistenie laserom

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt