Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Laser cleaning with the laser

Čistenie laserom

Čisté, rovnomerné povrchy – to je základný predpoklad pre úspešné zvarové a lepené spoje s dlhou životnosťou. No obrobky sú často pred spájaním znečistené, zaoxidované alebo opatrené ochrannými vrstvami. Tu pomôže laser: Pretože bezdotykový nástroj bleskurýchlo zbaví obrobky od nečistôt, zaoxodovaných a funkčných vrstiev. A síce len tam, kde sa má napríklad vytvárať spoj alebo už nie je potrebná funkčná vrstva. Funguje to takto: Pulzy s vysokými výkonmi špičky pulzu odparujú tenulinké vrstvy, bez ovplyvnenia obrobku. Následné procesy ako napríklad spájanie prebieha homogénnejšie, rýchlejšie a sú absolútne opakovateľné. Spoje sú čisté a držia dlhšie. Prípravu spojov svetlom je okrem toho možné integrovať do priemyselnej sériovej výroby, pretože dáta je možné jednoducho prenášať cez prípojky.

Výhody čistenia laserom

Extrémne šetrné k materiálu

Zatiaľ čo procesy alternatívne k čisteniu laserom, ako pieskovanie, ktoré môžu spôsobiť poškodenie povrchu obrobku, pracuje laser bezdotykovo a bezo zvyškov.

Presné a opakovateľné

Laser umožňuje kontrolovaný, jednoducho opakovateľný úber funkčných vrstiev presne na mikrometre.

Cenovo výhodné a čisté

Pri čistení pomocou lasera nie sú potrebné žiadne prídavné tryskacie a čistiace prostriedky, ktoré je nutné náročne a nákladne likvidovať. Odobraté vrstvy sú priamo odsávané.

Vysoké rýchlosti obrábania

V porovnaní s alternatívnymi procesmi čistenia presviedča laser vysokými výrobnými dávkami a rýchlymi dobami taktov.

Neabrazívne

Takto funguje čistenie laserom

Náčrt aplikácie, čistenie laserom

Na čistenie povrchov laserom sa používajú tak popisovacie lasery ako aj lasery s krátkymi resp. ultrakrátkymi pulzmi.
Princíp funkcie je stále ten istý:

  • Zaostrený laserový lúč odstraňuje každým pulzom znečistenia ako aj zaoxidované alebo funkčné vrstvy, ktoré rušia proces spájania.
  • Laser odparuje bezdotykovo a extrémne šetrne neželané vrstvy pomocou veľmi vysokých výkonov špičky pulzu.
  • V porovnaní s lasermi CO2, ktoré pri čistení ešte zanechajú tenkú vrstvu (napr. lak hrúbky 5 µm), dokážu pevnolátkové lasery opracovať povrchy materiálu ešte cielenejšie. Povrch obrobku takmer vôbec nie je tepelne ovplyvnený pulzmi lasera, čím sa zabraňuje deformáciám alebo poškodeniu a zmenám materiálu.
  • Uberaný materiál je možné jednoducho a priamo odsávané pomocou doplnkového odsávania integrovaného do príslušného zariadenia.
  • Cieleným nastavením parametrov lasera môže okrem toho laser vyvárať štruktúry na povrchu obrobkov, ktoré prispievajú k lepšej priľnavosti lepených miest ako aj silových spojov a  spojov s tvarovým stykom, ale aj vytvárať popisy na obrobkoch (napr. kódy pre spätné odsledovanie výroby).

Optimálna príprava lepených plôch laserovým čistením a vytváraním štruktúr laserom

Čistenie a odlakovanie laserom

Typické prípady aplikácií pre čistenie laserom

Rezanie obrobkov z CFK laserom
Obrobky z CFK

Pri plastoch spevnených karbónovými vláknami ako CFK nesmie príprava pred spájaním poškodiť citlivé uhlíkové vlákna. Laser s krátkymi pulzmi série TruMicro, nastavený presne po pulzoch, aktivuje povrchy presne na potrebnom mieste a vyčistí ho jedným ťahom.

Čistenie prírub pomocou lasera

Pri príprave pred zváraním sa pomocou popisovacieho lasera odstránia z prírub vrstvy hrdze, oleja alebo fosfátov. V porovnaní s alternatívnymi procesmi boduje laser vďaka vysokým výrobným dávkam ako aj bezdotykovému, čisteniu bez opotrebovania nástroja.

Čistenie tvarov laserom

V porovnaní so suchým ľadom, chémiou alebo kefkami čistí laser tvary akými sú priemyselné waflovače presnejšie, ekologickejšie, bezpečnejšie a energeticky efektívnejšie.

Opracovanie povrchu pomocou One-Box lasera
Príprava pred spájaním tanierových kolies

Lasery cielene odstraňujú fosfátovú vrstvu z tanierových kolies pre vylepšenie procesu zvárania a pre menšiu tvorbu prskancov a pórov. Doby taktov sú pritom veľmi krátke – laser s krátkymi pulzmi napríklad vyčistí tanierové koleso v čase kratšom ako 10 sekúnd. Preto je priebeh  procesu zvárania homogénnejší, rýchlejší a absolútne opakovateľný.

Laser cleaning with the laser
Čistenie formy na pneumatiky laserom

Vysoko výkonné nanosekundové lasery TruMicro Série 7000 sú založené na technológii diskového lasera a spájajú krátke pulzy a vysoké energie pulzu aj pri vysokých frekvenciách. Vďaka tomu odstránite vrstvy a nečistoty najvyššou rýchlosťou a skrátite Vaše výrobné časy. Okrem toho si zmenou miery opakovania zoptimalizujte Vaše procesy – pri nemennom trvaní pulzu.

Tieto lasery sú vhodné na čistenie laserom

Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Séria TruMark

Popisovacie lasery série TruMark pracujú efektívne ako čistiace sily a nástroj na vytváranie štruktúr. Vďaka rôznym vlnovým dĺžkam a vysokému výkonu špičky pulzu je možné ich flexibilné použitie pri obrábaní množstva materiálov. Ak sa používa popisovací laser pri príprave zvarových spojov, môže okrem toho opatriť obrobok QR kódom alebo sériovým číslom. Preto je pri použití popisovacieho lasera zaručené vyčistenie a možnosť spätného odsledovania výroby v jednom kroku.

Séria TruMicro

Lasery s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi série TruMicro sú mimoriadne vhodné z hľadiska tvarovania lúča a miery opakovania mimoriadne vhodné na veľkoplošný úber tenulinkých vrstiev. Funkčný princíp vysoko výkonných nanosekundových laserov umožňuje konštantné trvanie pulzu v celej oblasti miery opakovania. Takto je možné upraviť energiu a frekvenciu pulzu použitého lasera optimalizovanej forme lúča. S laserovými stanicami je možné jednoducho zapojiť laser série TruMicro pred jestvujúce obrábacie linky. Prostredníctvom optického kábla je možné ich jednoducho spojiť s viacerými optikami. Vďaka tomu je postačujúce zabudovať len jeden zdroj lúča. Ak sa v jednom závode popri laseri TruMicro používajú ešte ďalšie zdroje lúča, je ich možné ovládať jednotne pomocou riadiaceho softvéru TruControl od firmy TRUMPF.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt