Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Laserom kalený obrobok

Kalenie laserom

Kalenie laserom je ako stvorené na zušľachťovanie vysoko zaťažovaných zložitých obrobkov. Pretože vďaka cielenému a lokálne ohraničenému prívodu tepla takmer nedochádza k žiadnej deformácii obrobkov pri obrábaní. Pomocou bezdotykových laserových procesov je možné riešiť dokonca aj aplikácie, ktoré nie je možné realizovať pomocou bežných metód kalenia akými sú indukčné kalenie alebo kalenie plameňom. Keďže je možné presne riadiť proces obrábania, kaliť je možné aj geometricky zložité a detailné obrobky. Výsledok: Povrchy vysoko odolné mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré so sebou prinášajú výrazné výhody najmä pri výrobe nástrojov, v automobilovom priemysle a v poľnohospodárskej technike.

V čom spočívajú výhody kalenia laserom?

Menej dodatočných úprav

Vďaka minimálnemu prívodu tepla sa znižujú nároky na dodatočné úpravy alebo úplne odpadnú.

Kalenie menších a detailnejších obrobkov

Pomocou lasera je možné v porovnaní s alternatívnymi procesmi presne zakaliť aj lokálne ohraničené funkčné plochy.

Bez deformácií

Zatiaľ čo pri bežných procesoch kalenia vznikajú deformácie vďaka vyššiemu pôsobeniu energie a následnému prudkému ochladeniu, ostáva obrobok pri kalení laserom takmer v pôvodnom stave.

Presná kontrola

Pomocou laserovej technológie a regulácie teploty je možné presne ovládať prívod tepla.

Rýchle doby priebehu výroby a vysoká produktivita

Vďaka bezdotykovému obrábaniu bez defromácií zvyšuje laser dobu priebehu výroby a zmenšuje potrebu možných prípravných a dodatočných úprav.

Úplne nezávislé od geometrií

Pomocou skenerovej technológie TRUMPF je možné rýchlo "za pochodu" zmeniť geometrie kalenia na obrobkoch. Vďaka tomu nie je potrebná prestavba optiky resp. celého systému.

Prehľad všetkých výhod tepelne regulovaného kalenia laserom.

Ako prebieha proces kalenia laserom?

  1. Pri kalení laserom sa povrchová vrstva obrobku obsahujúceho uhlík z ocele alebo liatiny ohrieva až tesne pod teplotu tavenia, spravidla na približne 900 až 1400°C. Vyžarovaný výkon je absorbovaný na cca 40 %. Vďaka vysokej teplote menia atómy uhlíka v kovovej mriežke svoju polohu (austenitizácia).
  2. Hneď po dosiahnutí požadovanej teploty sa pohne laserový lúč a plynulo pritom zohrieva povrch v smere pohybu. 
  3. Počas pohybu laserového lúča okolitý materiál veľmi rýchlo ochladzuje horúcu vrstvu. Hovoríme pri tom o samokalení. Pri rýchlom ochladzovaní sa nemôže kovová mriežka pretvoriť späť do východzieho tvaru, vzniká martenzit. Spôsobuje to výrazné zvýšenie tvrdosti.
  4. Typické sú hĺbky zakalenia povrchu 0,1 až 1,5 milimetrov, pri niektorých materiáloch aj 2,5 milimetrov a viac.

Náš produkt vhodný na kalenie laserom

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

Senzorika

Ako dodávateľ celkového systému Vám ponúka TRUMPF aj senzoriku procesov. Vďaka plynulému sledovaniu procesov spoľahlivo zvýšite Vašu kvalitu a presne regulujete Váš proces.

Rôznorodosť využitia ponuky TRUMPF
Aplikácie

Nájdite pre Vaše aplikácie správny produkt TRUMPF - perfektne prispôsobený pre Vás!

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt