Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Odstraňovanie laku laserom

Čisté povrchy – základný predpoklad pre úspešné zvarové a lepené spoje s dlhou životnosťou. No obrobky sú často pred spájaním opatrené lakom alebo funkčnými vrstvami. Tu pomôže laser: Pretože bezdotykový nástroj bleskurýchlo zbaví obrobky od funkčných vrstiev. A síce len tam, kde sa má napríklad vytvárať spoj alebo už nie je potrebná funkčná vrstva. Funguje to takto: Pulzy s vysokými výkonmi špičky pulzu odparujú tenulinké vrstvy, bez ovplyvnenia obrobku. Následné procesy ako napríklad spájanie prebieha homogénnejšie, rýchlejšie a sú absolútne opakovateľné. Spoje sú čisté a držia dlhšie. Prípravu spojov svetlom je okrem toho možné integrovať do priemyselnej sériovej výroby, pretože dáta je možné jednoducho prenášať cez rozhrania. TRUMPF ponúka špeciálny balík pre integrátorov pre nekomplikované integrovanie laserového príslušenstva na čistenie a odstraňovanie laku do robotických zariadení.

Aké sú výhody odstraňovania laku laserom?

Šetrné k životnému prostrediu

Pri odstraňovaní vrstiev pomocou lasera nie sú potrebné žiadne prídavné tryskacie prostriedky ani chemické látky, ktoré by sa museli náročne a nákladne likvidovať.

Opakovateľné a presné

Laser umožňuje kontrolované, na mikrometre presné odstraňovanie vrstiev – jednoducho opakovateľne a extrémne presne.

Bezdotykovo

Odstraňovanie laku laserom predstavuje technológiu, ktorá je takmer bez opotrebovania, pretože tu sa neopotrebováva žiaden mechanický nástroj.

Šetrné k materiálu

Zatiaľ čo sa pri alternatívnych procesoch, ako napríklad pri pieskovaní môže poškodiť povrch obrobku, pracuje laser šetrne a úplne bezo zvyškov.

Ako prebieha proces odstraňovania laku laserom?

Skica procesu aplikácie odstraňovania laku laserom

Odstraňovanie laku laserom resp. úber materiálu laserom je proces, pri ktorom sa pomocou laserového žiarenia (väčšinou pulzne) selektívne odstraňujú funkčné vrstvy z povrchu materiálu. Absorbovaný materiál je ohrievaný energiou lasera a odparuje sa alebo sublimuje. 

Transparentný materiál sa odlupuje v pevnom stave. Sprístupňujú sa tým geometricky definované oblasti pre nasledujúce procesy (zváranie, lepenie, skrutkovanie, spekanie, vytváranie kontaktov, atď.). 

  1. Laserové žiarenie dopadá na povrch obrobku. 

  2. Laserové žiarenie zahrieva materiál. 

  3. Povrchová vrstva sa odstraňuje prudkým odparovaním, sublimáciou alebo abláciou. 

  4. Splodiny procesu sú odstraňované pomocou odsávania. 

Typické využitie odstraňovania laku laserom

Príklady použitia

Čistenie a odstraňovanie laku robotickými zariadeniami

Jednoduché integrovanie laserového príslušenstva na čistenie a odstraňovanie laku do robotických zariadení.

Výroba sád batérií

Krycia platňa na ochranu článkov batérií a elektroniky: Aby bolo možné zaručiť trvalú a vysoko výkonnú funkčnosť systému batérií, musí byť tento systém chránený pred vonkajšími vplyvmi. Vyčistia sa povrchy a odstránia sa vrstvy laku kvôli bezpečnému utesneniu a pre zaručenie elektrického uzemnenia.

Odstraňovanie laku laserom pomocou TruPulse nano

Máme mnoho laserov, ktoré sú vhodné na odstraňovanie laku laserom. Tak napríklad TruPulse nano.

Tieto lasery sú vhodné na odstraňovanie laku laserom