Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF odľahčená konštrukcoa q-pro a

Odľahčené konštrukcie v elektromobiloch

Výzva: Rozmanitosť materiálov

V odľahčených konštrukciách vozidiel sa v súčasnosti čoraz častejšie používajú rozličné materiály. Toto odvetvie sa zaoberá najmä jednou otázkou: Ako zabezpečíme spojenie a oddelenie všetkých týchto odlišných materiálov? Laser je ako stvorený na výrobu odľahčených konštrukcií z rozličných materiálov a na flexibilné výrobné procesy. Vďaka precíznej a vysoko presnej výrobe je možné dosiahnuť výraznú úsporu materiálu a tým aj hmotnosti pri výrobe karosérií – a to všetko bez prídavného materiálu.

Vyžiadať poradenstvo

Projekt budúcnosti: Kompozity kovu a plastov (MKV)

TRUMPF odľahčená konštrukcoa q-pro a

Kompozity kovu a plastov vznikajú ich zlisovaním alebo vstrekovaním vopred štruktúrovaných, kovov spájaných s plastom. Laser zohráva v tomto procese rozhodujúcu úlohu. Pretože ten vytvára v kovových spájaných častiach mikroštruktúry so zárezmi, ktoré umožňujú priľnutie plastu na kovovom povrchu. Vysoká intenzita laserového žiarenia spôsobuje, že sa časť kovu odparí. V dôsledku vznikajúceho sublimačného tlaku je tavenina vytláčaná od základu štruktúry k okraju štruktúry, kde tavenina stuhne. Viacnásobným opakovaním sa vytvorí zárez. V následnom procese spájania s plastom sa dosiahne spojenie priľnutím do mikroštruktúry.

Samotný proces spojenia sa uskutoční zahriatím kovu, pričom sa plast nataví prenosom tepla. Plast sa zatlačí alebo vstrekne do miktoštruktúr a zatuhne. TRUMPF sa angažuje pri vývoji výrobných procesov vhodných pre veľkosériovú výrobu so zabezpečením kvality pri odľahčených technológiách zložených z viacerých materiálov vo verejne podporovaných projektoch, ako napríklad ExtraLight alebo Q-PRO.

Technológie spracovania povrchu laserom pre ich predúpravu

Vytváranie štruktúr povrchov pomocou strojov TruMicro Série 7000

Prečo je TRUMPF správnym partnerom

Skúsenosti priekopníka vo výrobe laserov

Pre všetky rozličné materiály a hybridné spoje má TRUMPF k dispozícii optimálny zdroj lúča a vhodné znalosti procesov. Naši špecialisti neustále vyvíjajú v laserovom aplikačnom centre TRUMPF tie správne parametre pre Vašu konkrétnu aplikáciu.

Riešenie pre veľkovýrobu

Čistenie, odlakovaniie a vytváranie štruktúr – TRUMPF umožňuje ucelené riešenie zapojenia všetkých samostatných úloh do siete a vďaka tomu bezchybné spätné odsledovanie obrobkov ako aj bezbariérový vývoj konsolidovaného reťazca procesov.

Poradenstvo k procesom a podpora špecialistov firmy TRUMPF

Každý začiatok je ťažký? Nie s firmou TRUMPF. Pretože špecialisti firmy TRUMPF v danom odvetví vedia, ako je možné znížiť Vaše náklady potrebné na rozbeh: Sú Vám k dispozícii svojim intenzívnym poradenstvom ušitým na mieru, k Vašim procesom a aplikáciám.

Výroba a dokumentácia v bezpečnom procese

TRUMPF ponúka vďaka svojim uceleným systémovým a sotvérovým riešeniam možnosť výroby v bezpečných procesoch a bezchybné dokumentovanie histórie výroby. Naše portfólio TruConnect poskytuje riešenia pre celkové zapojenie do siete ako aj pre Condition Monitoring.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Servis & Kontakt