Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF powertrain application stator

Zváranie komponentov pohonu elektromobilov laserom

Jedným z kľúčových komponentov pohonov sú elektromotory. Naše veľmi dobre integrovateľné a stupňovite rozšíriteľné procesy zvárania medi sú na tento účel už priemyselným štandardom a zohrávajú rozhodujúcu úlohu pre kvalitu kontaktov aby sa dosiahlo najväčší možný dojazd vozidla. Elektrifikované pohony majú tú výhodu, že krútiaci moment je k dispozícii takmer okamžite. To ale znamená, že komponenty pohonov musia odolávať vyšším dynamickým požiadavkám. Z toho dôvodu sú laserové procesy absolútnou nevyhnutnosťou pri výrobe s vysoko pevnými materiálmi. TRUMPF radí svojim zákazníkom ohľadom plánovaných aplikácií všetkých komponentov pohonu a preveruje konkrétne prípady aplikácie. Lasery TRUMPF ponúkajú potrebnú presnosť a produktivitu – aj pri vysokých počtoch kusov. Bez ohľadu na to, o ktoré komponenty ide - diferenciál, body pripojenia, prúdové zbernice, hriadeľ rotora, ozubené koleso, stator alebo ich skrine – až vďaka laseru bolo možné vytvoriť kompaktné konštrukcie elektropohonov.

Vyžiadať poradenstvo

Aplikácie v oblasti hnacej sústavy

Obrábanie vysoko pevných ocelí


V porovnaní s konvenčnými pohonmi je elektrifikované hnacie ústrojenstvo vystavené výrazne iným prevádzkovým podmienkam. Vďaka príliš vysokým krútiacim momentom elektropohonov tak dochádza k priamemu zaťaženiu a tým k namáhaniu konštrukčných častí. Až laser umožnil zváranie vysoko pevných ocelí švami odolnými proti vzniku trhlín Modulované zváranie laserom pritom otvára úplne nové oblasti použitia a umožňuje využiť ďalšie potenciály odľahčených konštrukcií.

Zváranie medených bodov spojenia (hairpin)

Na prípravu zvárania bodov spojenia používajú naši zákazníci laser s krátkymi pulzmi TRUMPF, ktorý vykonáva úber izolačnej vrstvy bez toho aby poškodil pod ňou sa nachádzajúcu meď. Výsledkom procesu sú pritom presnejšie výsledky ako pri mechanických procesoch odstraňovania vrstiev a inteligentná senzorika prispieva k presným zvarom pri zváraní bodov spojenia a zabezpečuje najvyššiu kvalitu. Vďaka vysokej opakovateľnosti procesov zvárania laserom dosiahnu naši zákazníci konštantne vysoko pevné spojenia s dobrou vodivosťou – a to aj pri veľkom počte kusov.

Spájanie diferenciálnych prevodoviek

Lasery TRUMPF zvárajú telesá diferenciálov s tanierovými kolesami bezpečne, flexibilne a bezdotykovo. Umožňujú pritom hybridné spoje materiálov pre odľahčené konštrukcie. Najrozšírenejšia pritom je kombinácia liatin a cementačnej ocele. Vysoko presné technológie spájania laserom okrem toho vedú k výraznému zníženiu neželanej hlučnosti chodu diferenciálnej prevodovky.

Kalenie laserom

Lasery TRUMPF dokážu lokálne zakaliť silne zaťažované konštrukčné časti. V porovnaní s konvenčným kalením (napr. v peci) sa kalenie laserom vyznačuje veľmi vysokou energetickou efektivitou. Keďže je prísun energie laserom lokálne ohraničený, dochádza k menšej celkovej deformácii celého obrobku. Tým sa zmenšuje aj množstvo odpadu;  optimalizuje sa výroba.

Povrchová úprava brzdových kotúčov procesom EHLA

Pomocou nového procesu EHLA (extrémne vysoko rýchle laserové naváranie) TRUMPF výrazne zrýchľuje osvedčené laserové naváranie. Vďaka tomu je možné vytváranie vrstiev aj na veľkých plochách obrobkov akými sú brzdové kotúče rýchlosťou 250 centimetrov štvorcových za minútu. Vďaka tejto povrchovej úprave sa znižuje odieranie jemného prachu a opotrebovanie brzdového kotúča. Predlžuje sa tým životnosť, brzdový kotúč je zároveň chránený pred koróziou. To je mimoriadne dôležité, pretože elektromobily brzdia menej a preto sú ich brzdové kotúče viac náchylné na hrdzavenie.

Ucelené riešenia TRUMPF pre hnacie sústavy

Konzultácie v oblasti elektromobility

Chceli by ste vedieť, ako môžeme optimálne podporovať Vašu výrobu na ceste k elektromobilite? Profitujte z vedomostí našich expertov v odvetví oblasti automobilizmu.

Prehľad výhod firmy TRUMPF

Portfólio produktov na mieru pre špecifické aplikácie v oblasti hnacej sústavy

Bez ohľadu na to, či ide o zváranie elektroplechov alebo zliatin hliníka, naše lasery TruDisk je možné vďaka svojej vysokej kvalite lúča a jedinečnej charakteristike diskových laserov veľmi flexibilne použiť pre takmer každú aplikáciu výroby hnacích sústav. Poskytujú pritom opakovateľné výsledky procesov a výborné doby priebehu výroby. Lasery TRUMPF TruMicro s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi sa pritom používajú pri čistení dosadacích plôch telies statorov laserom. Bez ohľadu na konkrétny zdroj lúča a špecifické aplikácie – vo firme TRUMPF dostanete stále všetko z prvej ruky – poradenstvo, vývoj aplikácie, kompletné vybavenie lasera a služby.

Konštrukcia a plánovanie optimalizované pre laser

TRUMPF môže čerpať z bohatých skúseností nespočetných projektov a aplikácií výroby prevodoviek a elektropohonov. Preto môžme už vo fáze konštrukcie a pri jestvujúcich produktoch ponúknuť rozsiahle poradenstvo v oblasti konštrukcií a optimalizácií vhodných pre obrábanie laserom. Poradíme Vám pri výbere správneho materiálu a pri vývoji perfektných procesov, vrátane všetkých špecifikácií podľa výrobcu, ako je deformácia, tolerancie alebo doba taktu.

TRUMPF ako garant inovácií

Považujeme sa za Vášho aplikačného poradcu a poskytovateľa nových výrobných možností. Využite pritom výhody našich fundovaných znalostí v odvetví a našich skúseností získaných desaťročiami pri výrobe laserov.

Globálne navrhnutý, schopný konať lokálne

Využívajte výhody poradenstva našich odborníkov a našej celosvetovej siete laboratórií a servisov. Bez ohľadu na to, či požadujete náš servis alebo vývoj aplikácií – sme tam, kde ste Vy.

Laserové aplikačné centrum TRUMPF v Ditzingene

Laserové aplikačné centrum TRUMPF, Ditzingen

Mnoho prípadov, jedna návšteva, ktorá sa oplatí

Na ploche viac ako 4.000 m² je Laserové aplikačné centrum TRUMPF v Ditzingene jedno z najväčších laserových aplikačných centier na svete. Naši aplikační technici a špecialisti v odvetví Vás podporujú pri vývoji a optimalizácii aplikácie podľa Vášho konkrétneho obrobku – s našim rozsiahlym portfóliom rôznych systémov obrábania laserom.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF laser welding option brightlineweld
Zváranie laserom bez prskancov strusky s technológiou tvarovania lúča BrightLine Weld

Vďaka patentovanej technológii TRUMPF BrightLine Weld dokážete zvárať takmer bez prskancov strusky materiály ako konštrukčná oceľ, nerez alebo dokonca aj meď a hliník.

Zváranie medi

Pomocou lasera, bezkontaktného nástroja, je možné vytvoriť spoje medi s vysokou pevnosťou, ktoré je možné absolútne zopakovať a ktoré majú vysokú vodivosť.

Senzorika

Ako dodávateľ celkového systému Vám ponúka TRUMPF aj senzoriku procesov. Vďaka plynulému sledovaniu procesov spoľahlivo zvýšite Vašu kvalitu a presne regulujete Váš proces.

Kontakt
Servis & Kontakt