Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF emobility battery pack

Konštrukčné časti sady batérií

V sade batérií sa nachádzajú všetky komponenty systému batérií. Sada je srdcom elektromobilu. Pri požiadavkách na tesnosť, bezpečnosť pri náraze, produktivitu a flexibilitu ponúka TRUMPFpre výrobu elektromobilov jedinečné komplexné riešenie. Pomocou našich laserov tak môžete s vysokou presnosťou zvárať všetky vnútorné komponenty ako aj teleso batérie – a vďaka inteligentnej senzorike stále v bezpečnom procese. Presný nástroj laser poskytuje inovatívne riešenia aj pri výrobe a integrovaní chladiaceho systému. Plechové komponenty v sade batérií je možné vyrábať pomocou systémových riešení obrábacích strojov TRUMPF zapojených do siete. Schránka batérií je napríklad vyrezaná laserom, potom tvárnená a zváraná laserom.

Vyžiadať poradenstvo

Sada batérií: Kompaktné a zložité s množstvom komponentov

Krycia platňa
TRUMPF battery tray cover

Krycia platňa na ochranu článkov batérií a elektroniky

Aby bolo možné zaručiť trvalú a vysoko výkonnú funkčnosť systému batérií, musí byť chránený pred vonkajšími vplyvmi. Rezanie laserom, ohraňovanie, vysekávanie a ohýbanie dáva obrobku konečný tvar podľa požadovanej konštrukcie. Povrchy sú vyčistené a štruktúrované, odstránil sa lak, aby sa vytvorilo bezpečné utesnenie a zabezpečilo sa elektrické uzemnenie. 

Schránka batérií - Battery Tray
TRUMPF Battery tray

Schránka batérií, ochranné krytovanie pre jednotku batérií, elektroniku a chladenie

Systémy strojov TRUMPF vytvárajú plynotesné schránky batérií z plochých plechov laserovým rezaním, ohýbaním, tvárnením vysekávaním a zváraním laserom – v závislosti od požiadaviek aj v plne automatizovanom procese. Vo výrobnom procese je samozrejmosťou bezchybná dokumentácia, opakovateľnosť a možnosť spätného odsledovania. Naši odborníci Vám pritom poradia od konštrukcie až po výrobu aj mimo nej. 

Jednotka batérie
TRUMPF Battery Pack, jednotka batérie

Stupňovite rozšíriteľná jednotka batérie pre pohon vozidla

Pre výrobu mechanicky odolných a vysokovodivých spojov komponentov pod prúdom (busbar) je laser optimálnym nástrojom. TRUMPF ponúka na výrobu sád batérií kompletné balíky riešení od 2D rezania laserom, cez ohýbanie až po spájanie telies modulov. Vysoká presnosť opakovania a spoje bez prskancov prispievajú k cenovo efektívnej výrobe. 

Články batérií
TRUMPF Battery Pack, jednotka batérie

Článok batérie, srdce systému batérií

Laser nachádza svoje uplatnenie v priemysle počnúc sušením elektród, cez presné rezanie a zváranie fólií až po spájanie kontaktov zvodičov článkov. TRUMPF ponúka vďaka laserom  Single a Multimode so zelenou a infračervenou vlnovou dĺžkou a aktívnym tvarovaním lúča jedinečné portfólio laserov pre všetky aplikácie týkajúce sa článkov batérií. 

Káblovanie
TRUMPF Battery Pack, káblovanie

Elektrické spojenie na prenos signálu a výkonu

Prúdové spoje ako prípojnice busbar a powerbar sú energeticky efektívne zvárané pomocou lasera. Pomocou systému BrightLine Weld sa minimalizuje doba obrábania a tvorba prskancov. Vďaka tomu je každý dielec zhodný. Popisovacie lasery sa používajú na jednoznačné a trvácne označovanie obrobkov. 

Chladenie systému batérií
TRUMPF Application battery Pack Cooling

Chladenie systému batérií prispieva k optimálnym podmienkam prevádzky

Dôležitou súčasťou sady batérií je systém chladenia a ohrevu. Či už ide o doskové výmenníky tepla, potrubia alebo profily vytvorené lisovaním, TRUMPF ponúka vhodný výrobný systém pre každú konštrukciu a materiál. Tak sa vytvárajú optimálne podmienky okolia pre spoľahlivé a výkonné sady batérií. 

Rám batérií - Battery Frame
TRUMPF battery frame

Rám batérií: deformačná a nosná štruktúra sady batérií

Pre čo najlepšiu ochranu celej sady batérií je nevyhnutná nosná konštrukcia. Pomocou portfólia strojov TRUMPF je možné vytvárať zo spojov bez prírub konštrukcie odolávajúce zaťaženie nárazom. Takto je možné vyrábať mimoriadne stabilné a zároveň ľahké nosné štruktúry. 

Štruktúra segmentácie
TRUMPF Application Battery Pack Segmentation

Štruktúra segmentácie pre moduly batérií

Na zabezpečenie polohy modulov batérií v schránke batérií sa používa stabilný rám. TRUMPF ponúka široké spektrum riešení pre mnohé úlohy spájania materiálu. Pomocou optických skenerov sa napr. v spojení s identifikáciou polohy švu OCT vytvorí optimálny systém pre rýchlu a automatizovanú výrobu. 

Ochrana spodku
TRUMPF Battery Pack Skid Plate

Ochrana spodku sady batérií

Na zabránenie alebo odvrátenie možného poškodenia systému batérií je potrebná celoplošná a mimoriadne odolná ochrana. Čiastočné spevnenie pomocou laserového navárania alebo zváraním vysoko pevných materiálov s optickým skenerom sú aplikácie, na ktoré sú najvhodnejšie komponenty TRUMPF.

Mnoho výziev – jedno riešenie: To sú výhody produktov TRUMPF pri výrobe sád batérií

TRUMPF predstavuje priemyselné riešenia výroby pri výrobe všetkých komponentov sád batérií. Spojenie znalostí a skúseností firmy TRUMPF s výhodami laserovej techniky a flexibilitou spracovania plechu poskytuje zákazníkom perfektné riešenia pre hospodárnu produkciu komponentov sád batérií.
Vďaka obrábaniu neopotrebovávajúcim sa laserom, ktorý si vyžaduje minimum energie docielite výrobu komponentov s optimálnou pevnosťou, no laser je neporaziteľný aj s ohľadom na kvalitu zvarových spojov, tesnosť a náročnosť kontroly. Rozsiahly systém snímačov okrem toho sleduje kvalitu zvarových spojov a garantuje presné hĺbky prevarenia.
Vďaka našim dlhoročným komplexným skúsenostiam v oblasti obrábania plechu pokrývame celý reťazec procesov. Naše 2D laserové obrábacie zariadenia, ohraňovacie stroje a laserové zváracie kabíny sa používajú v plnoautomatickej výrobe schránok batérií v procesoch zapojených do siete.

Prehľad troch najdôležitejších laserových aplikácií

Poradenstvo v oblasti elektromobility - vysporiadajme sa spoločne s elektromobilitou

Chceli by ste vedieť, ako môžeme optimálne podporovať Vašu výrobu na ceste k elektromobilite? Dohodnite si priamo stretnutie s našimi medzinárodne pôsobiacimi manažérmi daného odvetvia. Radi Vám poradia s našimi kompletnými balíkmi ušitými na mieru a umožnia Vám využívať nové výrobné technológie pre novú mobilitu.

Myslenie a konanie v sieti: Výhoda produktov TRUMPF

Či už pri rezaní, ohýbaní alebo zváraní – TRUMPF ponúka všetko z prvej ruky. Pomocou lasera, presného nástroja, môžete selektívne obrábať obrobky. Konkrétne to znamená: Lasery TRUMPF je možné flexibilne integrovať do chronológie reťazca procesov. Obrobky sú obrábané výlučne selektívne, okolité plochy ostávajú nedotknuté resp. nie sú poškodené napríklad pri čistení.

Potrebujete podporu? Naši špecialisti a aplikační technici daného odvetvia v laserovom aplikačnom centre TRUMPF a zákazníckom centre Customer Center vykonávajú štúdie vyrobiteľnosti, predkladajú Vám návrhy na konkrétne zmeny a stále nájdu tie správne parametre pre Vaše aplikácie. V porovnaní s inými výrobcami laserov Vás podporujeme okrem toho aj pri zapojení Vašich laserových zariadení do siete – Bez ohľadu na to či už kráčate veľkými krokmi do budúcnosti Vášho závodu prepojeného v sieti alebo ešte len stojíte na začiatku.

Riešenie veľkosériovej výroby

Zváranie, ohraňovanie, rezanie, čistenie a popisovanie – TRUMPF umožňuje ucelené riešenie zapojenia všetkých samostatných úloh do siete a vďaka tomu bezchybné spätné odsledovanie obrobkov ako aj bezbariérový vývoj konsolidovaného reťazca procesov.

Spoľahlivé, vysoko produktívne systémy

Využite naše skúsenosti získané desaťročiami s aplikáciami rôznych procesov výroby dielov a ich technickú implementáciu: Naše laserové stroje, komunikácia medzi strojmi a inovatívne technológie senzoriky umožňujú konzistenciu reťazca procesov a neustále sledovanie kvality.

Stále najvyššia produktivita a prehľad všetkých podstatných informácií

Condition Based Services zvyšuje technickú pohotovosť Vašich laserových systémov. Na vizualizáciu stavu zariadenia využijete ovládacie panely; Smart View Services. TRUMPF Condition Monitoring Center vyhodnocuje údaje zo senzorov a rozpozná riziká výpadkov.

Za pomoci služby Data Based Services získate všetky podstatné údaje o Vašom laseri. Rozhranie OPC UA pritom poskytne dôležité informácie. Softvér Quality Data Storage 2 okrem toho umožní záznam dát synchrónnych s procesom.

Poradenstvo ušité na mieru a podpora manažmentu TRUMPF k procesom daného odvetvia

Každý začiatok je ťažký? Nie s firmou TRUMPF. Pretože my vieme, ako môžete znížiť Vaše náklady potrebné na rozbeh: Osvedčení odborníci firmy TRUMPF v tomto odvetví sú Vám k dispozícii svojim intenzívnym poradenstvom ušitým na mieru, k Vašim procesom a aplikáciám.

"Prepojenie laserových technológií s flexibilnými riešeniami výroby od firmy TRUMPF nám umožnili vyvinúť novodobú koncepciu hospodárnej výroby systémov batérií – jedinečný manažment odvetvia firmy TRUMPF pritom poskytol expertízu potrebnú pre spustenie a implementáciu ušitú na mieru."

Ludger Gehringhoff
Manažér programu pre zákazníkov, Benteler Automotive

Mnoho prípadov, jedna návšteva, ktorá sa oplatí: Naše Laserové aplikačné centrum a zákaznícke centrum Customer Center

Chceli by ste sa sami presvedčiť o výhodách lasera pri výrobe sád batérií? Navštívte nás v našich predvádzacích miestnostiach a využite ponuku poradenstva našich odborníkov:

Výroba prototypov z plechu

Individuálne diely zákazníkov sa vyrábajú na presných strojoch TRUMPF a kontrolujú s ohľadom na požiadavky materiálov. Spoločne s Vami identifikujeme potenciály optimalizácie vo výrobe Vašich dielcov. Cieľ: Optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Poradenstvo pri konštruovaní dielov z plechu

Aký potenciál drieme vo Vašich dielcoch? Preskúmajte to: na našich cvičeniach a seminároch zameraných na optimalizáciu dielcov vyrábaných z plechu a rúr. Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti konštruovania plechových dielov nasmerujete Vaše dielce na úspech – a ušetríte peniaze. Pretože hospodárne konštruované diely sú kľúčom k efektívnej výrobe, vyžaduje si menej krokov výroby a dláždi Vašu cestu smerom k výrobe prepojenej sieťou.

Automatizované výrobné systémy ušité na mieru

Každá výroba je iná. Preto je aj Vaša cesta ku Smart Factory individuálna. To je presne miesto, kde prichádzame s radami k výrobe prepojenej sieťou. Nie je podstatné či už bežíte do zosieťovanej budúcnosti Vášho podniku míľovými krokmi alebo ešte len stojíte na začiatku –  pomocou silného, kompetentného partnera, ktorý stojí na Vašej strane sa Vám jednoduchšie pôjde po ceste do Vašej automatizovanej budúcnosti. Pritom nie je ani jedna cesta taká istá ako tá druhá, pretože TruConnect pre Vás spája jednotlivé súčasti do individuálnych riešení.

Radšej raz vidieť ako stokrát počuť: Navštívte TRUMPF v Ditzingene

TRUMPF customer centre

Robíme z produktov TRUMPF veľký zážitok pre našich zákazníkov.

Či už v Laserovom aplikačnom centre TRUMPF alebo zákazníckom centre Customer Center naši špecialisti Vám v Ditzingene ukážu, čo je možné – osobne a presne podľa Vašich potrieb. V laserovom aplikačnom centre, ktoré sa rozprestiera na ploche 4000 m², Vám naši aplikační technici a špecialisti v odvetví predstavia vývoj aplikácií a ich optimalizáciu, presne podľa Vášho konkrétneho obrobku. V našom zákazníckom centre Customer Center naproti tomu zažijete naživo celý reťazec procesov obrábania plechu – od programovania až po zváranie laserom. Poskytujeme individuálne prezentácie ako aj predvádzanie technológií naživo. Časové štúdie, vyrobiteľnosť a výroba vzoriek patrí takisto k základným úlohám.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF
Zváranie laserom

Laserový lúč otvára nové možnosti spájania kovov a plastov: dokáže presne zvárať dokonca aj materiály s vysokou teplotou tavenia a vysokou tepelnou vodivosťou.

TRUMPF laser welding option brightlineweld
Zváranie laserom bez prskancov strusky s technológiou tvarovania lúča BrightLine Weld

Vďaka patentovanej technológii TRUMPF BrightLine Weld dokážete zvárať takmer bez prskancov strusky materiály ako konštrukčná oceľ, nerez alebo dokonca aj meď a hliník.

Popisovanie laserom pomocou produktov TRUMPF
Popisovanie laserom

Čísla, texty alebo kódy - toto a ešte viac popíše bezdotykovo a bez opotrebovania laser v mnohých odvetviach ako pokrokový nástroj na popisovanie.

Kontakt
Servis & Kontakt