Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF smart factory example fpr e-mobility applications

Automatizované riešenia výroby pre elektromobily

Výroba komponentov pre elektromobily prináša mnoho výziev. Kľúčovým faktorom úspechu pritom je technologické zladenie celého výrobného procesu. Od manipulácie so surovým materiálom cez rezanie, tvárnenie a ohýbanie plechu až po zváranie hotových obrobkov laserom – TRUMPF analyzuje jestvujúce výrobné procesy a naplánuje spoločne s Vami úplne nové výrobné linky.

V stredobode pozornosti je pritom optimálne využitie dostupných zdrojov, krátke doby taktov ako aj vysoká ziskovosť v kombinácii s vysokou flexibilitou. Inteligentné senzoriky TRUMPF sledujú celý proces a prispievajú k najlepším výsledkom výroby a spätnému odsledovaniu výroby každého jedného dielca. Sme pritom presvedčení, že vďaka automatizovaným výrobným procesom a systémom zapojených do siete máme pre Vás výrobnú technológiu pre elektromobily. 

Vyžiadať poradenstvo

Riešenia firmy TRUMPF pre Vaše elektromobily, využitie

Automatizovaný výrobný proces na výrobu sád batérií

Flexibilné a stupňovite rozšíriteľné – tak vyzerá automatizované systémové zariadenie

Pomocou výrobných systémov TRUMPF vyrábate konštrukčné časti vysoko flexibilne a plnoautomatizovane. Dokonca ani obrobky s vysokými požiadavkami na presnosť nie sú vďaka regulácii procesov počas obrábania plechu založenej na senzorike žiaden problém. Takto môžete pomocou výrobných systémov TRUMPF hospodárne a vysoko flexibilne obrábať dokonca aj klasické hlboko ťahané obrobky.

TRUMPF smart factory solutions process draft

Vaše riešenie Smart Factory: Vy stanovíte požiadavky – My ponúkneme hotový systém

Výhody firmy TRUMPF

Automatizované riešenia výroby

Zákazníci TRUMPF oceňujú naše všestranné myslenie. U nás dostanete z jednej dielne kompletný balík, v ktorom sú vzájomne optimálne zladené všetky výrobné kroky. Vďaka tomu, že sme pre Vás spojili znalosti zo všetkých našich oblastí, môžme Vám ponúknuť inteligentné automatizované výrobné riešenia. Či už ide o ohýbanie, čistenie, zváranie, popisovanie alebo spájanie materiálov rôznych druhov – TRUMPF umožňuje úplne integrované riešenie pre všetky tieto samostatné aplikácie pozdĺž celého reťazca procesov, napr. pri výrobe schránok batérií. Ucelené zapojenie do siete okrem toho umožňuje bezchybnú možnosť spätného odsledovania výroby dielcov a bezbariérový vývoj jednotlivých procesov pre konsolidovaný reťazec procesov. 

Spoľahlivé, vysoko produktívne systémy

Využite naše špičkové skúsenosti získané desaťročiami v oblasti výroby strojov v kombinácii s našimi hlbokými znalosťami procesov a celého odvetvia výroby automobilov. Využívajte výhody našich odborných znalostí v oblasti aplikácie rôznych čiastkových procesov a ich strojovo technických implementácí do systémov. Naše laserové zariadenia, komunikácia medzi strojmi ako aj inovatívne technológie senzoriky umožňujú konzistenciu reťazca procesov a neustále sledovanie kvality.

Výroba v bezpečnom procese a bezchybná dokumentácia

TRUMPF ponúka vďaka uceleným systémovým a sotvérovým riešeniam potrebnú bezpečnosť procesov ako aj bezchybnú dokumentáciu histórie výroby. Naše portfólio produktov TruConnect predstavuje inovatívne riešenia pre Condition Monitoring a pre výrobu bez používania papierov.

TRUMPF servis a poradenstvo

Podporujeme Vás – tak počas prevádzky ako aj mimo nej. Špecialisti firmy TRUMPF sú Vám k dispozícii intenzívnym poradenstvom k procesom a aplikačnou podporou, aby ste mohli znížiť Vaše náklady do takej miery ako je to len možné.

Stále najvyššia produktivita

Condition Based Services zvyšuje technickú pohotovosť Vašich laserových systémov. Na vizualizáciu stavu zariadenia využijete ovládacie panely; Smart View Services. TRUMPF Condition Monitoring Center vyhodnocuje údaje zo senzorov a rozpozná riziká výpadkov.

Podstatné informácie - na prvý pohľad

Za pomoci služby Data Based Services získate všetky podstatné údaje o Vašom laseri. Rozhranie OPC UA pritom poskytne dôležité informácie. Softvér Quality Data Storage 2 okrem toho umožní záznam dát synchrónnych s procesom.

V akých prípadoch aplikácií Vás môže TRUMPF celkom konkrétne podporiť?

Chceli by ste sa sami presvedčiť o výhodách flexibilného obrábania plechu pri výrobe sád batérií? Navštívte nás osobne vo firme TRUMPF v predvádzacej miestnosti a využite ponuku poradenstva našich odborníkov:

Poradenstvo pri konštruovaní dielov z plechu

Aký potenciál drieme vo Vašich dielcoch? Preskúmajte to: na našich cvičeniach a seminároch zameraných na optimalizáciu dielcov vyrábaných z plechu a rúr. Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti konštruovania plechových dielov nasmerujete Vaše dielce na úspech – a ušetríte peniaze. Pretože hospodárne konštruované diely sú kľúčom k efektívnej výrobe, vyžaduje si menej krokov výroby a dláždi Vašu cestu smerom k výrobe prepojenej sieťou.

Výroba prototypov z plechu

Individuálne diely zákazníkov sa vyrábajú na presných strojoch TRUMPF a kontrolujú s ohľadom na požiadavky materiálov. Spoločne s Vami identifikujeme potenciály optimalizácie vo výrobe Vašich dielcov. Cieľ: Optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Automatizované výrobné systémy ušité na mieru

Využite vedomosti a dlhodobé skúsenosti firmy TRUMPF na získanie Vašich výhod voči konkurencii. Špecialisti firmy TRUMPF Vám naplánujú kompletne nové výrobné linky na zelenej lúke alebo spoločne s Vami optimálne prispôsobia Vaše jestvujúce výrobné linky novým situáciám a výzvam vo výrobe elektromobilov. Pretože s presným plánovaním Vašej výroby sa dostanete na cestu k úspechu - od začiatku inteligentne zapojení do siete. Využite pritom skúsenosti získané desaťročiami v oblasti obrábania plechu a výhody nášho náskoku pri zavádzaní Priemysel 4.0.

TRUMPF customer centre

TRUMPF Customer Center

Robíme z produktov TRUMPF veľký zážitok pre našich zákazníkov. V našom zákazníckom centre Customer Center otvorenom v roku 1987 a rozšírenom v roku 2020 predstavujeme celý reťazec obrábania plechu – od programovania až po zváranie laserom – pomocou nášho aktuálneho portfólia produktov.

Tu máte možnosť nechať si predviesť stroje rôznych technológií. Ponúkame Vám predvedenie štandardných produktov ako aj predvedenie výroby dielov zákazníkov. K základným úlohám zákazníckeho centra Customer Center patrí aj vytvorenie časových štúdií, overenie vyrobiteľnosti a vytvorenie vzoriek.

Spoločné riešenie elektromobility

Chceli by ste vedieť, ako môžeme optimálne podporovať Vašu výrobu na ceste k elektromobilite? Dohodnite si priamo stretnutie s našimi medzinárodne pôsobiacimi manažérmi daného odvetvia. Radi Vám poradia s našimi kompletnými balíkmi ušitými na mieru a umožnia Vám využívať nové výrobné technológie pre novú mobilitu.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synaptický obrázok ako zobrazenie Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Skladové systémy

Pomocou našich skladových systémov a systémov logistiky profitujete z našich stavebnicových inteligentných riešení skladu – kompaktne, efektívne, flexibilne.

Automatizácia

Pri vysoko automatizovanej výrobe budete pracovať aj v budúcnosti hospodárne a efektívne.

Kontakt

Kontakt
Servis & Kontakt