Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Plynotesné zváranie komponentov pre palivový článok

Odvetvie výroby elektromobilov stojí pred veľkou výzvou - vyrábať bezpečne, hospodárne a opakovateľne palivové články v priemyselnom meradle. Presne tu ukazujú lasery TRUMPF svoje silné stránky. Pri spájaní kovových bipolárnych platní pre palivové články PEM sú stanovené najvyššie požiadavky na opakovateľný proces zvárania. Pritom sa vytvárajú tesné, vysoko presné zvarové spoje, ktoré majú zároveň vysokú mechanickú pevnosť. Vďaka veľkým rozmerom skenovaného poľa a vysoko presnému nastavovaniu polohy bipolárnych platní využívaju naši zákazníci výhody maximálnej flexibility a presnosti.

Vyžiadať poradenstvo
TRUMPF scanner welding ficusing optics

Programovateľná zaostrovacia optika TRUMPF PFO 3D zvyšuje vďaka inteligentnej senzorike bezpečnosť procesov a kvalitu počas procesu zvárania.

Zváranie kovových bipolárnych platní pomocou laserov TRUMPF

Mnoho výziev – jeden partner: TRUMPF neustále vyvíja a skúma, aby mohol ponúkať priemyselné laserové riešenia pre bezpečné a vysoko kvalitné spájanie tenkých materiálov.

Bezpečné zváranie – bez chybného zvaru

Aby bolo možné tesne zvariť tenké kovové platne (70 až 120 µm), no aby sa neprevaril materiál, zabezpečuje TRUMPF pomocou svojich rozsiahlych aplikačných znalostí presné polohovanie a upínanie týchto platní a podporuje pritom aktívne svojich zákazníkov pri ich vývojových projektoch.

Bezpečné skúšky

Zváranie bipolárnych platní je spojené s vysokou úrovňou testovania ohľadom tesnosti a pevnosti. TRUMPF tu ponúka integrovanú technológiu senzorov, ktorá neustále vyvíjaná podľa potrieb, aby sledovala, zabezpečovala procesy a kvalitu, a znížila na minimum následné nároky na testovanie.

Najvyššia kvalita lúča

Lasery TRUMPF jedného módu (TruFiber) v spojení s optickým skenerom PFO sú predurčené na spájanie tenkých polovíc obalov bipolárnych platní vysokou rýchlosťou zvárania. Typickými požiadavkami pritom sú výkony lasera 500-1.000 W IR single mode a priemer laserového lúča na obrobku 30-50 µm so zároveň veľkým dostupným skenovaným poľom, aby bolo možné homogénne a opakovateľne zvárať pokiaľ možno čo najviac dlhých a mnohých zvarov v jednej polohe.

Poradenstvo v oblasti elektromobility – vysporiadajme sa spoločne s elektromobilitou

Chceli by ste vedieť, ako môžeme optimálne podporovať Vašu výrobu na ceste k elektromobilite? Dohodnite si priamo stretnutie s našimi medzinárodne pôsobiacimi manažérmi daného odvetvia. Radi Vám poradia s našimi kompletnými balíkmi ušitými na mieru a umožnia Vám využívať nové výrobné technológie pre novú mobilitu.

Prečo by ste sa mali pri téme palivových článkov rozhodnúť pre TRUMPF

Laser ako optimálny nástroj

Ak ide o spájanie kovových bipolárnych platní, nie je k laseru žiadna alternatíva. TRUMPF tu ponúka rozsiahle a podľa aplikácie a požiadaviek vyladené portfólio produktov, ako aj rozsiahle aplikačné skúsenosti.

Partnerstvá s významnými firmami

Spolupracujeme so všetkými významnými firmami, ktoré sa zaoberajú témou výroby palivových článkov. TRUMPF sa môže opierať o rozsiahle skúsenosti pri zváraní bipolárnych platní.

Odborník na aplikácie a dané odvetvie

TRUMPF je odborníkom na aplikácie a veľmi dobre pozná trh. Aktívne sa zapájame do dôležitých odborných spoločenstiev pre palivové články a preto sme veľmi blízko k výzvam tohoto odvetvia.

Účasť na výskume a vývoji

Spolupracujeme s významnými firmami, ktoré sa zaoberajú témou výroby palivových článkov pre automobilové aplikácie. TRUMPF sa môže opierať o rozsiahle skúsenosti pri zváraní bipolárnych platní.

Ďalšie oblasti použitia lasera

Systém palivových článkov PEM sa skladá z mnohých samostatných systémov resp. komponentov, ako napr. MEA, membrány, anódového výstupného ventila, nádrže H2, injektora H2, vzduchového filtra, zvlhčovacej jednotky, ako aj z chladiacej jednotky s čerpadlom. Tieto takisto ponúkajú množstvo už overených, už zavedených moderných a/alebo potenciálnych nových možností použitia lasera.

TRUMPF ako expert

Laserové aplikačné centrum TRUMPF, Ditzingen

Ročne spracujeme v našom laserovom aplikačnom centre (LAC) v Ditzingene viac ako 3.000 aplikačných zákaziek. Pritom sme získali cenné skúsenosti aj v oblasti výroby palivových článkov. V našom laserovom aplikačnom centre (LAC) sme už pozvárali množstvo bipolárnych platní našich zákazníkov a úspešne optimalizovali ich výrobný proces – všetko samozrejme pri dodržaní najvyšších noriem o dôvere a mlčanlivosti. Sledujeme pri tom jeden cieľ: Chceme sa aktívne podieľať na výrobe palivových článkov a vyvíjať pomocou našich produktov priemyselné na mieru ušité výrobné procesy pre našich zákazníkov.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Verzie TruFiber - 19
TruFiber

Pevnolátkový laser TruFiber na báze vlákna je presný laser na jemné práce. Presviedča svojou kvalitou lúča Single Mode a množstvom dostupných výkonových tried. 

Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF
Zváranie laserom

Laserový lúč otvára nové možnosti spájania kovov a plastov: dokáže presne zvárať dokonca aj materiály s vysokou teplotou tavenia a vysokou tepelnou vodivosťou.

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Kontakt
Servis & Kontakt