Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Laser Blanking

Das Laserschneiden vom Coil wird zu einem immer wichtigeren Baustein in zahlreichen blechverarbeitenden Branchen – sowohl für Großserienhersteller als auch für Job-Shops mit mittleren bis großen Losgrößen. Doch was ist Laser Blanking genau und wie können auch Sie von der hochproduktiven, flexiblen Coil-Anlage von TRUMPF profitieren?

Čo je to Laser Blanking?

Narastá rozmanitosť variantov, klesajú výrobné dávky: Presne tu prichádza na rad stroj TruLaser 8000 Coil Edition firmy TRUMPF. Spracovatelia plechu často využívajú pri obrábaní plechu vo veľkých sériách na razenie lisovacie linky, pre každý nový variant produktu ale musia draho a časovo náročne vyrábať raziace nástroje. Obrábanie pomocou lasera priamo zo zvitku šetrí čas, náklady a materiál. No aj užívatelia konvenčných 2D laserových obrábacích zariadení profitujú z obrábania plechu zo zvitku. Okrem lepšieho využitia materiálu vďaka možnosti tesnejšieho uloženia dielcov na plechu a úspory nákladov pri nákupe materiálu vo zvitku, presvedčivé sú aj výhody produktivity obrábania laserom priamo zo zvitku. 

Rezanie laserom priamo zo zvitku: Toto sú výhody

Hospodárna výroba malých až veľkých sérií

Nie je podstatné, či ste zákazkový výrobca ktorý obrába plech s väčšími výrobnými dávkami alebo veľkosériový výrobca – všade tam, kde si lisovacie a raziace linky vyžadujú príliš vysoké investície a prinášajú príliš nízku flexibilitu, no chýba produktivita 2D laserových obrábacích zariadení, ponúka Laser Blanking jednoduchú, rýchlu a hospodárnu výrobu.

Úspora nákladov na materiál

Ušetrite pri nákupe materiálu až do 15 % nákladov v porovnaní s plechom dodávaných v tabuliach. Zároveň využite výhody možnosti až o 15 % lepšieho využitia materiálu vďaka efektívnejšiemu rozmiestňovaniu dielcov.

Flexibilná výroba

V porovnaní s linkou na vysekávanie tvarov je možné flexibilnejšie a jednoduchšie realizovať zmeny obrábaných geometrií. Vďaka laseru používanému ako nástroj úplne odpadajú náklady na raziace nástroje, ich údržbu, skladovanie a na procesy osadzovania nástrojov.

Úplné zautomatizovanie procesu rezania

So strojom TruLaser 8000 Coil Edition môžete úplne zautomatizovať proces rezania – od odvíjania pásu plechu zo zvitku cez jeho rovnanie až po robotické odoberanie a triedenie dielcov. Zariadenie tak spĺňa všetky úlohy plnoautomatického rezacieho centra.

Pripojenie k automatizovanému skladu

Vysoko produktívne, vysoko automatizované zariadenie Laser Blanking je možné flexibilne pripojiť k systémom skladu. Takto je možné prepraviť hotové vyrezané dielce k inému pripojenému stroju, napríklad za účelom automatizovaného ohýbania dielcov.

Ďalšia možnosť optimalizácie vďaka intuitívnemu softvéru

Softvér TruTops Boost firmy TRUMPF navrhne optimálne stratégie rozmiestnenia dielcov a deliacich rezov. Môžete sa tak spoľahnúť na čo najlepšie využitie materiálu a efektívne nakladanie s kovovým odpadom. Vďaka softvéru sa dielce pri odoberaní nezakliesnia vo zvyškovej mriežke. Zvyšuje to bezpečnosť procesov.

Zvitok, 2D laserové obrábacie zariadenia, lisy: 3-prístrihové výrobné systémy v porovnaní

 

Icon

Obrábanie laserom zo zvitkov

Ikona

2D laserové obrábacie zariadenia

Icon

Lisovacia linka na vyrážanie dielcov

Použitie Stredné až veľké série Malé série Veľké série
Technológia Laser Laser Raziace nástroje
Obrobky Jednoduché až zložité Jednoduché až veľmi zložité Jednoduché
Výhody Vysoko produktívne, hospodárne, bez nástrojov a flexibilné Vhodné aj pre malé výrobné dávky, flexibilné hrúbky a typy materiálov Maximálna produktivita pri konštantnej geometrii

Najmä tieto odvetvia ťažia zo systému Laser Blanking

Nepretržité úpravy komponentov, narastajúca rozmanitosť variantov a s tým spojené neustále výmeny nástrojov: Táto situácia sa medzitým stala každodenným pravidlom nie len v automobilovom priemysle. V mnohých odvetviach sa presadzuje trend výroby v menších výrobných dávkach. Preto vyvinuli špecialisti firmy TRUMPF riešenie, ktoré umožňuje čoraz väčšiemu počtu odvetví hospodárne spracovávať plech, napriek klesajúcim výrobným dávkam.

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Od B stĺpika až po vaňu batérie: Systémy Laser Blanking bez potreby nástrojov prinášajú vďaka možnosti voľného programovania geometrií výrazne viac flexibility do výroby automobilov. Vďaka tomu je možné ušetriť značné náklady.

Poľnohospodárstvo

Od kabíny traktora až po kovový pluh: Aj odvetvie poľnohospodárstva využíva množstvo výhod systému Laser Blanking.

Nábytkový priemysel

Nerezové výrobky určené do kuchyne je možné vyrábať s najvyššou kvalitou povrchu a pri najvyšších požiadavkách na kvalitu a presnosť.

Výroba koľajových vozidiel

Dlhé časti opláštenia a rámov vlakových vozňov sú ideálne na výrobu systémom Laser Blanking.

Výroba schránok a rozvodných skríň

Systémami Laser Blanking je možné cenovo výhodne vyrábať vo veľkých sériách dvere, rámy a zasúvacie časti rozvodných skríň.

Ako vyzerá zariadenie obrábajúce zo zvitku?

Prečítajte si viac o našom stroji TruLaser 8000 Coil Edition – vysoko produktívnom, flexibilnom zariadení Laser Blanking na kontinuálne rezanie z materiálu zo zvitku. Okrem toho Vám ukážeme možné príklady využitia vo Vašom odvetví.

Pozrite si viac

Ako vyzerá systém Laser Blanking?

TruLaser 8000 Coil Edition firmy TRUMPF je vysoko produktívne, flexibilné zariadenie Laser Blanking pre kontinuálne delenie materiálu zo zvitku. Vďaka vybaveniu presným rovnacím zariadením ARKU sa stáva z odvíjacieho a rovnacieho zariadenia ARKU a lasera TRUMPF ucelený systém postavený na kľúč s mnohými výhodami pre zákazníkov. Spoločne s firmou SIEMENS bolo vyvinuté inovatívne riadenie – od odvíjania zo zvitku, cez rovnanie, rezanie laserom až po plne integrované robotické odoberanie obrobkov. Programovanie celého systému až po robotické odoberanie sa vykonáva v softvéri TruTops Boost.

Prehľad: Zariadenie Laser Blanking firmy TRUMPF s podávaním plechu zo zvitku

1. Odvíjač plechu

Na odvíjač je možné umiestniť zvitky s hmotnosťou až do 25 t, čo zodpovedá v závislosti od vnútorného a vonkajšieho priemeru zvitku a hrúbky materiálu niekoľkým kilometrom materiálu.

Zistite viac

2. Presné rovnacie zariadenie

Presné rovnacie zariadenie firmy ARKU garantuje najvyššiu kvalitu rezania vďaka ideálne vyrovnanému materiálu. Vďaka vysokej kvalite rovnania je zabezpečené aj spoľahlivé odoberanie obrobkov.

Zistite viac

3. Stanica regulácie podávania pásu plechu (loop station)

Stanica regulácie podávania pásu plechu oddeľuje proces rezania od prísunu materiálu zo zvitku a zabezpečuje najvyššiu kvalitu jeho povrchu. Vďaka tomu sa zabráni vzniku stôp po rovnaní.

Zistite viac

4. TruLaser pracovná kabína rezania laserom TruDisk, vrátane dopravníkového pásu

Mnohonásobne osvedčená technológia rezania laserom a štandardný stroj z rodiny TruLaser vytvára v súhre s novo vyvinutým dopravníkovým systémom vysoko produktívny transport materiálu v procese prísunu a odsunu materiálu.

Zistite viac

5. Automatizované vykladanie robotom

Robot plne začlenený do architektúry riadenia plnoautomaticky a bezpečne odoberá a stohuje obrobky. Operátor vďaka tomu nepotrebuje žiadne predošlé znalosti v oblasti programovania robota.

Zistite viac

6. Likvidácia kovového odpadu

Malé deliace rezy vo zvyškovej mriežke sa realizujú už počas procesu rezania. Vďaka tomu je možné jednoducho likvidovať zvyškové mriežky.

Zistite viac

Odvíjač plechu

Vďaka krátkym časom osadzovania a vysokej pohotovosti využívate výhody vysokej hospodárnosti počas celej životnosti zariadenia. Zariadenie sa vyznačuje kompaktnou konštrukciou, vysokými rýchlosťami, vyššou bezpečnosťou procesov ako aj krátkymi časmi potrebnými na výmenu zvitkov. Geometrie rezané laserom je možné umiestniť na pásový materiál optimálnejšie, vďaka čomu sa zvyšuje podiel vyrezaných dielcov voči surovému materiálu. Vďaka tomu ušetríte až do 15 % nákladov na materiál. Či už oceľ, nerez alebo hliník – obrábať je možné množstvo rôznych materiálov. Štandardne je možné uchytiť zvitky hmotnosti 20 t, na želanie sú možné zvitky až do 25 t a šírky 2150 mm.

Presné rovnacie zariadenie

Presné rovnacie zariadenie CoilMaster 50 firmy ARKU podáva konštantne dobré výsledky rovnania čo umožňuje najlepšie rezanie laserom. Štandardne je možné obrábať materiál zo zvitkov až do hrúbky 4 mm, či už oceľ, nerez alebo hliník. Novými rovnacími valcami je možné obrábať dokonca aj ocele s vyššou pevnosťou. Pri rovnaní valcovaním prebieha materiál zo zvitku striedavými ohybmi, čím sa plech vyrovná a odstráni sa vnútorné pnutie. Vďaka tomu je možné bezpečne vyrezať obrobky a následne ich odoberať zo zvyškovej mriežky.

Stanica regulácie podávania pásu plechu (loop station)

Hydraulicky ovládané mostíky regulácie podávania pásu plechu podávajú materiál do laserovej kabíny a oddeľujú tak proces rezania od prísunu materiálu a odvíjacieho a rovnacieho zariadenia. Rýchlosť pásu plechu v odvíjacom a rovnacom zariadení sa zníži na minimum, no nikdy sa nezastaví. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko poškodenia povrchu materiálu pásu plechu. Valce vťahujúce pás plechu integrované do zariadenia na reguláciu podávania plechu posúvajú pás plechu do laserovej kabíny rýchlosťou 40 m za minútu. 

TruLaser pracovná kabína rezania laserom TruDisk, vrátane dopravníkového pásu

Srdcom systému Laser Blanking je mnohonásobne osvedčené laserové zariadenie TruLaser. Materiál zo zvitku prechádza lineárne cez stroj, vedľajšie neproduktívne časy sa tým znižujú o koeficient až do 2,5. Umožňuje to firmou TRUMPF novo vyvinutý dopravníkový pás s úložnými lištami roštu. Zatiaľ čo sa prisúva nový materiál, vychádza zároveň von obrobený materiál – vrátane kovového odpadu. Mnohonásobne sa tým zvyšuje produktivita celého systému.

Automatizované vykladanie robotom

Jeden alebo na želanie aj dva roboty umožňujú vykladanie súbežne s hlavným výrobným časom a opakovane presné ukladanie do stohov. Vďaka úplnému začleneniu kinematiky robota do architektúry riadenia nie sú potrebné špecifické znalosti programovania robota. Poloha obrobkov sa stanoví už počas programovania resp. rozmiestňovania dielcov v softvéri TruTops Boost. Na základe toho robot zistí, kde sa nachádzajú dielce, ktoré má odobrať.

Likvidácia kovového odpadu

Malé deliace rezy vo zvyškovej mriežke sa realizujú už počas procesu rezania. Počas odsunu sa tak rozpadne zvyšková mriežka na menšie časti, vďaka čomu je možné ju efektívnejšie zlikvidovať. Pásový dopravník na odpad môže vykonávať prepravu zo stroja v prípade potreby v troch smeroch – buď priamo alebo cez priečny dopravníkový pás doľava alebo doprava. Týmto spôsobom je možné začleniť likvidáciu odpadu do logistiky likvidácie odpadu u zákazníka.

TruLaser 8000 Coil Edition - Technické údaje

Technické údaje na stiahnutie

Z praxe: Na aké aplikácie je vhodný systém Laser Blanking s podávaním plechu zo zvitku?

TruLaser 8000 Coil Edition je vhodné nie len pre zákazkových výrobcov spracovávajúcich plech s väčšími výrobnými dávkami, zariadenie Laser Blanking firmy TRUMPF ale ukazuje svoje silné stránky aj v početných aplikáciách veľkosériových výrobcov.

Nenašli ste Vaše aplikácie? Radi Vám poradíme!

Chceli by ste rezať aj zo zvitkov a využívať výhody rezania laserom bez potreby nástrojov? Radi Vám poradíme v prípade Vašich špecifických riešení rezania laserom. Jednoducho sa s nami skontaktujte. 

Ku kontaktu

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Popisovací laser

Doplňte Vaše popisovacie systémy našimi popisovacími lasermi TRUMPF v rôznych výkonových triedach. Pri bežných vlnových dĺžkach sú vhodné na gravírovanie, úber materiálu, popúšťanie, sfarbovanie alebo napeňovanie.

Technologický obrázok, 2D laserové obrábacie zariadenia
2D laserové obrábacie zariadenia

CO2 alebo pevnolátkové lasery? Ponúkame pre každú požiadavku vhodné 2D laserové obrábacie zariadenie a máme optimálne riešenie pre všetky typy plechu.

Konštrukcia optiky TruDisk
Diskový laser

Od vytvárania otvorov veľkosti priemeru vlasu až po zvary panelov lodí: Diskové lasery firmy TRUMPF presviedčajú vďaka desiatke tisícov inštalácií po celom svete najvyššou kvalitou konštrukčných častí a spoľahlivosťou laserov.

Kontakt
Odbyt, Obrábacie stroje
E-mail
Servis & Kontakt