Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruPunch 5000, produktívny špičkový stroj
TruPunch 5000, produktívny špičkový stroj
Vysekávacie stroje

TruPunch 5000

Produktívny špičkový stroj

TruPunch 5000, najrýchlejší vysekávací stroj na svete
TruPunch 5000, najrýchlejší vysekávací stroj na svete
Vysekávacie stroje

TruPunch 5000

Najrýchlejší vysekávací stroj na svete

TruPunch 5000, so SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster Linear
TruPunch 5000, so SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster Linear
Vysekávacie stroje

TruPunch 5000

Individuálna a postupne rozšíriteľná automatizácia

Produktívny špičkový stroj

TruPunch 5000 nastavuje novú latku v oblasti produktivity, bezpečnosti procesu a flexibility. Pohony bez vôle umožňujú najvyššie zrýchlenia osí a vysoká rýchlosť rotácie osi C umožňuje extrémne rýchle tvárnenie závitov ako aj produktívne obrábanie zložitých geometrií Vďaka výkonnému pohonu hydrauliky môžete vysekávať až pri 1.600 zdvihoch za minútu a značkujete pri 2.800 zdvihoch za minútu. Pomocou inteligentných automatizovaných komponentov a chytrých funkcií zvýšite Vašu produktivitu a bezpečnosť procesov.

1.600 zdvihov/min

Rýchle vysekávanie a značenie rýchlosťou 2.800 zdvihov/min: TruPunch 5000 nastavuje latku vo veci produktivity.

Najvyššia kvalita dielcov

Aktívna matrica zaručuje výrobu dielcov s minimom poškriabania.

Produktívnejšie vďaka automatizácii

Od manipulácie s manteriálom až po automatizáciu nástrojov – stroj vybaví všetko za Vás.

Rýchlejšia výmena nástrojov

ToolMaster Linear pre až 90 nástrojov garantuje rýchlu výmenu nástrojov.

Šetrné obrábanie

Zasúvacie upínacie pracky prispievajú k najvyššej kvalite a presnosti dielcov.

TruPunch 5000, prezentačné video
TruPunch Aktívna matrica
Rozpoznanie formátu plechu
Integrované rovnanie
TruPunch 5000, vzorka s povrchom bez škrabancov

Povrchy bez škrabancov pri nástrojoch veľkosti 5

Či už prieťah alebo žiabre: Pomocou nástrojov veľkosti 5 pre aktívnu matricu budete flexibilne obrábať plech. Na tomto obrobku boli použité o.i. nasledujúce nástroje: nástroj na prieťah veľkosti 5 (aktívna matrica), na tvárenie žiabier veľkosti 5 (aktívna matrica), na vedenia kariet veľkosti 5 a odvaľovací nástroj na odsadenia.

TruPunch 5000, vzorka bez nutnosti dodatočného obrábania

Integrované rovnanie

Funkcia stroja "Integrované rovnanie" a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania – celkom bez nutnosti dodatočného obrábania.

TruPunch 5000 veľký formát
TruPunch 5000 stredný formát
Rozmery    
Šírka 7610 mm 1 6540 mm 1
Hĺbka 8171 mm 1 7395 mm 1
Výška 2072 mm 1 2072 mm 1
Max. frekvencia zdvihov    
Vysekávanie (E = 1 mm) 1350 1/min 1600 1/min
Značenie 3000 1/min 3000 1/min
Pracovná oblasť    
Prevádzka vysekávania, os X 3050 mm 2500 mm
Prevádzka vysekávania, os Y 1550 mm 1250 mm
Max. hrúbka plechu 8,0 mm 8 mm
Max. hmotnosť obrobku 280 kg 200 kg
Max. vysekávacia sila 220 kN 220 kN
Nástroje    
Čas výmeny nástroja MultiTool 0,3 s 0,3 s
Počet nástrojov / praciek 21 Kus / 4 Kus 18 Kus / 3 Kus
Vyhadzovanie dielcov    
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Hodnoty spotreby    
Stredný elektrický príkon aktívnej vypínacej automatiky 0,5 kW 0,5 kW
Stredný príkon vo výrobe 9,5 kW 9,5 kW

Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Inovatívne funkcie stroja TruPunch 5000 garantujú najlepšie výsledky obrábania.

Kvalita

TruPunch 5000
Vybavenie stola

Pre šetrnú manipuláciu s materiálom je možné sa rozhodnúť medzi guľôčkovým alebo kefkovým stolom.

TruPunch 5000 s aktívnou matricou
Aktívna matrica

Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením bez poškriabania a zabraňuje riziku zakliesnenia.

Integrované rovnanie

Pri vysekávaní plechu sa v obrobku vytvárajú procesom vysekávania napätia v tlaku a ťahu, ktoré môžu viesť k deformáciám v plechu. Funkcia stroja "Integrované rovnanie" a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania.

Prechytávací valec
Prechytávací valec

Prechytávací valec zachytí plech, zatiaľ čo sa pracky otvoria za účelom prechytenia.

Efektivita

TruPunch 5000, zasúvacie upínacie pracky
Zasúvacie upínacie pracky

Pomocou zasúvacích upínacích praciek budete pracovať efektívne: Umožňujú obrábanie aj v mŕtvej oblasti praciek.

Bez zvyškovej mriežky

Ako prvý výrobca na svete Vám ponúka TRUMPF vysekávacie stroje na obrábanie bez zvyškovej mriežky. Táto inovácia šetrí materiál a zvyšuje bezpečnosť Vašich procesov.

Bezpečnosť procesu

Smart Punch Monitoring

Smart Punch Monitoring kontroluje pred každou výmenou nástrojov, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi.

Rozpoznanie formátu plechu

Funkcia Rozpoznanie formátu plechu automaticky porovná po procese nakladania skutočný a požadovaný formát plechu, čím zvýši bezpečnosť procesu.

Smart Skip

Smart Load Vás podporuje pri nastavovaní plechu na stroji. Snímač v prackách rozpozná, keď nezachytia plech optimálne. Ak je tomu tak, stôl stroja sa posunie aj s tabuľou plechu.

Smart Unload

Ak hotový dielec pri vyhadzovaní nepadne cez klapku na dielce, senzor to rozpozná. Chybu je možné rýchlo odstrániť.

Keyvisual Connectivity
Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia

Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.

Guľôčkový odihľovací nástroj
Guľôčkový odihľovací nástroj

Odihľujte rozlične veľké geometrie priamo na stroji. Vaša výhoda: Perfektne odihlené obrobky pri kratších dobách ich výroby.

Nástroj veľkosti 5 na miskovité prelisy pre aktívnu matricu
Nástroj veľkosti 5 na miskovité prelisy (aktívna matrica)

Pomocou nástroja veľkosti 5 na miskovité prelisy pre aktívnu matricu môžete vďaka špeciálnej konštrukcii nástroja vytvárať prelisy vo veľkostiach, aké doteraz neboli možné. Jedným zdvihom je možné bez problémov tvárniť prelisy priemeru až do 55 mm a výšky až do 10 mm.

Značenie odspodu
Značiaci nástroj smerom zdola

Tým že môžete priamo na stroji značiť na plech odspodu, šetríte čas. Keďže plastová guľôčka v razníku šetrne pridržiava plech, nevznikajú žiadne odtlačky ani škrabance.

Vysekávacie nástroje TRUMPF
Prehľad vysekávacích nástrojov

TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

Môžete si individuálne zvoliť automatizáciu Vášho stroja TruPunch 5000 a postupne ju rozširovať. Profitujte z vyššieho využitia stroja, rýchlejšej výmeny nástrojov a z vyššej bezpečnosti procesov v automatizovanej viac smennej prevádzke.

SheetMaster vykonáva rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie, stohovanie a triedenie.

Nakladanie, vykladanie a triedenie

SheetMaster vykonáva rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie, stohovanie a triedenie.

SortMaster Box Linear vykonáva triedenie hotových dielcov bez poškriabania do nádob pohybujúcich sa priamočiaro

Triedenie

Rôzne riešenia automatizácie sa za Vás postarajú o triedenie Vašich dielcov. Objavte napríklad SortMaster Box alebo SortMaster Box Linear.

DisposeMaster, výroba bez zvyškovej mriežky

Likvidácia

Spoznajte riešenia likvidácie zvyškových mriežok a odpadu vysekávania.

ToolMaster Linear garantuje rýchlu výmenu nástrojov

Manipulácia s nástrojmi

Automatizácie nástrojov ToolMaster a ToolMaster Linear garantujú rýchlu výmenu nástrojov.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Vysekávacie nástroje TRUMPF
Punching tools

Profitujte z najväčšej ponuky vysekávacích nástrojov na svete – vrátane 40 rokov skúseností firmy TRUMPF vo vývoji a výrobe nástrojov.

Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

SheetMaster, integrovaný menič nástrojov
Automatizácia vysekávacích a kombinovaných zariadení

Pomocou firmy TRUMPF nájdete vždy správne riešenie automatizácie pre Vaše vysekávacie a kombinované vysekávacie a laserové zariadenie: Vyberte si z veľkého spektra stavebnicových komponentov.

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Vysekávacie nástroje Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Aplikácia PunchGuide Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt