Voľba krajiny/regiónu a jazyka
KeyVisual TruConnect

Riešenia TRUMPF Connectivity

Digitálne prepojenie sieťou vytvára prehľad

Byť schopný rýchlejšie reagovať, vyrábať viac dielov za kratší čas, monitorovať stroje a popri tom šetriť náklady: To sa skrýva za heslom Priemysel 4.0. Zapojte do siete komponenty vo vnútri aj mimo Vašej výroby a vytvorte tak digitálnu výmenu informácií. Vďaka tomu budú Vaše procesy lepšie fungovať a Vy zarobíte viac.

Factory Gate a Device Gate prepojí sieťou Vaše lasery a stroje s Vašou podnikovou sieťou a/alebo úložiskom (cloud). Pomocou týchto digitálnych, IT zabezpečených spojení môžete kedykoľvek vyvolať údaje a informácie Vašich zariadení. Dôležitý základ pre Priemysel 4.0. Device Gate je chytrým riešením pre samostatné zariadenia, Factory Gate pre celý súbor zariadení.

Jednoduché a najmä bezpečné

Nainštalujte softvér na Váš vlastný server, pre bezpečný prenos údajov.

Meniteľné riešenie

Cez Factory Gate zapojíte do siete viacero zariadení – aj mimo prevádzky.

Kedykoľvek prehľadné

Štandardné protokoly (http / https) pre úplný prehľad bez použitia VPN spojení

Rýchlo rozšírené

Rozšírite Váš Factory Gate v prípade potreby aj aplikáciami od tretích dodávateľov.

Inteligentné poskytovanie informácií

Výsledky expertných analýz je možné poskytovať prostredníctvom jestvujúcej infraštruktúry.

Device Gate

Device Gate je vo Vašom laseri nainštalovaný už z výroby. Postačuje ho už len aktivovať, aby ste digitálne sprístupnili údaje Vášho lasera. Za pomoci Device Gate odošlete napríklad údaje lasera prípadne Vášho stroja priamo a bezpečne na úložisko (cloud) alebo do firmy TRUMPF. Môžete ho použiť na realizáciu služieb ako Condition Monitoring. Device Gate sa odporúča najmä vtedy, ak chcete zapojiť do siete len jedno jediné zariadenie. Factory Gate by sa mal používať v prípade používania viacerých strojov.

Factory Gate

Pomocou Factory Gate digitálne zapojíte do siete viacero laserov a strojov. Prostredníctvom možnosti inštalácie viacerých Factory Gate v rôznych inštanciách Vašej siete prepojíte flexibilne všetky elementy Vašej výroby. Za tým účelom nainštalujete softvérové riešenie na Váš server. Môžu sa tak prenášať nezašifrované dáta, pretože všetko ostáva vnútri Vašej zabezpečenej siete. IT oddelenie pritom nepretržite kontroluje prenos dát. Tam, kde sa musia odosielať zašifrované dáta – teda pri prenose mimo hraníc Vašej spoločnosti – sú k dispozícii rôzne technológie šifrovania ako napr. SSL / HTTPS. Táto technológia to umožňuje bez pripojení VPN alebo otvorených vstupných portov.

Condition Based Services

Condition Based Services je základným kameňom pre Priemysel 4.0 a Vašu výrobu prepojenú v sieti. Pozostáva v podstate z Elementen Factory Gate, ktorá umožňuje napojenie laserov, Smart View Services a Condition Monitoring. Cieľom je , zvýšiť pohotovosť a produktivitu laserových systémov pripojených do siete a identifikovať potenciály úspor.

Bez ohľadu na to, do akej miery už máte prepojenie sieťou – cieľ je jasný: Byť pripravený pre narastajúcu zložitosť a klesajúce výrobné dávky v oblasti obrábania plechu. Pomocou našich riešení Vás budeme krok za krokom sprevádzať až do Vašej Smart Factory. Žiadne dve cesty pritom nie sú rovnaké: Komponenty je možné kombinovať a vytvoriť tak ideálne riešenie​ pre Vaše potreby. ​

Prehľadnosť

Vytvárame prehľad: o produktivite celého výrobného závodu a o stave Vášho parku strojov TRUMPF

Prehľad a flexibilita

Vytvára prehľad a flexibilitu: Šetrí peniaze a drahocenný čas vďaka analýzam založeným na získaných údajoch

Jednoduché integrovanie

Uľahčuje začlenenie strojov TRUMPF a strojov iných výrobcov do systémov monitorovania, nezávisle od ich veku, výrobcu alebo technológie Vašich strojov

Uľahčený systém kontroly stavu

Uľahčuje kontrolu stavu výroby a analýzu pomocou monitorovania produktov alebo vďaka úprave dát pre lokálne systémy

Bezproblémová integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je jednoduchá a ľahká. 

Čo urobíte s jestvujúcimi strojmi, ak nemajú žiadnu štandardizovanú funkciu výmeny údajov? TRUMPF má na to správne riešenie.
 

Zapojte stroje TRUMPF do Vášho individuálneho systému monitorovania

Väčšina aktuálnych obrábacích strojov TRUMPF majú prostredníctvom prípojok k dispozícii možnosť vytvoriť komunikáciu založenú na OPC UA. Pre staršie stroje ponúkame systém OPC UA Retrofit Cube. Na základe údajov o stave Vášho stroja získate analýzy vo forme panela ako aj odporúčania postupov pre rýchlejšie vyriešenie problémov. Takto získate prehľad o stave stroja a dokážete maximalizovať pohotovosť Vášho stroja. Vďaka rozhraniu pre stav výroby napríklad získate informáciu, pomocou ktorej dokážete zaznamenávať vyťaženosť Vašich strojov a spracovávať ju vo Vašom individuálnom softvérovom systéme.​

TruConnect, Retrofit Cube

OPC UA Retrofit Cube zapája staršie stroje TRUMPF do Vášho systému monitorovania

Stroje, ktoré vzhľadom na svoj vek nie sú vybavené žiadnymi prípojkami pre štandardnú výmenu dát, si vyžadujú OPC UA Retrofit Cube. Poskytuje aj špeciálne digitálne rozhrania pre softvér iných výrobcov. Systém tvorí priemyselný PC s rozhraním OPC UA. Hneď keď je zapojený a nakonfigurovaný, lokálne Vám poskytuje dostupné signály.​

Zapojte stroje iných výrobcov do prostredia strojov TRUMPF

Potrebujete mať prehľad o celom Vašom strojovom parku, nezávisle od výrobcu alebo veku Vášho stroja? So sadou Basic Connectivity Kit žiaden problém, ponúkame Vám riešenie pre Vašu výrobu.

Sada pre pripojenie TruConnect

Sada Basic Connectivity Kit zapojí stroje iných výrobcov a staršie stroje TRUMPF do softvéru TruTops Monitor

Po nainštalovaní poskytuje sada Basic Connectivity Kit signály v závislosti od prevádzkového stavu stroja – a to neuveriteľne jednoducho: „Stroj stojí bez poruchy“, „Stroj stojí s poruchou“, „Stroj vyrába“. TruTops Monitor interpretuje tieto informácie a zobrazuje ich na prístrojovom paneli analogicky s Vašimi ostatnými strojmi. Funguje to nepretržite a na všetkých pracoviskách Vašej výroby. Nové obrábacie stroje TRUMPF sa samozrejme štandardne integrujú do systému TruTops Monitor.​

Smart Factory – Mnoho ciest, jeden skúsený partner

Plánujte systematicky spolu s našimi odborníkmi v oblasti Smart Factory, aby ste určili potenciál optimalizácie vo Vašej výrobe. Tešíme sa na Vás!
 

Skontaktujte sa teraz

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synapsenbild als Darstellung von Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Gruppenbild des Smart Factory Consulting Teams
Smart Factory Consulting

Kde a v akej forme v súčasnosti najviac využívate zosieťovanú výrobu? Presne tam vstúpime s našim poradenstvom. Naša ponuka obsahuje pre každý krok vhodné riešenie - spoločne zistíme, čo presne z toho sa Vám v tomto momente najviac oplatí.

Technical Services Design and Programming Software key visual
Softvér

S našou ponukou softvérov budete mať celý proces v hrsti, znížite náročnosť a budete hospodárne produkovať aj menšie výrobné dávky.

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail

Sales Digital Services
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt