You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Connectivity | TRUMPF

Connectivity

Factory Gate alebo Device Gate kedykoľvek prepojí Váš laser a stroje bezpečne z ohľadu IT s Vašou podnikovou sieťou a/alebo úložiskom (cloud). Prostredníctvom týchto digitálnych, bezpečných z ohľadu IT spojení si kedykoľvek vyžiadate údaje a informácie o Vašich zariadeniach. Sú dôležitým podkladom pre Industrie 4.0. Device Gate je šikovné riešenie pre jednotlivé zariadenia, Factory Gate pre celý súbor zariadení.

Jednoduché a najmä bezpečné

Nainštalujte softvér na Váš vlastný server, pre bezpečný prenos údajov.

Meniteľné riešenie

Cez Factory Gate zapojíte do siete viacero zariadení – aj mimo prevádzky.

Kedykoľvek prehľadné

Štandardné protokoly (http / https) pre úplný prehľad bez použitia VPN spojení

Rýchlo rozšírené

Rozšírite Váš Factory Gate v prípade potreby aj aplikáciami od tretích dodávateľov.

Inteligentné poskytovanie informácií

Výsledky expertných analýz je možné poskytovať prostredníctvom jestvujúcej infraštruktúry.

Device Gate

Device Gate je vo Vašom laseri už predinštalovaný od výroby. Už ho len musíte len aktivovať, aby ste mohli digitálne zdieľať údaje Vášho lasera. Za pomoci Device Gate odošlete napríklad údaje lasera prípadne Vášho stroja priamo a bezpečne na úložisko (cloud) alebo do firmy TRUMPF. Môžete tak využívať služby ako Condition Monitoring. Device Gate sa odporúča najmä vtedy, ak chcete zapojiť do siete len jedno jediné zariadenie. Pri konštelácii viacerých strojov by sa mal použiť Factory Gate.

Factory Gate

Pomocou Factory Gate digitálne zapojíte do siete viacero laserov a strojov. Prostredníctvom možnosti inštalácie viacerých Factory Gate v rôznych inštanciách Vašej siete prepojíte flexibilne všetky elementy Vašej výroby. Softvérové riešenie k tomu nainštalujete na Váš server. Takto je možné posielať nezakódované dáta, pretože všetko ostáva vnútri Vašej bezpečnej siete. IT oddelenie pritom permanentne dozerá na prenos dát. Tam kde sa musia poslať dáta zakódované – teda pri prenose mimo hranice Vášho podniku – sú k dispozícii rôzne technológie kódovania ako napríklad SSL/ HTTPS. Táto technológia umožňuje zaobísť sa bez pripojenia VPN alebo otvorených vstupných portov.

TRUMPF Central Link

Pomocou Central Link, rozhrania Industrie 4.0 pre stroje TRUMPF, jednoducho a bezpečne prepojíte Vašu výrobu do siete. Pomocou tohto rozhrania môžete využívať služby zo sveta riešení TruConnect. Aj Vaše lokálne systémy, napríklad ERP, je možné jednoducho napojiť podľa štandardu OPC UA.

Condition Based Services

Condition Based Services je základným kameňom pre Industrie 4.0 a Vašu výrobu prepojenú v sieti. Pozostáva v podstate z Elementen Factory Gate, ktorá umožňuje napojenie laserov, Smart View Services a Condition Monitoring. Cieľom je , zvýšiť pohotovosť a produktivitu laserových systémov pripojených do siete a identifikovať potenciály úspor.

- / -

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Servis & Kontakt