Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Priemysel 4.0, štartovací balík

V akom stave je Váš stroj? Ako sa mu práve darí? Teraz môžete vďaka štartovaciemu balíku Priemysel 4.0 jednoducho a rýchlo získať odpovede na tieto otázky. Garantuje Vám úplný prehľad o produktivite Vašich strojov. Nasnímané údaje Vášho stroja sa centrálne zaznamenávajú a triedia v štartovacom balíku. Pomáha Vám to pri identifikácii potenciálov optimalizácie, zvyšuje to produktivitu a skracuje prestoje strojov. Štartovací balík Priemysel 4.0 pozostáva zo služieb: správa z výroby (Production Report) a monitorovanie stavu (Condition Monitoring) vrátane správy o stave (Condition Report).

Produktívnejšie

Každodenne vytvorená správa o výrobe (Production Report) Vás informuje o Vašich možnostiach vylepšenia využitia stroja.

Dostupnejšie

Vďaka monitorovaniu stavu pomocou TRUMPF Condition Monitoring Center môžete profitovať z proaktívnej analýzy a montorovania Vášho stroja.

Transparentnejšie

Vďaka vizuálnemu spracovaniu všetkých údajov budete mať stále úplný prehľad o Vašom stroji.

Production Report (správa z výroby)

Nevyhnutnou súčasťou úspešnej výroby je produktivita stroja. Production Report (správa z výroby) každodenne zaznamenáva údaje o priebehu výroby stroja. Získate prehľadné vyhodnotenie dôb trvania programov a využitia stroja. Popri tom nájdete rozsiahly popis príčin chýb pri prestojoch. 

Condition Monitoring a Condition Report

Nechajte spoľahlivo sledovať Váš stroj resp. Váš laser algoritmami a špecialistami firmy TRUMPF. Proaktívne Vás budeme kontaktovať a pomôžeme Vám včas identifikovať neplánované prestoje strojov. Zvýšite tým pohotovosť Vašich strojov. Zároveň budete profitovať z možnosti optimalizácie plánovania a prípravy servisných zásahov. Vďaka tomu ušetríte náklady. Okrem monitoringu získate správu o stave (Condition Report), ktorá sa automaticky vytvorí každý týždeň. Budete tak mať detailný prehľad o stave všetkých komponentov stroja. Správy Vám pomôžu samostatne prijímať opatrenia pre optimalizáciu.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt