Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Priemysel 4.0, štartovací balík

V akom stave je Váš stroj? Ako sa mu práve darí? Teraz môžete vďaka štartovaciemu balíku Priemysel 4.0 jednoducho a rýchlo získať odpovede na tieto otázky. Garantuje Vám úplný prehľad o produktivite Vašich strojov. Nasnímané údaje Vášho stroja sa centrálne zaznamenávajú a triedia v štartovacom balíku. Pomáha Vám to pri identifikácii potenciálov optimalizácie, zvyšuje to produktivitu a skracuje prestoje strojov. Štartovací balík Priemysel 4.0 pozostáva zo služieb: správa z výroby (Production Report) a monitorovanie stavu (Condition Monitoring) vrátane správy o stave (Condition Report).

Produktívnejšie

Každodenne vytvorená správa o výrobe (Production Report) Vás informuje o Vašich možnostiach vylepšenia využitia stroja.

Dostupnejšie

Vďaka monitorovaniu stavu pomocou TRUMPF Condition Monitoring Center môžete profitovať z proaktívnej analýzy a montorovania Vášho stroja.

Transparentnejšie

Vďaka vizuálnemu spracovaniu všetkých údajov budete mať stále úplný prehľad o Vašom stroji.

Production Report (správa z výroby)

Nevyhnutnou súčasťou úspešnej výroby je produktivita stroja. Production Report (správa z výroby) každodenne zaznamenáva údaje o priebehu výroby stroja. Získate prehľadné vyhodnotenie dôb trvania programov a využitia stroja. Popri tom nájdete rozsiahly popis príčin chýb pri prestojoch. 

Condition Monitoring a Condition Report

Nechajte spoľahlivo sledovať Váš stroj resp. Váš laser algoritmami a špecialistami firmy TRUMPF. Proaktívne Vás budeme kontaktovať a pomôžeme Vám včas identifikovať neplánované prestoje strojov. Zvýšite tým pohotovosť Vašich strojov. Zároveň budete profitovať z možnosti optimalizácie plánovania a prípravy servisných zásahov. Vďaka tomu ušetríte náklady. Okrem monitoringu získate správu o stave (Condition Report), ktorá sa automaticky vytvorí každý týždeň. Budete tak mať detailný prehľad o stave všetkých komponentov stroja. Správy Vám pomôžu samostatne prijímať opatrenia pre optimalizáciu.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

3D laserové obrábacie zariadenia TRUMPF
3D laserové obrábacie zariadenia

Režete 3D obrobky, profily alebo rúry? Ako priekopník v 3D obrábaní laserom ponúka TRUMPF pre Vaše aplikácie vhodné 3D laserové obrábacie zariadenia.

Keyvisual Services
Services

TRUMPF Services works as your partner to support you with solutions and service packages tailored to your needs, so that your production is always optimized.

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt