Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruDisk Pulse, efektívne zváranie medi
TruDisk Pulse, efektívne zváranie medi
Pulzné lasery

TruDisk Pulse

TruDisk Pulse: efektívne zváranie medi

Interné zdvojnásobenie frekvencie v rezonátore TruDisk Pulse
Interné zdvojnásobenie frekvencie v rezonátore TruDisk Pulse
Pulzné lasery

TruDisk Pulse

Interné zdvojnásobenie frekvencie na vytvorenie zeleného laserového svetla

Zelené svetlo na zváranie medi

Pomocou pulzných vysoko výkonných laserov TruDisk Pulse môžete efektívne zvárať materiály ako meď, s vysokou schopnosťou odrážania svetla. Optimálna absorpcia, ako aj vysoký výkon špičky pulzu 4kW pri trvaniach pulzu v oblasti milisekúnd umožňuje dosahovať jedinečné výsledky aplikácií pri zváraní bodov a krátkych švov. Vďaka tomu je laser predurčený na použitie v elektrotechnike a elektronike. TruDisk Pulse je založený na osvedčenej technológii diskového lasera.

Optimálne zapojenie

Mnoho materiálov s vysokou schopnosťou odrazu svetla, najmä meď, absorbuje zelené laserové svetlo výrazne lepšie ako infračervené.

Zváranie bez prskancov strusky

Predídete tvorbe prskancov pomocou homogénneho ohrievania a pokojnejšej dynamike taveniny.

Konštantné výsledky

Pokojnejší proces zvárania vedie ku konštantnejším priemerom bodových zvarov a homogénnym hĺbkam prevarenia.

Oxidované, pieskované alebo vysoko leštené

Výsledky aplikácie sú výrazne nezávislé od odchýlok v šaržách materiálu

Pomocou lasera TruDisk Pulse 421 získate konštantné výsledky aplikácií vez prskancov pri zváraní medi, nezávisle od vlastností povrchu materiálu.
Laserom zvárané elektrické kontakty riadiacej jednotky
Výkon špičky so zeleným svetlom

Prskance vytvorené pri zváraní môžu v produktoch elektroniky a elektrotechniky viesť ku skratom alebo pórom v zvaroch. TruDisk Pulse znižuje vďaka svojej optimálnej miere viazania energie tieto riziká. Materiál sa zohrieva homogénne, čo vedie k pokojnej dynamike tvorby taveniny. Vďaka tomu je zriedkavý výskyt prskancov. Týmto dosiahnete menšiu tvorbu odpadu a ušetríte mnoho čistiacich cyklov zariadenia.

Vysoká opakovateľnosť pri zváraní laserom
Maximálna opakovateľnosť

Pri použití zeleného laserového svetla sa výrazne zvyšuje opakovateľnosť výroby obrobkov. Bodový zvar je pri tom rovnaký ako ten nasledujúci. Oproti infračervenému laserovému svetlu ohrieva zelené laserové svetlo medené obrobky veľmi homogénne - vždy v rovnakom priebehu. Vďaka tomu je možné s absolútnou spoľahlivosťou vytvárať veľmi presné hĺbky prevarenia. Nápommocná je okrem toho aj konštrukcia diskového lasera zdroja lúča, ktorá je mimoriadne odolná voči spätným odrazom a pri laseri TruDisk Pulse je štandardne vybavená aktívnou reguláciou výkonu lasera. Reguluje výkon pulz od pulzu v reálnom čase.

TruDisk Pulse, zelené bodové zváranie naživo

Rovnomerné bodové zvary

Bodové zváranie pomocou laserov TruDisk Pulse podáva opakovateľné výsledky s minimom prskancov strusky. Priemer a hĺbka bodových zvarov ostáva rovnomerná počas priebehu procesu.

TruDisk Pulse, laserom zváraný spoj dvoch DCB

Direct Copper Bonding (DCB)

TruDisk Pulse zvára aj tenké materiály bez toho aby bola ovplyvnená spodná vrstva. Týmto spôsobom je možné napríklad spájať medené vodivé dráhy na substrátoch pomocou pásikov alebo drôtikov bez toho, aby sa poškodila keramika, ktorá sa pod nimi nachádza.

Laserom zváraná medená platnička

Rozličné povrchy

Nezávisle od vlastností povrchu zvára TruDisk Pulse vďaka pokojnému procesu pri vlnovej dĺžke 515 nm medené zvarové švy v konštantnej kvalite a zabezpečuje Vám vysokú robustnosť vo výrobe. Väčšinou pritom odpadajú časovo náročné prípravné práce na úpravu vlastností povrchu pomocou pieskovania, cínovania alebo podobných metód.

Laserom zvárané elektrické kontakty riadiacej jednotky

Laserom zvárané elektrické kontakty

Zvárajte bezpečne pomocou lasera TruDisk Pulse dokonca aj citlivé elektronické súčiastky. V porovnaní s infračerveným svetlom môžete pomocou zelenej vlnovej dĺžky znížiť tvorby prskancov o viac ako 95 %. Týmto spôsobom efektívne predídete vzniku skratov a tým aj vzniku chybných elektronických dielcov.

TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Parametre lasera    
Výkon lasera na obrobku pri dĺžke laserového optického kábla 10 m 200 W 400 W
Výkon lasera na obrobku pri dĺžke laserového optického kábla 20 m - 380 W
Max. výkon špičky pulzu pri dĺžke laserového optického kábla 10 m 2 kW 4 kW
Max. energia pulzu pri dĺžke laserového optického kábla 10 m 20 J 40 J
Max. snímací pomer 10 % 10 %
Nastaviteľné trvanie impulzu 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms
Kvalita lúča na pripojení optického kábla 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Numerický priemer voľného otvoru (apertúra) na vyvedení po optickom kábli 0,1 0,1
Vlnová dĺžka 515 nm 515 nm
Min. priemer laserového optického kábla 100 μm 100 μm
Konštrukcia    
Šírka 1340 mm 1340 mm
Výška 1430 mm 1430 mm
Hĺbka 725 mm 725 mm
Max. počet laserových optických káblov 2 2
Inštalácia    
Druh krytia IP54 IP54
Teplota okolia 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C

TRUMPF Vám ponúka možnosť prispôsobiť Váš pevnolátkový laser flexibilne podľa Vašich možností montáže a situácie v prevádzke. Platí to tak pre všetky komponenty na vedenie lúča ako aj pre ovládanie. Prípojky pre rôzne optiky sú už umiestnené spredu. Ak chcete ušetriť náklady, môže Váš zdroj lúča napájať aj viacero pracovných staníc súčasne. Servis na diaľku TRUMPF Vám pomôže všade a kedykoľvek, aby bola zabezpečená pohotovosť Vašich zariadení.

Flexibilné, integrované elementy vedenia lúča

Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Vyberte si pritom jeden alebo dva výstupy vláken. Výkon lasera je možné rozdeliť flexibilne na výstupy. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera. Vďaka stavebnicovej konštrukcii je možné kedykoľvek doplniť na mieste inštalácie zariadenia tak výkon lasera ako aj počet výstupov.

Sieť TRUMPF Laser

V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý aj s dvoma pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.

Komfortné a flexibilné ovládanie

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.

Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruDisk Pulse do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF.

Programmierbare Fokussieroptik PFO 33
Inteligentne až po obrobok

Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.

Chladenie obrábacích optík/optického kábla

Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.

WeldAssist

Pomocou databázy WeldAssist máte k dispozícii parametre zvárania pre rôzne materiály a priemery ohniska. Uľahčuje to nastavovanie pri často sa meniacich laserových aplikáciách

Chladenie obrábacích optík/optického kábla

Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.

WeldAssist

Pomocou databázy WeldAssist máte k dispozícii parametre zvárania pre rôzne materiály a priemery ohniska. Uľahčuje to nastavovanie pri často sa meniacich laserových aplikáciách

Riadenie TruControl

TruControl

TruControl je rýchle a jednoducho ovládateľné riadenie pre pevnolátkové lasery TRUMPF. Reguluje výkon lasera v reálnom čase pre dosiahnutie opakovateľných výsledkov. Prídavné moduly sú ušité špeciálne pre požiadavky lasera TruFiber. Vďaka tomu doplnková výbava CutAssist automaticky prispôsobí parametre lasera rýchlosti pohybu vodiaceho zariadenia. Aby bolo možné zaručiť spätné odsledovanie výroby dielcov, zaznamená modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.

Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.

Vyrábajte stále efektívne a hospodárne pomocou senzoriky TRUMPF. Produkty senzoriky VisionLine, CalibrationLine alebo integrovaný pyrometer zabezpečujú stabilný priebeh procesov vďaka monitorovaniu všetkých priebehov v laserovej produkcii, čím významne prispievajú k bezpečnosti Vašich procesov. Obrábanie prebieha počas merania nerušene ďalej – nie je nutné prerušovať práce. Ušetrí Vám to drahocenný čas výroby.

Spracovanie obrazu

Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.

Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca.

Kalibračný nástroj

Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a koriguje v pravidelných, individuálne definovateľných odstupoch polohu ohniska a výkon lasera na obrobku.

CalibrationLine Fokus kontroluje, či poloha ohniska na obrobku ešte zodpovedá Vašim zadaniam.
CalibrationLine Focus

Pravidelná kontrola polohy ohniska

Laser a laserové zariadenie – u nás perfektný pár. Všetky zdroje lúča sú optimálne zladené s požiadavkami laserových zariadení TRUMPF. Zvoľte si z množstva variantov a doplnkových výbav. Dostanete tak zariadenie ušité presne na mieru podľa Vašich úloh. Prirodzene je možné takisto integrovať naše lasery priamo do Vašich výrobných liniek.

TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.

Zaostrovacie optiky

Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom
BEO D35

Mnohostranne použiteľné na rezanie a zváranie až do rozsahu kilowattov.

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

Programovateľné zaostrovacie optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
PFO 20

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Senzorika

Ako dodávateľ celkového systému Vám ponúka TRUMPF aj senzoriku procesov. Vďaka plynulému sledovaniu procesov spoľahlivo zvýšite Vašu kvalitu a presne regulujete Váš proces.

Konštrukcia optiky TruDisk
Diskový laser

Od vytvárania otvorov veľkosti priemeru vlasu až po zvary panelov lodí: Diskové lasery firmy TRUMPF presviedčajú vďaka desiatke tisícov inštalácií po celom svete najvyššou kvalitou konštrukčných častí a spoľahlivosťou laserov.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Originálne diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Servis & Kontakt