Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Transparentne k cieľu

Jaemin Park mal veľké plány pre svoj zákazkový závod AutoLink. Juhokórejského zakladateľa firmy potom dobehli každodenné povinnosti. Presadil sa vďaka presťahovaniu sa do novej výroby a poradenstvu firmy TRUMPF v oblasti Smart Factory.

Jaemin Park založil v roku 2017 v juhokórejskom Gyeonggi-do svoju prvú zákazkovú dielňu a dodával zákazníkom najprv len laserom vyrezané a ohýbané diely. Na strojovom parku od začiatku nešetril a začal s automatizovaným strojom TruLaser 5030 so zariadením LiftMaster a strojom TruBend 5130 firmy TRUMPF. S firmou TRUMPF ako partnerom teraz ide smerom k budúcnosti inteligentne prepojenej v sieti.

Odvetvie
Kovoobrábanie / zákazková výroba
Počet zamestnancov
20
Sídlo
Gyeonggi-do, Južná Kórea
Produkty TRUMPF
  • TruLaser 5030 fiber
  • TruBend 5130
  • TruBend 5170
  • TruLaser Tube 7000
  • Smart Factory Consulting
  • TruConnect

Výzva

Čím viac firma AutoLink prijala zákaziek, o to viac dielňa spomalila svoje interné procesy. Nedostatočný prehľad o stavoch zásob a o vyťažení strojov viedol k dlhým prestojom pri hľadaní a čakaní, ktoré brzdili produktivitu. Jaemin Park tušil, v čom mohol byť problém: „Spočiatku som sa koncentroval výlučne na vybudovanie strojového parku a na získavanie nových zákazníkov. Zanedbával som procesy. Keď som sa teda dozvedel o konzultáciách TRUMPF v oblasti Smart Factory, dúfal som v to, že mi poradenstvo odborníkov v tejto oblasti pomôže zamerať sa opäť na moje pôvodné ciele.“

Poradenstvo pri vytváraní závodu bolo skutočnou výhrou. Skúsenosti konzultanta Smart Factory v oblasti toku procesov, lean manažmentu a automatizácie nás prinútili ku kritickému posudzovaniu našich procesov.

Jaemin Park
Zakladateľ firmy AutoLink

Riešenie

V júli 2019 si konzultanti firmy TRUMPF v oblasti Smart Factory z Ditzingenu a ich kolegovia z firmy TRUMPF Južná Kórea vzali pod drobnohľad výrobu vo firme AutoLink. Zistili kde sú potenciály optimalizácie vo výrobných procesoch a vypracovali pre firmu AutoLink odporúčania opatrení, špecifické pre daného zákazníka. Cieľové zadanie: Vylepšiť produktivitu firmy AutoLink a zlepšiť spoľahlivosť dodávok pomocou prehľadných a optimálne vyladených výrobných procesov. Pritom bolo potrebné zabezpečiť neustále presný prehľad o vyťažení stroja a stave zásob materiálu. Jaemin Park: „Spoločne s konzultantmi sme preverili rôzne riešenia monitorovania strojov a rozhodli sa zaviesť TruTops Monitor. Tento systém kontroly stavu výroby automaticky zaznamenáva a analyzuje údaje stroja.“ Takto je možné pri každom prestoji analyzovať či došlo k poruche stroja, alebo či je príčina niekde inde – napríklad v pozastavenom pracovnom procese, pretože materiál nebol včas pri stroji. 

 

Realizácia

Pošas sťahovania do novej výrobnej haly podporovali konzultanti firmy TRUMPF v oblasti Smart Factory firmu AutoLink pri novom naplánovaní výroby, úplne od základov. Nový návrh haly orientovaný na procesy by mal od začiatku podporovať optimalizované procesy. Nové štandardy procesov boli vytvorené na základe metódy lean manažmentu 5S. Vyznačené miesta v dielni teraz vymedzujú zóny, v ktorých zamestnanec nesmie ukladať žiaden materiál. Tým sa zabezpečí, aby mali ostatní kolegovia stále dobrý prístup k stroju. Okrem jestvujúcich strojov vzali priplánovaní konzultanti do úvahy aj nový stroj na rezanie rúr laserom TruLaser Tube 7000, vďaka ktorému sa AutoLink výrazne odlišuje od konkurentov v Južnej Kórei. Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré boli zistené na základe softvéru TruTops Monitor tvoria základ medzičasom denne sa konajúcich porád v dielni firmy AutoLink. Jaemin Park: „Prehľad, ktorý sme získali vďaka softvéru TruTops Monitor a mnoho malých a veľkých riešení vypracovaných v riadení závodu už teraz zvýšilo našu produktivitu o 30 percent.“

Vyhliadka

Strojom TruBend 5170 teraz rozšíril pán Park TruTops Monitor o druhý pripojený ohraňovací stroj. V ďalšom kroku má zavedenie ďalších softvérových riešení sprehľadniť ďalšie nepriame procesy. Jeho zhrnutie: „Vybudovanie závodu Smart Factory nie je možné z večera do rána. Človek si musí dôverovať, vyskúšať stále niečo nové a napriek každodenným povinnostiam nikdy nestrácať zo zreteľa svoj vlastný cieľ. Mojim cieľom je vybudovať malý, no výkonný podnik zameraný na budúcnosť. Konzultanti v oblasti Smart Factory mi ukázali spôsob, akým sa mi to podarí. Preto sa stále spolieham na ich plnú podporu.“

Zistite viac o produktoch

TruBend Series 5000, productive all-around machine
TruBend Séria 5000

TruBend Série 5000 je celosvetovo najúspešnejší ohraňovací lis firmy TRUMPF. Od programovania cez osadzovanie nástrojov až po samotné ohýbanie - pomocou tohoto ohraňovacieho lisu budete vyrábať bezkonkurenčne produktívne.

Gruppenbild des Smart Factory Consulting Teams
Smart Factory Consulting

Kde a v akej forme v súčasnosti najviac využívate zosieťovanú výrobu? Presne tam vstúpime s našim poradenstvom. Naša ponuka obsahuje pre každý krok vhodné riešenie - spoločne zistíme, čo presne z toho sa Vám v tomto momente najviac oplatí.

KeyVisual TruConnect
TruConnect

Bez ohľadu na to či už kráčate veľkými krokmi do budúcnosti Vášho závodu prepojeného v sieti alebo ešte len stojíte na začiatku – cieľ je jasný: Buďte pripravení na nárast zložitosti a klesajúce výrobné dávky v oblasti obrábania plechu. Vďaka nášmu inovatívnemu svetu riešení TruConnect krok za krokom vybudujete Váš inteligentný závod. Žiadne dve cesty pritom nie sú rovnaké, pretože jednotlivé komponenty TruConnect je možné kombinovať a vytvoriť tak pre Vás individuálne riešenia.