Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Remote Support

Maximalizujte pohotovosť Vášho zariadenia, rýchlym a bezpečným odstraňovaním možných porúch na diaľku – pomocou služby Remote Support (predtým Teleservice). Naši vyškolení servisní odborníci sa cez bezpečný prístup pripoja po Vašom povolení k Vášmu zariadeniu. Takto budete profitovať z možnosti rýchlej diagnostiky chýb a ich vyriešenia – bez nutnosti zásahu technika u Vás v závode.

Rýchla a efektívna pomoc

Testovanie a diagnostika na diaľku a odstránenie chýb, vďaka prístupu k Vášmu zariadeniu na diaľku.

Online odstránenie chýb

Po diaľkovej diagnostike v mnohých prípadoch už nie je potrebný servisný zásah na mieste.

Najnovšie bezpečnostné štandardy

Komfortné spojenie je pre Vás zabezpečené podľa najaktuálnejších IT bezpečnostných štandardov.

Prvotriedna podpora

Sú Vám k dispozícii najlepšie vyškolení a skúsení technickí špecialisti.

Princíp podpory Remote Support

Technické oddelenie zákazníckeho servisu, Remote Support

 1. Štart
  Vytvorenie spojenia iniciujete kliknutím na Vašej ovládacej ploche.
 2. Bezpečné spojenie
  Spojenie je zabezpečené integrovaným hardvérom stroja a bezpečnostným rozhraním (firewall) vo Vašej firemnej sieti.
 3. Virtuálny PC
  Špeciálne pre toto spojenie sa vygeneruje virtuálny PC, cez ktorý sa vykonáva bezpečná komunikácia.
 4. Napojenie
  Udelíte špecialistom firmy TRUMPF povolenie pre napojenie sa k ovládacej ploche stroja.
 5. Úplný prehľad
  Počas diagnostiky a riešenia problému môžete na ovládacej ploche spolu s nimi sledovať všetky kroky.
 6. Úplné vymazanie
  Virtuálny PC špeciálne vygenerovaný pre toto spojenie sa po vyriešení problému a ukončení diaľkového spojenia vymaže.

Prehľad rozsahu výkonov*

 • Diagnostika na diaľku na zistenie príčin porúch a rozpoznanie potenciálov optimalizácie
 • Odstraňovanie porúch na diaľku a nárast efektivity Vášho stroja alebo laserového zariadenia
 • Aktualizácie softvéru a firmvéru pre výkonnosť Vášho stroja a IT bezpečnosť
 • Vypracovanie detailných obrazov chýb a  dlhodobých analýz 
 • Analýzy prípojok a kontroly funkčnosti podstatnej pre bezpečnosť
 • Špecifické a individuálne inštrukcie pri predstavení problému a po prípade poruchy

*Der produktspezifische Leistungsumfang ist abhängig von technischen Ausprägungen der Maschine bzw. dem Lasersystem und kann deshalb variieren. Sprechen Sie uns gerne an.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt